جمع آوری و پردازش داده ها در روش های لرزه نگاری در مطالعات ژئوتکنیک

روش های لرزه نگاری در مطالعات ژئوتکنیک

داده های پاسخ ضربه به دلیل اجرای آزمایش پاسخ ضربه، ابتدا تعداد 80 شمع و با توزیع معمولا یکنواخت در محدوده ساختگاه انتخاب شده است. نحوه برداشت داده در این روش به این صورت است که ژئوفون ها و شتاب نگار در بالای شمع متصل می شوند و آثار موج تراکمی بازگشتی از ضربه چکش مخصوص به سر شمع را دریافت می کند و نتایج در پردازشگر ثبت خواهد شد. مشخصات تجهیزات مورد نیاز به منظور برداشت داده های پاسخ ضربه آورده شده است. در ادامه مقاله به مبحث جمع آوری و پردازش داده ها در روش های لرزه نگاری در مطالعات ژئوتکنیک میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

جمع آوری و پردازش داده ها در روش های لرزه نگاری در مطالعات ژئوتکنیک

پردازش مناسب به مفسر کمک خواهد کرد تا با اعتماد به نفس بیشتری به تفسیر مقاطع پرداخته شود. دامنه پردازش های استفاده شده روی داده های روش پاسخ ضربه با افزایش نسبت سیگنال به نوفه تعیین می گردد. در این پژوهش داده های به دست آمده توسط نرم افزار REFLEXW نمایش داده می شود.

به منظور آزمایش پاسخ ضربه و پردازش داده های به وجود آمده از آزمایش پاسخ ضربه، لازم است قبل از اعمال هرگونه پردازش و صافی، دیدی صحیح از طیف دامنه نگاشت های مورد بررسی و معین کردن زمان ثبت داده در دستگاه داده برداری وجود داشته باشد تا بتوان با تعیین فرکانس غالب، فیلترهای مناسبی برای حذف نوفه های با فرکانس مشخص استفاده کرد

پردازش داده های به دست آمده

به دلیل پردازش داده های به دست آمده از آزمایش پاسخ ضربه، لازم است قبل از اعمال هرگونه پردازش و صافی، دیدی صحیح از طیف دامنه نگاشت های مورد بررسی و تعیین زمان ثبت داده در دستگاه داده برداری وجود داشته باشد تا بتوان با تعیین فرکانس غالب، فیلترهای مناسبی برای حذف نوفه های با فرکانس مشخص استفاده نمود.

نمونه نگاشت های پردازش شده حاصل از گیرنده های شتاب نگار و ژئوفون

داده های لرزه نگاری در مطالعات ژئوتکنیک در برداشت های لرزه نگاری درون گمانه ای با قرار دادن یک گیرنده 3 مؤلفه ای درون گمانه در عمق های متفاوت، با تولید موج توسط منبع تولید موج مکانیکی، موج ایجاد شده به گیرنده رسیده و توسط دستگاه ثبت می شود.

سرعت امواج تراکمی

برای تعیین سرعت امواج تراکمی، چشمه لرزه ای موج P( ضربه قائم پتک بر روي ورق مخصوص) در فاصله حدود 75/2 متری از دهانه گمانه ها قرار می گیرد و گیرنده امواج (ژئوفون درون چاهی) تمام عمق مفید گمانه ها را از سطح تا عمق مورد نظر با فاصله 5/1 متر جاروب می کند. برای تعیین سرعت امواج برشی، چشمه لرزه ای موج S( ضربه افقی پتک بر چوب) در فاصله حدود 3 متری از دهانه گمانه ها قرار داده می شود و گیرنده امواج، تمام عمق مفید گمانه ها را از سطح تا عمق مورد نظر با فاصله 5/1 متر جاروب می کند.

آزمایش های لرزه ای در مطالعات ژئوفیزیک

آزمایش پاسخ ضربه به روش بین گمانه ای با هدف تعیین ضخامت ستون شمع در 10 زوج گمانه به دلیل پوشش کل محدوده مطالعاتی و به عنوان اطلاعات اولیه جهت عملیات بارگذاری روی شمع انجام می شود. برای تعیین سرعت امواج تراکمی و برشی از چشمه لرزه ای (تفنگ مخصوص) در یکی از گمانه ها از سطح به عمق حرکت می کند و گیرنده امواج (ژئوفون درون چاهی) در عمق های متناظر با آن تمام گمانه را از سطح تا عمق مورد نظر جاروب می کند.

مراحل پردازش روش های لرزه ای درون گمانه ای

یکی از مهمترین نکات لازم در مراحل پردازش روش های لرزه ای درون گمانه ای، انتخاب صحیح و مناسب فیلتر اعمالی به دلیل قرائت زمان رسید اولیه امواج است. انتخاب صحیح کانال های دستگاه برداشت به دلیل هم پوشانی داده های موج برشی و استفاده از پیش پردازش های لازم به منظور افزایش دقت قرائت می تواند اطلاعات دقیق زیرسطحی را فراهم کند.

مشخصات تجهیزات لازم به منظور برداشت داده های لرزه نگاری درون گمانه ای به شرح زیر است:

  • دستگاه لرزه نگار Ras24
  • ژئوفون های سه مؤلفه ای درون گمانه ای
  • پتک، الوار و ورق براي تولید امواج تراکمی و برشی
  • چشمه موج تفنگی
  • ژئوفون های تک مؤلفه ای

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما