اکتشاف آبهای زیرزمینی

اکتشاف آبهای زیرزمینی - مطالعات الکترومغناطیس - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات لرزه نگاری - مطالعات GPR ، سونداژ - مطالعات ژئوتکنيک - آزمایشات درون چاهی

بسیاری از پروژه‌های اکتشاف آبهای زیرزمینی هنوز از تکنیک‌های ژئوفیزیکی، به‌ ویژه روش‌ های ژئوالکتریکی، برای ارائه راهنمایی در مکان‌یابی چاه‌های آب زیرزمینی، به‌ ویژه در کشورهای در حال توسعه استفاده می‌کنند. در حالی که نشان داده شده است که این تکنیک‌ ها سریع و قابل اعتماد هستند، اما در محیط‌های پیچیده زمین‌ شناسی یا هیدرولوژیکی، یک تکنیک واحد ممکن است اطلاعات مورد نیاز برای برآورد منابع آب زیرزمینی و دینامیک جریان را ارائه نکند. در ادامه به مبحث اکتشاف آبهای زیرزمینی می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اکتشاف آبهای زیرزمینی

از داده‌های انکسار موج P لرزه‌ای ERT، GPR و لرزه‌ای برای بررسی جریان زیرسطحی در نهشته‌های مورن آلپی استفاده کنید که به دلیل تشکیل آن‌ها با سیستم‌های هیدرولوژیکی پیچیده مشخص می‌شوند. در حالی که داده‌های GPR و SRT در تعیین سطح مشترک بین رسوبات مورن و سنگ بستر ضروری بودند، داده‌های ERT موانع غیرقابل نفوذی را برای جریان آب زیرزمینی ترسیم کردند که با مکان‌های چشمه‌ای که آب‌های زیرزمینی در سطح ظاهر می‌شوند مرتبط است.

اکتشاف آبهای زیرزمینی

ناهنجاری‌های مقاومت کم و سرعت موج P جریان ترجیحی آب زیرزمینی را از طریق شبکه‌ای از شکستگی‌ها در بستر کم عمق نشان داد، در حالی که ناهنجاری‌ های مقاومت و سرعت بالا نشان‌دهنده موانعی بود که جریان آب زیرزمینی را به اعماق کم در سایر بخش‌های منطقه مورد مطالعه محدود می‌کرد. این نشان می دهد که با تفسیر مشترک ERT، GPR و SRT، یک مدل دقیق از جریان پیچیده آب های زیرزمینی از طریق یک سپرده مورن و سنگ بستر زیرین آن می تواند به دست آید. برخی از جزئیات، مانند الگوی جریان در سنگ بستر کم عمق، ممکن است هنگام تفسیر داده های ERT از قلم افتاده باشد، زیرا رابط بین رسوب مورن و سنگ بستر به خوبی که از داده های GPR و SRT به تصویر کشیده شده است، تعریف نشده است.

تمرکز بر تصویربرداری از رابط بین ذخایر یخبندان و آبرفتی از داده‌های ERT و GPR استفاده می‌کند که در سراسر مناطق هیپورهیک و ساحلی نهر Vermigliana، ایتالیا را شامل می‌شود. در حالی که ERT می تواند برای ترسیم سطح مشترک در امتداد یک ترانسکت طولانی تر مورد استفاده قرار گیرد، داده های GPR شکل فصل مشترک را تایید کرد و در یک مطالعه نظارتی هیدروژئوفیزیکی مورد استفاده قرار گرفت، که نشان داد تبادل آب بین رودخانه و منطقه هیپورهیک در کوتاه مدت انجام می شود. مقیاس های زمانی

با استفاده از GPR و ERT تایم لپس، Steelman، Klazinga، Cahill، Endres و Parker (2017) توانستند مهاجرت سه بعدی یک ستون CH 4 را در یک آبخوان کم عمق تصویر کنند. در حالی که نتایج ERT شکل‌گیری یک لامپ CH4 جدا شده را در اطراف یک انژکتور کم عمق نشان می‌دهد و امتداد جانبی ستون CH4 را نشان می‌دهد، بیشتر در امتداد گرادیان جریان آب زیرزمینی، CH4 باعث اشباع قابل‌توجهی در فضای منافذ نمی‌شود، که ERT به آن منجر می‌شود.

بسیار حساس بود، و از این رو تصویربرداری از مهاجرت ستون ممکن نبود. این محدودیت را می توان با استفاده از داده های GPR، که به دلیل تغییر در خواص دی الکتریک مربوط به مهاجرت CH 4ستون، انعکاس‌های متغییر زمانی را نشان داد که می‌توان از آن برای ردیابی مهاجرت ستون استفاده کرد.

این یک مورد مثالی از ماهیت مکمل اندازه‌گیری‌های ژئوفیزیکی متعدد را نشان می‌دهد. در حالی که استفاده از ERT امکان تصویربرداری از لامپ گازی ساخته شده در اطراف گمانه تزریق را فراهم می کرد، مهاجرت نزولی ستون CH4 نادیده گرفته می شد. با این حال، داده‌های GPR به افزایش غلظت گاز در مجاورت تزریق حساس نبودند، اما با موفقیت از ستون مهاجرت تصویربرداری کردند. از این رو، تفسیر یکپارچه هر دو تکنیک می تواند با موفقیت کل تکامل ستون CH4 را به تصویر بکشد.

اکتشاف آبهای زیرزمینی

آب های زیرزمینی، منابع طبیعی قابل تجدید، نیازمند مطالعات علمی برای استفاده از آن برای توسعه های مختلف اجتماعی-اقتصادی است. اکتشاف آب های زیرزمینی به عنوان پیگیری بررسی‌ها و تحقیقات مختلف زمین‌علمی تضمین می‌شود. از سال 1980 آلودگی آرسنیک در آب های زیرزمینی در بنگال غربی شناسایی شده است و مطالعات اخیر نشان داده است که از 341 بلوک توسعه اجتماعی، 104 بلوک دارای آلودگی آرسنیک در آب های زیرزمینی بالاتر از حد مجاز، یعنی 0.01 میلی گرم در لیتر هستند.

مطالعات همچنین نشان داد که سفره‌های آب‌خوان نسبتاً جوان‌تر که در محدوده عمق کم‌تر رخ می‌دهند دارای آلودگی آرسنیک در آب‌ های زیرزمینی بالاتر از حد مجاز هستند در حالی که تشکیلات آبرفتی عمیق‌تر فاقد آرسنیک هستند. هیئت مدیره آب زیرزمینی مرکزی، با استفاده از یک تکنیک حفاری نوآورانه که سفره‌های زیرزمینی آلوده بالا را از سفره‌های زیرزمینی ایمن از طریق آب‌ بندی سیمانی جدا می‌کند و سفره‌های زیرزمینی از طریق سنگ‌ شناسی و ثبت گمانه ترسیم می‌شوند. به عنوان پیگیری بررسی‌ها و تحقیقات مختلف زمین‌ علمی تضمین می‌شود.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – میدان گرانشی – آزمایش دانهول – آسیا ژئوفیزیک – مطالعات لرزه نگاری – دستگاه لرزه نگار درون چاهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما