زمین شناسی و مطالعات ژئوفیزیک

زمین شناسی و مطالعات ژئوفیزیک - زمین شناسی و مطالعات ژئوفیزیک - اکتشاف آب

فعالیت های اکتشافی در دریای خزر با فاصله زمانی بسیار زیاد از کشف نفت در جنوب کشور انجام شده است، اما این وقفه زمانی به دلایلی از جمله فقدان دانش، تجربه و فناوری های مورد نیاز به منظور اکتشاف در آب های عمیق است. مهمترین تفاوت فعالیت اکتشافی در دریای خزر با خلیج فارس در عمق آب می باشد. این مسئله همواره یک مانع بسیار زیاد برای توسعه فعالیت در دریای خزر بوده است که در حال حاضر این مشکل برداشته شده است و شرکت نفت خزر به دانش و فناوری های مورد نیاز جهت انجام فعالیت های پیچیده در آب های عمیق دست یافته است. در ادامه مقاله به مبحث زمین شناسی و مطالعات ژئوفیزیک میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

زمین شناسی و مطالعات ژئوفیزیک

زمین شناسی علم و تکنیکی می باشد که در بخش بالادستی صنعت نفت اهمیت ویژه ای خواهد داشت، به طوری که در امر اکتشاف، استخراج و توسعه مخازن هیدروکربوری، زمین شناس نقش اساسی را ایفا می کند. به منظور شناخت پتانسیل احتمالی هیدرکربوری برای عملیات اکتشافی در مناطق خشکی و دریایی، کارشناسان زمین شناسی با انجام مطالعات زمین شناسی سطح الارضی و تحت الارضی و همینطور با استفاده از داده های ژئوفیزیک و پتروفیزیک و با همکاری دیگر ادارات زیر مجموعه مدیریت اکتشاف، ریسک های موجود و دسترسی به منابع هیدروکربوری را بررسی کرده و پیش بینی های لازم را در قالب گزارشات و نقشه ها به تفکیک مناطق منتشر می کند.
زمین شناسان اکتشافی سعی در معرفی پنج پارامتر اصلی سیستم نفتی با استفاده از تکنیک و علوم متفاوت دارند که این پارامترها عبارتند از:
  • سنگ منشاء
  • سنگ مخزن
  • سنگ پوشش
  • ساختار زایی
  • بلوغ و مهاجرت هیدروکربور
کارشناسان زمین شناسی اکتشافی باید علاوه بر تسلط بر زمینه های تخصصی خود، آشنایی لازم و کافی از تفاسیر داده های پتروفیزیکی و مطالعات ژئوفیزیک برای شناخت بهتر پتانسیل های هیدروکربوری داشته باشند. از این طریق همکاری این سه گروه بسیار تنگاتنگ و مستمر است.
معمولا برای مطالعات زمین شناسی پیرامون حفر یک چاه اکتشافی، فقط 3 % کل هزینه حفاری صرف می شود، اما از بعد اهمیت، نقش آن بسیار حائز اهمیت و پایه ای می باشد. به طوری که هر چه دانش و آگاهی زمین شناسی نسبت به حفر چاه اکتشافی بیشتر شده است، شانس کشف مخزن جدید زیادتر می باشد و در نتیجه از هزینه های فعالیت اکتشافی کم می شود.

مطالعات ژئوفیزیک

مطالعات ژئوفیزیک مانند عملیات برداشت، پردازش و تفسیر داده های لرزه ای و غیر لرزه ای می باشد که معمولا پس از مطالعات زمین شناسی صورت خواهد گرفت.
ویژگی مطالعات ژئوفیزیک، استخراج و به تصویر کشیدن خصوصیات فیزیکی سنگ ها به تفکیک لایه ای در زیر زمین می باشد به گونه ای که با مشاهده مقاطع و نقشه ها، عمق پدیده ها و لایه ها و تغییرات فیزیکی در حد وضوح تصاویر قابل تشخیص بشود.
خروجی هر مطالعه ژئوفیزیک که لرزه نگاری اصلی ترین روش در اکتشاف منابع هیدرو کربنی است، مقاطع و نقشه هایی است که نمایانگر عمق پدیده ها، سازندها و چگونگی زمین ساخت منطقه مورد برداشت داده های ژئوفیزیک است. تغییرات شاخص های فیزیکی زمین را می توان به صورت خروجی روش های خاص پردازشی و تفسیری نیز مشاهده کرد.
 محسوس نبودن تغییرات سرعتی و چینه ای در لایه های شامل آب به دلیل جوان بودن رسوبات در زیر بستر دریای خزر و عدم وجود نشانه ای خاص از آن بر روی مقاطع لرزه ای از دیگر معضلات خاص این منطقه می باشد که حفاری چاه را دچار مشکل کرده و تاکنون هیچ روش ژئوفیزیک پاسخگوی آن نیست.
با توجه به زمین ساخت پیچیده این حوضه هایی، علاوه بر تهیه نقشه های عمقی از لایه های مخزنی و غیر مخزنی، پیش از حفاری هر چاه اکتشافی، برای تعیین موقعیت مکانی چاه، بخشی از مخاطرات احتمالی حفاری که توسط روش های مطالعات ژئوفیزیک مانند: بستر شناسی دریا، برداشت های لرزه ای سه بعدی، انجام پردازش های ویژه آبهای عمیق، تفسیرهای پیشرفته و مدل سازی سرعتی قابل انجام است، می بایست انجام شود.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما