مطالعات الکترومغناطیس

مطالعات الکترومغناطیس - اکتشاف آب

الکترومغناطیس برای اولین بار در سال 1820 کشف شد، زمانی که یک دانشمند دانمارکی فهمید که عقربه قطب نمای مغناطیسی زمان قرار گرفتن در نزدیکی سیم برق جابجا می شود. الکترومغناطیس منبعی از انرژی می باشد که اتم ها را در کنار یکدیگر نگه می دارد و همچنین از جریان های الکتریکی میدان های مغناطیسی تولید خواهد کرد.در ادامه مقاله به مبحث مطالعات الکترومغناطیس میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

مطالعات الکترومغناطیس

همه مواد دارای بار الکتریکی مثبت یا منفی می باشند، اما اگر بار خالص صفر شود، آن را خنثی می نامند. بار های مشابه یکدیگر را دفع می کنند در حالی که بار های مخالف جذب یکدیگر هستند. این نیروهای الکتریکی، اتمها را به هم نزدیک نگه میدارند.

وقتی اتم ها از طریق انتقال الکترونها بار مثبت یا منفی به دست می آورند، یک میدان الکتریکی قابل اندازه گیری تشکیل میدهند. اگر این ذرات باردار الکتریکی حرکت کنند، میدان به جریان الکتریکی تبدیل می شود و یک میدان مغناطیسی در اطراف آن تشکیل خواهد شد.

ایجاد میدان مغناطیسی با جریان برق

جریان الکتریکی باعث تولید میدان های مغناطیسی است. یک سیم حامل جریان نیز میدان های مغناطیسی ایجاد می شود که با حلقه های دایره ای اطراف سیم نشان داده می شوند.

جریان الکتریکی یا بار الکتریکی در حال حرکت در داخل سیم، این میدان های مغناطیسی دایره ای را ایجاد می نماید. میدان مغناطیسی در نزدیک سیم قوی تر هستند و جهت آن به حرکت جریانی که میدان را تولید می کند بستگی خواهد داشت. سیم مانند آهنربا عمل می کند بنابراین افزایش مقدار جریان در سیم باعث افزایش قدرت میدان مغناطیسی خواهد شد.

قانون دست راست فلمینگ

قانون دست راست فلمینگ برای معین کردن جهت جریان القا شده در رسانا، هنگامی که در ناحیه ای از میدان مغناطیسی حرکت می کند، استفاده می شود. جان آمبروز فلمینگ فیزیکدان انگلیسی این قانون را در اواخر دهه 1800 پیشنهاد نمود.

با استفاده از قانون دست راست، انگشت شست و انگشت اشاره و میانی را طوری نگه دارید که عمود بر هم قرار بگیرند. اگر انگشت اشاره جهت میدان مغناطیسی را نشان داد و انگشت شست جهت حرکت رسانا را نشان بدهد، در این صورت انگشت میانی جهت جریان القایی را نشان خواهد داد. قانون دست راست برای بارهای مثبت و جریان نظری قابل اجراست. جریان نظری مشابه جریان قراردادی می باشدکه از سمت مثبت به طرف منفی جریان پیدا می کند.

قانون دست چپ فلمینگ

قانون دست چپ فلمینگ نشان می دهد چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی ذرات باردار مانند الکترون در یک میدان مغناطیسی وارد شدند. برای نشان دادن قانون دست چپ، یک شیء را که نشان دهنده سیم است بگیرید. اگر انگشت اشاره نشان دهنده جهت میدان و انگشت میانی نشان دهنده جریان باشد، انگشت شست جهت نیرو را نشان خواهد داد.

یک میدان مغناطیسی توسط جریان الکتریکی که از یک رسانا عبور می کند تولید خواهد شد. نیرویی نیز توسط این میدان مغناطیسی بر روی آهنربایی که در محیط رسانا قرار دارد اعمال خواهد شد.

القا جریان برق با یک میدان مغناطیسی

تعداد زیادی از فیزیکدانان آزمایشاتی را برای شناسایی جریان های الکتریکی ناشی از یک میدان مغناطیسی طراحی کردند. تعدادی از آن ها شکست خوردند تا اینکه توسط جوزف هنری و مایکل فارادی کشف شد.

آزمایش مایکل فارادی نشان داد که جریان عبوری از سیم پیچ میدان مغناطیسی ایجاد خواهد کرد. اما این میدان مغناطیسی روی سیم پیچ دوم نبوده است. بعد ها او متوجه شد که تغییر میدان مغناطیسی باعث ایجاد جریان الکتریکی در یک حلقه سیم خواهد شد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما