مواد همسانگرد و ناهمسانگرد

مواد همسانگرد و ناهمسانگرد - آزمایش دانهول - مطالعات GPR - اکتشاف آب - مطالعات ژئوفیزیک

مواد همسانگرد به موادی گفته میشود که خواص آن از جمله مدول الاستیسیته و ضریب پوآسون و ضریب هدایت حرارتی و … مستقل از جهت است. به عبارت دیگر مواد درصورت همسانگردی حتما همگن هستند ولی عکس این مطلب همواره صحیح نمیباشد. بطور کلی برای تعریف خواص مکانیکی و حرارتی مواد همسانگرد (که در اینجا مورد نظر ما است)  تنها یک مدول الاستیسیته، ضریب پوآسون و ضریب هدایت حرارتی مورد نیاز است. مواد ناهمسانگرد موادی هستند که خواص آنها در جهات مختلف متغیر است و برای تحلیل این مواد باید خواص را در جهات مختلف تعریف کرد. در ادامه به مبحث مواد همسانگرد و ناهمسانگرد می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

همسانگرد:

خاصیتی را همسانگرد یا ایزوتروپ می‌نامیم که اندازه‌گیری آن در هر جهت فضایی به نتیجه‌ای یکسان منجر شود؛ یعنی اگر آن خاصیت را رو به سمت خاصی از فضا اندازه‌گیری کنیم، همان نتیجه‌ای را بگیریم که همان خاصیت را رو به سمت دیگری اندازه گرفته باشیم. به زبان فنی‌تر (به زبان نظریه گروه‌ها)، یک خاصیت همسانگرد نسبت به گروه دوران‌های فضایی تقارن دارد.

هَمگِن یک ویژگی است که اندازه‌گیری آن در هر نقطه‌ای از فضا به نتیجه‌ای یکسان منجر شود؛ یعنی اگر یک آزمایش فیزیکی در نقطهٔ خاصی از فضا اجرا شود، همان نتیجه‌ای را خواهد داشت که همان آزمایش را در چند نقطه یا چندمتر دورتر انجام داده باشند.

به عبارت دیگر، یک خاصیت (یا قانون) همگن با جابه‌جا شدن ما (یا با عوض کردن مبدأ مختصات) تغییر نمی‌کند. به زبان فنی‌تر (به زبان نظریه گروه‌ها)، یک خاصیت همگن نسبت به گروه انتقال‌های فضایی تقارن دارد.

همسانگرد (ایزوتروپ) و ناهمسانگرد (آنیزوتروپ)

اگر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مواد ، بلورها و کانی ها در کلیه جهات کریستالی ، یکی باشد آن ماده « همسانگرد یا ایزوتروپ / Isotropic » است. چنانچه این ویژگی ها در جهات مختلف یک بلور با یکدیگر یکسان نباشد ، آن ماده « ناهمسانگرد یا آنیزوتروپ / Anisotropic » است. اغلب مواد متبلور ناهمسانگرد می باشند.

خاصیت ایزوتروپیک و آنیزوتروپیک در گوهرها

سنگ های قیمتی نیز می توانند یکی از این دو خصوصیت را در خود به نمایش بگذارند ؛

  • ایزوتروپیک 

در مبحث گوهر ها به ایزوترپیک ، تک شکستی (S.R) می گویند ، زیرا هنگامی که یک اشعه نور از گوهری که دارای خاصیت ایزوتروپیک است عبور کند ، تنها یک شکست را تولید می نماید. به عبارتی تک شکستی هستند.

گوهرهایی که دارای خاصیت ایزوتروپیک یا تک شکستی هستند، عبارتند از :
کانی های بی شکل که ساختار درونی مشخصی ندارند مانند شیشه ، اپال و کهربا ؛ و همچنین گوهرهایی که در دسته سنگ های قیمتی کوبیک قرار می گیرند، مانند الماس ، لعل ، اسپینل و …

  • آنیزوتروپیک 

در مبحث گوهرها به آنیزوتروپیک ، دو شکستی (D.R) گفته می شود ، زیرا نوری که از گوهرهای آنیزوتروپیک عبور می کند فقط تجزیه و شکسته نمی شود بلکه به دو اشعه تکثیر می گردد. این دو پرتو هر کدام با سرعتی متفاوت حرکت کرده و دو ضریب شکست جداگانه در سنگ قیمتی پدید می آورد.

گوهرهایی با ساختار کریستالی تتراگونال ، هگزاگونال و تریگونال دارای دو ضریب شکست اصلی هستند ؛ یک ضریب شکست بی نهایت برای پرتوهای عادی و یک ضریب شکست اپسیلون برای اشعه های غیر عادی .

گوهرها با ساختار کریستالی ارتورومبیک ، مونوکلینیک و تریکلینیک سه ضریب شکست اصلی دارند . ضریب شکست بسیار کم (آلفا) برای اشعه های بسیار سریع ، ضریب شکست متوسط (بتا) و بسیار زیاد (گاما) برای اشعه های با سرعت کم.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما