کاربرد الکترومغناطیس در ژئوفیزیک

کاربرد الکترومغناطیس در ژئوفیزیک - مطالعات GPR

هدف های یک برداشت مطالعات ژئوفیزیک عبارتند از: معین کردن محل ساختارها یا اجسام زمین‌ ساختی زیرزمینی و در صورت امکان اندازه گیری ابعاد و ویژگیهای فیزیکی مربوط به آنها در اکتشاف نفت اطلاعات ساختاری مورد توجه می باشد به دلیل اینکه نفت با عوارض خاص چون تاقدیس در سنگ های رسوبی ارتباط دارد. در ژئوفیزیک معدن تاکید بر آشکارسازی و تعیین ویژگی های فیزیکی است. هر چند کانسارهای معدنی نشانه های ژئوفیزیکی متمایز و قابل اندازه گیری از خود بروز خواهد داد ولی معمولا شکل نامنظم دارند و در سنگ هایی با ساختار پیچیده روی می دهند که تفسیر کمی دقیق را دشوار یا غیرممکن خواهد کرد. در بررسی اولیه ساختگاه ممکن است هم ساختار و هم ویژگی های فیزیکی مورد توجه مهندسان قرار بگیرند. در ادامه مقاله به مبحث کاربرد الکترومغناطیس در ژئوفیزیک میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفيزيک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنیک با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

کاربرد الکترومغناطیس در ژئوفیزیک

یک برداشت مطالعات ژئوفیزیک شامل مجموعه ای از اندازه گیری ها است که معمولا با طرحی نظم دار بر روی سطح زمین دریا یا هوا به شکل قائم در داخل چاه آزمایشی انجام خواهد شد. این اندازه گیری ها ممکن است از تغییرات فضایی میدان های نیروی ایستا می باشد یا از سرشتی های میدان های موج به خصوص از زمان سیر امواج کشسان دامنه و فاز امواج الکتور مغناطیسی است.

این میدان های نیرو و موج تحت تاثیر ویژگی های فیزیکی و ساختار سنگ های زیرزمینی قرار داده می شوند. از آنجا که ویژگی های فیزیکی معمولا مربوط به مرزهای زمین شناختی می باشد و لذا هر گونه مساله ساختاری به تفسیر این میدان ها در روی زمین بر حسب این ناپیوستگی ها می شود.

آسانی انجام این کار به عوامل زیادی بستگی دارد که از آن میان پیچیدگی ساختار و درجه تباین ویژگی های فیزیکی سنگ های سازنده آن ساختار اهمیت خاصی دارند. واضح است که در انتخاب تکنیک ژئوفیزیک که باید مطالعه مساله ای به کار رود این ویژگی های سنگ های زیر زمینی و همگنی آنها در یک سازند خاص از عوامل مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرند. ویژگی هایی از سنگها که بیش از همه در اکتشافات ژئوفیزیک از آنها استفاده می شود مانند: کشسانی، رسانندگی الکتریکی، چگالی، خودپذیری مغناطیسی و قطبش پذیری باقمیانده و الکتریکی است. ویژگی های دیگری چون درجه رادیواکتیویته نیز تا حد کمی استفاده می شود.

اندازه گیری های گرانشی

در اندازه گیری های گرانشی و مغناطیسی از میدان های طبیعی نیرو استفاده خواهد شد. در بیشتر روش های لرزه ای و الکتریکی که با ویژگی های کشسان و الکتریکی سنگ ها سرکار دارند لازم است که به زمین انرژی داده بشود. از آنجا که چشمه تحت کنترل است فاصله چشمه تا آشکار ساز می تواند متغیر باشد. این باعث می شود که تفسیر نتایج با ابهامی بسیار کمتر از موقعی صورت می گیرد که میدان های گرانی و مغناطیسی استفاده می شوند.

در بعضی از روشهای الکتریکی جریان مستقیم یا جریان با فرکانس بسیار کم از طریق الکترودهایی به زمین داده می شود. روش میدان الکتریکی در سطح زمین به ترتیب الکترودها و توزیع رسانندگی الکتریکی در زیرزمین ارتباطخواهد داشت.

آنچه اندازه گیری می شود همین میدان سطحی می باشد. وقتی جریان مستقیم یا جریان متناوب کم فرکانس مستقیما به زمین داده شود اندازه گیری در اصل همان گرادیان پتانسیل است ولی این اندازه گیری ممکن است در دستگاه مربوطه به صورت مقاومت نشان داده بشود.

دو تکنیک لرزه ای

دو تکنیک لرزه ای مجزا و جود خواهد داشت یکی از بازتاب و دیگری از شکست امواج کشسان در سنگها استفاده خواهد کرد. روش بازتاب که معمولا در نفت یابی کاربرد دارد پیشرفته ترین روش اکتشافی می باشد و اگر در محلی قابل اجرا باشد بیشترین اطلاعات را کسب خواهد کرد. ازآنجا که سنگ های زمین چگالی ها و ویژگی های کشسانی مختلف دارند امواج کشسان (صوتی) با سرعت های متفاوت در داخل آن ها انتشار پیدا می کنند و در سطح مشترک ها که ویژگی ها تغییر می کند باز تابیده و شکسته می شوند. بنابراین وقتی در یک توالی رسوبی از انفجاری در سطح زمین موجی کشسان انتشار پیدا می کنند جزئی از آن توسط سطح مشترک های متفاوت بازتابیده و جزئی شکسته و به سطح زمین بر می گردد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما