غیر همسانگرد و ناهمگن

غیر همسانگرد و ناهمگن - مطالعات GPR - مطالعات ژئوفیزیک - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات الکترومغناطیس

مفهوم همسانگردی:

همسانگردی خاصیت و ویژگی ماده ای است که به آن اجازه می دهند برخلاف همسانگردی در جهات متفاوت خواص مختلفی را تغییر دهد یا به خود بگیرد. در زمانی که در محورهای متفاوت اندازه گیری می شوند، می توان آن را به عنوان اختلاف در خواص فیزیکی یا مکانیکی یک ماده (جذب، ضریب شکست، هدایت، استحکام کششی و غیره) را تعریف کرد. اگر خصوصیتی به جهت‌گیری آن در فضا بستگی داشته باشد، آن خصوصیت ناهمسان‌گرد یا انیزوتروپ است. توابع تانسوری به حالت  ناهمسان‌گرد هستند. در ادامه به مبحث غیر همسانگرد و ناهمگن می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

مواد همسان‌گرد و ناهمسان‌گرد:

مواد همسانگرد به موادی گفته می‌شود که خاصیت‌های آن از جمله ضریب پوآسون و مدول کشسانی آن ها و ضریب هدایت حرارتی و … مستقل از جهت می‌باشند. به بیانی دیگر مواد در شکل همسانگرد بودن حتماً همگن اندولی خلاف این مطلب همواره درست نیست . به حالت کلی در تعریف خواص حرارتی و مکانیکی مواد همسانگرد تنهایک ضریب پوآسون و مدول کشسانی، ضریب هدایت حرارتی ضروری می باشد. مواد ناهمسان‌گرد نیز موادی اند که خواص آن‌ها در جهت‌های متفاوت تغییرمی‌کند و برای تحلیل این مواد باید خواص آن را در جهات متفاوت بیان کرد. در مواد همسانگرد خواص در همه جهت‌ها یکسان می‌باشد؛ بنابراین بینهایت صفحه تقارن را برای خواص مواد موجود است

مخلوط ناهمگن چیست:

به مخلوطی که ترکیب یکنواختی ندارد مخلوط  های ناهمگن گفته می شود. یک مخلوط ناهمگن ظاهر و ترکیب یکنواختی نداشته و زمانی که دو ماده را با یکدیگر مخلوط کنیم اجزای مخلوط شده ناهمگن را به راحتی و آسانی می توان از هم جدا کرد و همینطور به راحتی می توان اجزای متفاوت مخلوط را از یکدیگر نیز تشخیص داد و جدا کرد.

مثل مخلوط خاک و ماسه، مخلوط گوگرد و آهن، مخلوط روغن و آب. مرزهای ذرات تشکیل دهنده این مخلوط های ناهمگن بوده و به راحتی قابل تشخیص  و جداسازی است.

به مخلوط های ناهمگن مخلوط های سوسپانسیون نیز گفته میشود. آنها ترکیب یکنواختی ندارند و با نگاه کردن به این مخلوط ها می توان اجزای ته نشین شده را در آن را نیز مشاهده کرد.

خواص کلی مخلوط  های ناهمگن:

اغلب  مخلوط ها، مخلوط های ناهمگن هستند، به جز محلول ها و آلیاژها. اندازه ذرات مخلوط ناهمگن بین یک نانومتر و یک میکرومتر یا بیشتر هستند و در حقیت جز درشت مولکول ها هستند. مخلوط های ناهمگن اثر تیندال را به خوبی نشان می دهند. مواد به راحتی قابل تشخیص هستند و برای جداسازی این نوع از مخلوط ها و ترکیب ها از روش های فیزیکی نیز استفاده می شود.

انواع مخلوط  های ناهمگن:

مخلوط‌ های ناهمگن به دو گروه تقسیم می شوند:

1.مخلوط  های معلق:

زمانی که مخلوط ناهمگن را در محلی بی حرکت قرار دهید و ثابت باشد و پس از مدتی اجزای آن از یکدیگر جدا شوند، به آن مخلوط معلق گفته می شود مانند شربت خاکشیر و شیر کاکائو که دو بخش آن از هم جدا میشوند.

2.مخلوط  های غیرمعلق:

زمانی که اجزای یک مخلوط ناهمگن پس از ساکن ماندن در یک محل و بعد از مدتی از یکدیگر جدا نشوند و در حالت اول باقی بمانند، به آن مخلوط غیرمعلق نیز گفته می‌ شود.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما