کاربرد روش های ژئوالکتریک

کاربرد روش های ژئوالکتریک - مطالعات ژئوالکتریک - آزمایش دانهول - مطالعات GPR - مطالعات ژئوفیزیک

در مطالعات زمین شناسی مهندسی، معموالا شناسایی جنس لایه های مختلف زمین و بررسی ویژگی های آنها جزو اصلی ترین اهداف میباشند. به این منظور، نیاز به بررسی و اکتشاف محیط زمین شناسی و گرد آوری اطلاعات با استفاده از روشها و تکنیک های مختلف ضروری می باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره معرفی و بررسی کاربرد روش های ژئوالکتریک در تعیین خواص ژئومکانیکی سنگ و ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی و خواص ژئومکانیک با آسیا ژئوفیزیک تماس بگیرید. در ادامه مقاله به مبحث کاربرد روش های ژئوالکتریک میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

کاربرد روش های ژئوالکتریک

روش های ژئوفیزیکی مختلف بر اساس خواص فیزیکی مختلف استوار می باشند خواص ژئومکانیک و به خواص فیزیکی مختلف حساس بوده و درهر پروژه انتخاب روش مناسب بسیار حائز اهمیت می باشد.به عنوان مثال روش گرانی سنجی به تغییرات چگالی زمین شناسی زیر سطحی حساس است و در نتیجه روشی ایده آل برای اکتشاف حوزه هاي رسوبی که چگالی قابل توجهی بین رسوبات سبک تر و سنگ های زیرین چگال تر وجود دارد می باشد.

روش گرانی سنجی

در مقابل روش گرانی سنجی روشی ژئوتکنیک و ژئوالکتریک  نامناسب برای اکتشاف منابع محلی آب هاي زیرزمینی است زیرا تباین چگالی بسیار ناچیزی بین سنگ های اشباع و غیر اشباع وجود دارد.در اکثر مطالعات، بهتر است که تلفیقی از روش های ژئوفیزیکی مناسب مورد استفاده قرار گیرند.

روش های الکتریکی

روش های الکتریکی به ویژه روش های ژئوالکتریک و ژئوتکنیک و از همه مهم تر روش مقاومت ویژه براي بررسی آب های زیرزمینی و آلودگیهای محیط زیست،مناسب ترین روش به حساب می آیند.دلیل این امر این است که در بسیاری از موارد،آب های زیرزمینی و محلول های آلوده دارای اختلاف مقاومت ویژه کافی با محیط اطراف می باشند.

هدف اصلی عمده روش های الکتریکی اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی زمین می باشد.در این روش ها براي این که یک ویژگی زیرزمینی مشخص شود.باید مقاومت ویژه الکتریکی آن به طور واضحی متفاوت از محیط اطرافش باشد.بنابراین،استفاده از روش های الکتریکی به حالت هایی که تباین مقاومت ویژه وجود داشته باشد،محدود می شود.

روش های مقاومت ویژه الکتریکی

روش های مقاومت ویژه الکتریکی در اوایل دهه13١١ ابداع شدند، اما از دهه 13٩١ و خصوصا به دلیل دسترسی به کامپیوتر برای پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها،کاربرد گسترده ای پیدا کرده اند.این روش ها به طور مؤثری در اکتشاف منابع آب زیرزمینی،بررسی انواع آلودگی های آب های زیرزمینی،بررسی مسائل مهندسی براي تعیین محل حفره های زیرسطحی،گسلها و مناطق خردشده، درز و شکاف ها،مناطق یخ زده،چاه های معدنی و در بررسی باستان شناسی برای برداشت گسترش فضایی بقایاي ساختار های مدفون قدیمی ،عالوه بر کاربرد هاي متنوع دیگر،مورد استفاده قرار می گیرند.

مطالعات زمین شناسی مهندسی

در مطالعات زمین شناسی مهندسی ژئوفیزیک ، معموال شناسایی جنس لایه های مختلف زمین و بررسی ویژگیهای آنها جزو اصلی ترین اهداف می باشند. براي این منظور نیاز به بررسی و اکتشاف محیط زمین شناسی و گرد آوری اطلاعات با استفاده از روشها و تکنیکهای مختلف می باشد. به طور کلی اطلاعات مورد نیاز زمین شناسی مهندسی به دو دسته شناسایی های سطحی و زیرسطحی تقسیم بندی میشوند که روشهای ژئوفیزیکی از مهمترین روشهای اکتشاف و شناسایی های زیر سطحی میباشند.این روشها در زمانی کوتاه و مخارجی نسبتا کم ناحیه وسیعی را مورد بررسی قرار میدهد و هزینه عملیات اکتشاف را بطور قابل ملاحظه ای کاهش میدهد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما