انواع میدان مغناطیسی

انواع میدان مغناطیسی - مطالعات ژئوالکتریک - ژئوفیزیک -مطالعات الکترومغناطیس

میدان مغناطیسی نیرویی است که در نوع الکترو مغناطیسی آن از حرکت بار‌های الکتریکی در یک سو، به وجود می‌آید و بار‌ها الکتریکی و اجسام اطرافش نیز بسیار تاثیر می‌گذارد . نیرو‌های الکترواستاتیکی مثل نیروی گرانشی در امتداد یه خط مستقیم عمل می‌کنند. این نیروها حتی در زمانی که دو ذره در تماس با یکدیگر هم نباشند، نیز وجود دارند. برای توضیح این رخداد، مفهومی تحت عنوان میدان الکتریکی بیان می‌شود. میدان الکتریکی خاصیتی است که هر بار الکتریکی در اطراف خود نیز ایجاد می‌کنند. در ادامه به مبحث انواع میدان مغناطیسی می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

انواع میدان مغناطیسی

۱-میدان های مغناطیسی ثابت و ساکن (stantionary magnetic field):

موقعیت این میدان در مکان های ثابت است و حرکتی ندارد و مقدار آن نیز کاملا ثابت است. مثل مغناطیس تولید شده توسط سیم پیچ تحریک ماشین .طریقه تولید این میدان به اینگونه است که:برای تولید این میدان لازم است که یک سیم پیچ ساکن را با یک جریان DC تغذیه کرد.

۲-میدان های مغناطیسی ساکن و متغیر:

موقعیت این میدان در مکان های ثابت است و حرکتی ندارد، ولی مقدار آن کاملا متغییر است و با زمان تغییر می‌کند مثل میدان ایجاد شده در ترانسفورماتور‌ها. روش تولید:برای تولید این میدان ها کافی است که یک سیم پیچ ساکن را با جریان AC تغذیه کنیم.

۳-میدان مغناطیسی دوار:

یک میدان مغناطیسی کاملا متحرک است که دارای دامنه ثابت و ساکن است و با سرعت ثابتی در فاصله هوایی ماشین دوران میکند مثل تغذیه استاتور ماشین‌های القایی در سه فاز.

طریقه تولید:میدان های مغناطیسی دوار را به سه روش می‌توان تولید کرد.

1-با دوران میدان مغناطیسی ثابت و ساکن مثل میدان حاصل از زتوز ماشین سنکرون

2-با تغذیه سیم پیچ های سه فاز متقارن ساکن با جریان سه فاز مثل استاتور موتور القایی یا استاتور ماشین سنکرون

3-با تغذیه سیم پیچ های دو فاز متعادل با جریان دوفاز مثل استاتور موتور‌های القایی تکفاز

گشتاور چیست؟

گشتاور توانایی ماشین را برای به چرخش در آوردن اجسام با توجه به وزن جسم آن مشخص می‌کند. ویژگی دیگر اینکه گشتاور در حرکت‌های چرخشی مطرح است و در حرکت‌های خطی صرفا نیرو بیان میشود.

انواع گشتاور:

گشتاور تداخلی یا اندوکتانسی

برای ایجاد این گشتاور نیاز به دو جریان مختلف است یکی در رتور و دیگری در استاتور که نسبت به هم ثابت و ساکن باشند. اساس تولید گشتاور تداخلی این است که قطب‌های هم نام یکدیگر را دفع و قطب‌های نا همنام یکدیگر را  کاملا جذب کنند

شرایط ایجاد کوپل تداخلی:

باید دو میدان یکی در رتور و دیگری در استاتور وجود داشته باشد. تعداد قطب‌های دو میدان باید با هم برابر باشد. دو میدان باید نسبت به هم ساکن باشند در غیر اینصورت یک گشتاور نوسانی را تولید می‌شود که نیم پریود آن مثبت و نیم پریود آن منفی است در نتیجه میزان متوسط گشتاور صفر می‌شود.

۲-گشتاور رلوکتانسی:

برای ایجاد این نوع گشتاور فقط به وجود یک میدان مغناطیسی نیاز است، اما فرم هندسی رتور یا استاتور شکلی باید باشد که مقاومت فاصله هوایی تابعی از موقعیت های استاتور باشد.

۳-گشتاور هیسترزیس

برای ایجاد این گشتاور از ویژگی هیسترزیس آهن استفاده می‌شود و در موتور هیسترزیس نیز به کار می‌رود.

خطوط میدان الکتریکی:

ابتدایی‌ترین و نخستین روش برای نشان دادن میدان های الکتریکی، استفاده از خطوط میدان است. با بکارگیری از این خطوط، می‌توان به توصیف و بیان درستی از وضعیت میدان الکتریکی در فضا دست یافت.

  1. تقارن: اگر دو بار را با استفاده از یک خط به هم متصل کنیم، الگوی میدان الکتریکی باید نسبت به این خط متقارن باشد.
  2. میدان نزدیک بار: هنگامی که به مقدار کافی به یک ذره نزدیک می‌شویم، میدان ناشی از آن نسبت به میدان‌های دیگر ذرات، بسیار بزرگ‌تر می باشد. در نتیجه خطوط میدان الکتریکی نزدیک یک بار به شکل کروی در نظر گرفته می‌شوند.

در حالت کلی می‌توان خواص زیر را برای خطوط میدان تعریف کرد.

  1. جهت های میدان الکتریکی در یک نقطه برابر با بردار مماس بر خطوط میدان در آن نقطه در نظر گرفته می‌شوند.
  2. تعداد خطوطِ میدان در واحد سطح است، در  صفحه عمود بر خطوط، نشان‌دهنده قدرت میدان در صفحه مد نظر می باشد.
  3. خطوط میدان از ذرات با بار مثبت شروع شده و به ذرات با بار منفی نیز ختم می‌شوند.
  4. تعداد خطوطی که از بار مثبت خود خارج و یا به بار منفی وارد می‌شوند، نشان‌دهنده اندازه بارهای الکتریکی ذکر شده هستند.
  5. دو خط میدان های الکتریکی،‌ هیچ‌گاه همدیگر را قطع نخواهند کرد و بر خورد ندارند.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما