تقسیم بندی نوع زمین با استفاده از مطالعات لرزه نگاری

مطالعات لرزه نگاری - آزمایش دانهول

تقسیم بندی نوع زمین با استفاده از مطالعات لرزه نگاری درون چاهی روشی مناسب برای محاسبه مقادیر سرعت امواج تراکمی و برشی برای بررسی اطلاعات زیرسطحی است. این پارامتر ها می توانند در جهت سنگ شناسی تعیین ویژگی خاک و آنالیزهای مرتبط برای عمق های متفاوت در محل سازه استفاده می شوند. همچنین پروفیل های لرزه نگاری انکساری نیز برای تعیین این پارامتر ها در طول یک پروفیل مناسب است. در ادامه مقاله به مبحث تقسیم بندی نوع زمین با استفاده از مطالعات لرزه نگاری میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفيزيک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

تقسیم بندی نوع زمین با استفاده از مطالعات لرزه نگاری

در این مقاله از نتایج به دست آمده از برداشت 14 گمانه درون چاهی و 4 پروفیل لرزه انکساری برای تشخیص روند کلی تغییرات سرعت متوسط موج برشی در شهر تهران به منظور تعیین جنس خاک استفاده می شود در نهایت نقشه سرعت متوسط موج برشی تا عمق 30 متر براساس آیین نامه 2800 ساختمانی تهیه شد این نقشه بیانگر افزایش سرعت متوسط موج برشی از جنوب به طرف شمال شرقی و شمال غربی است.

تست دانهول یا روش لرزه نگاری انکساری درون چاهی

تست دانهول یا روش مطالعات لرزه نگاری درون چاهی یکی از روش های لرزه نگاری می باشد که برای اندازه گیری مستقیم سرعت امواج کشسان و امواج تراکمی مورد استفاده قرار می گیرد. این روش در مقایسه با دیگر روش های دانهول یا درون چاهی به دلیل سهولت و سرعت اجرا و هزینه پایین در مطالعات مهندسی و شهری در مطالعات مهندسی و شهری كاربرد بيشتری خواهد داشت. در بعضی از موارد برای محاسبه سرعت امواج تراکمی و تعيين ضخامت لايه ها در طول يک پروفيل از روش لرزه نگاری انكساری استفاده مي شود.

روش تحقيق

آزمايش درون گمان های به هدف شناسايی لايه بندی خاک و مقاومت آنها استفاده می شود. اين روش بر مبنای اندازه گيری سرعت انتشار امواج فشاری و برشی و استفاده از آن جهت تفكيک لايه ها و تخمين پارامترهای ديناميكی خاک است.

در اين آزمايش گمانه ها باید به روش ماشينی حفاری شده و پس از قرارگيری لوله از جنس PVC متناسب با قطر ژئوفون های درون گمانه، اطراف لوله از ماسه ريزدانه با دانه بندی يكنواخت پر می شود به نحوی كه لوله كاملاً در جای خود ثابت شود. اساس كار در اين روش، اندازه گيری زمان سير موج از سطح زمين تا اعماق متفاوت است.

روش لرزه نگاری انكساری

روش لرزه نگاری انكساری در طول يک پروفيل شامل وارد آوردن ناگهانی نيرو در نقطه های در سطح و در همان حال اندازه گيری زمان است. با آگاهی از هندسه مسير موج، فاصله گيرنده ها از چشمه و زمان رسيد موج های مستقيم و شكست مرزی به محل گيرنده های متفاوت، از ديدگاه نظری می توان لايه بندی زير سطحی و سرعت انتشار موج در هر لايه را بدست آورد.

از آنجا كه سرعت انتشار اين امواج تراکمی به طور مستقيم به ويژگي های كشسانی لايه ها و چگالی آنها بستگی خواهد داشت، در صورت اندازه گيری سرعت موجهای S, P برای لايه ها و آگاهی از چگالی آنها می توان مدولهای كشسانی ديناميک لايه ها (مدول يانگ، مدول بالک و مدول برشی) را محاسبه نمود.

تغييرات سرعت موج

بر اين اساس ژئوفیزیک با توجه به تغييرات سرعت موج در خاكهای با جنس متفاوت، امكان شناسايی لايه بندی، جنس خاک و تخمين پارامترهای خاک خواهد بود. در نتيجه براساس نتايج حاصل از مطالعات، نقشه ميانگين سرعت موج برشی تا ژرفای ٣٠ متر در شهر تهران تهيه شده است.

نتيجه گيری در مطالعات ژئوفیزیک

سرعت موج برشی لرزه ای يک پارامتر كليدی برای تعيين خواص كششی خاک و سنگ برای تحقيقات مهندسی می باشد. اندازه گيري های ناشی از سرعت موج برشی به طور سنتی با روش لرزه نگاری درون چاهی انجام می شود. به منظور ارزيابی شرايط زير سطحی ساختگاه شهر تهران، سرعت موج برشی در طی ١٤ گمانه درون چاهی و ٤ پروفيل لرزه انكساری مورد بررسی قرار می گرفت.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما