بر اساس مزایای ارزیابی های ژئوتکنیکی

بر اساس مزایای ارزیابی های ژئوتکنیکی - مطالعات لرزه نگاری - مطالعات GPR - اکتشاف آب - مطالعات ژئوفیزیک - شماره تماس: 09123533974

ارزیابی‌های ژئوتکنیکی انجام‌شده توسط Earth Environmental and Geotechnical Ltd، برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد خواص فیزیکی زمین برای طیف گسترده‌ای از کاربردها، مانند تحقیق در مورد مناسب بودن سایت‌ها برای پیشرفت‌ها یا کارهای پیشنهادی، یا برای تعمیر سازه‌های موجود استفاده می‌شود. آسیب دیده یا در معرض خطر از شرایط زیر سطحی. در ادامه به مبحث بر اساس مزایای ارزیابی های ژئوتکنیکی میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

بر اساس مزایای ارزیابی های ژئوتکنیکی

تحقیقات ژئوتکنیکی سرمایه گذاری بر روی اطلاعات است که به شناسایی مسائل و جلوگیری از تاخیرهای پرهزینه در پروژه های ساختمانی، توسعه و مهندسی کمک می کند. گزارش‌های ژئوتکنیکی ما به آشکار کردن طیف وسیعی از مشکلات احتمالی ناشی از زمین نرم یا ضعیف، آب‌های زیرزمینی، فروچاله‌ها، رانش زمین و موارد دیگر کمک می‌کند. بررسی‌های ژئوتکنیکی همچنین برای اندازه‌گیری عواملی مانند مقاومت حرارتی خاک یا مواد پرکننده مورد نیاز برای کابل‌ها و خطوط لوله زیرزمینی، دفع زباله و تأسیسات ذخیره‌سازی زیرزمینی استفاده می‌شود.

هرگونه تغییر پیشنهادی در ساختار یا شکل زمین نیاز به ارزیابی ژئوتکنیکی دارد. ما خدمات خود را برای طراحی فونداسیون ارائه می دهیم. مسیریابی خط لوله؛ پتانسیل زمین لغزش؛ پایداری شیب خاک و سنگ؛ طراحی بزرگراه و روسازی؛ عملیات خاکی و نظارت بر ساخت و ساز؛ طرح های دیوار حائل; طراحی شمع بندی؛ بهبود و تثبیت زمین؛ طراحی پشتیبانی گودبرداری؛ سکوهای کار برای کارخانه ردیابی. فعل و انفعالات ساختار خاک؛ طراحی دیوارهای سکنت، کینگ پست، ورق ورق و دیافراگم. و دفن زباله به طور معمول، ارزیابی های ژئوتکنیکی متخصص ما اطلاعات مورد نیاز برای طراحی مناسب پایه های یک سازه پیشنهادی را فراهم می کند.

ارزیابی های ژئوتکنیکی انواع مختلفی از تحقیقات انجام شده توسط مهندسان ژئوتکنیک یا زمین شناسان مهندسی را بسته به نیاز پروژه پوشش می دهد. این می تواند شامل هر چیزی باشد، از پیاده روی ساده در اطراف یک سایت برای مشاهده شرایط فیزیکی، نقشه برداری زمین شناسی و فتوگرامتری. ارزیابی شرایط خاک در زیر سطح معمولاً به معنای اکتشاف زیرسطحی با استفاده از طیف وسیعی از تکنیک‌ها مانند نمونه‌برداری، گودال‌های آزمایشی، ترانشه‌برداری، حفاری و آزمایش‌های آزمایشگاهی یا در محل است. روش های مشابهی برای شناسایی وجود هرگونه آلودگی خاک که ممکن است بر توسعه پیشنهادی تأثیر بگذارد استفاده می شود.

طبقه بندی استانداردهای خاک

طبقه بندی استانداردهای خاک یک فرآیند دلخواه نیست. مجموعه ای از استانداردها در BS1377 برای آزمایش طبقه بندی خاک وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: محتوای رطوبت طبیعی یک شاخص کلیدی از خواص مکانیکی خاک، از جمله مقاومت آن است. خواص خاک های چسبنده به شدت تحت تأثیر کانی شناسی رس های آن است، شاخص پلاستیسیته ، همراه با رطوبت، برای مصالح خاکی، پتانسیل تغییر حجم NHBC و غیره استفاده می شود. چگالی ذرات – برای تعیین نسبت تخلخل و حفره ها، اغلب در ساخت و ساز جاده برای تعیین فشردگی مواد پر کننده استفاده می شود. چگالی حجیم و خشک– چگالی خاک به چگالی ذرات جامد، تخلخل و رطوبت بستگی دارد. چگالی خشک در ارزیابی نسبت تخلخل و حفره ها استفاده می شود و دوباره اغلب در ساخت و ساز جاده برای تعیین وضعیت تراکم مواد پر کننده استفاده می شود. محتوای رطوبت اشباع گچ ، همانطور که پیشنهاد شد، معمولاً برای مواد گچ استفاده می شود تا وضعیت اشباع خاک را تعیین کند، تا مشخص شود که منافذ آن تا چه اندازه با آب پر شده است. هوا یا گازهای آزاد در خاک بر خواص مکانیکی آن تأثیر می گذارد. درجه بندی PSD با استفاده از روش های غربال مرطوب و خشکاندازه ذرات تشکیل دهنده خاک را بر حسب درصد وزنی اندازه های جداگانه بیان می کند، تجزیه و تحلیل مربوط به خواص مکانیکی مواد و برای طبقه بندی ماسه ها، شن ها و ذرات درشت تر استفاده می شود. PSD با استفاده از روش پیپت که همراه با آنالیز غربال استفاده می‌شود، میزان رسوب – سیلت و رس – محتوای خاک را تعیین می‌کند و دوباره برای طبقه‌بندی و ارزیابی خواص مکانیکی خاک استفاده می‌شود.

علاوه بر آزمایش طبقه بندی، استانداردهای دیگری از جمله آزمایش شیمیایی – برای مقدار pH، محتوای سولفات، محتوای آلی، محتوای کلرید، و BRE SD1 Suite (مورد استفاده در طراحی بتن) اعمال میشود. تست عملکرد – برای رابطه محتوای رطوبت چگالی خشک (تراکم)، ارزش شرایط رطوبت، و نسبت باربری آزمایشگاهی کالیفرنیا. تست تثبیت – برای تحکیم یک بعدی، و فشار تورم. آزمایش برشی – برای آزمایش مقاومت برشی خاک در حالت های مختلف. آزمایش سه محوری – که در آن خاک در زوایای قائم با تنش عمودی مورد آزمایش تنش قرار می گیرد. تست استرس موثر – تست های تلفیقی بر روی نمونه های زهکشی نشده و زهکشی شده.تست نفوذپذیری – اندازه گیری مستقیم نفوذپذیری تحت سر ثابت. تست سنگ – اندازه گیری مقاومت فشاری تک محوری و بار نقطه ای.

این آزمایش‌ها فقط برخی از آزمایش‌های استاندارد موجود و استفاده شده توسط کارشناسان ما را نشان می‌دهند، با این حال یک نقطه شروع خوب برای ارزیابی اولیه یک سایت، یک نقشه زمین‌شناسی است که می‌تواند ایده‌ای از انتظارات آنها از سایت ارائه دهد. سازمان زمین‌شناسی بریتانیا از سال 1835 نقشه‌برداری گسترده‌ای از بریتانیا انجام داده است. زمین‌شناسی پایه بریتانیا در دو نقشه در مقیاس 1:625000 پوشش داده شده است و برگه‌های دقیق‌تر در 1:250000، 1:50000 و 1:10000 در دسترس هستند. دو دسته از این ورق‌ها رسوبات سطحی را نشان می‌دهند – هم سنگ بستر و هم رسوبات بالای آن. و سنگ بستر – که سنگ زیرین را بدون نشان می دهدرسوبات سطحی اگرچه همه مناطق نشان داده نمی شوند. نقشه ها در بالای نقشه های توپوگرافی بررسی مهمات قرار گرفته اند و از نمادهایی برای نشان دادن خطوط گسل و سایر ویژگی های زمین شناسی استفاده می کنند.

بخش کلیدی هر ارزیابی شامل درک مهندسی پیشنهادی برای سایت است. خواه مسکن، صنعت، خط لوله، بزرگراه یا سایر پروژه های مهندسی عمران باشد، مناسب بودن سایت باید در اسرع وقت در جدول زمانی پروژه ارزیابی شود تا مشخص شود که آیا برای هدف مورد نظر در وضعیت فعلی مناسب است یا خیر. آیا به کار اصلاحی نیاز خواهد بود. این شامل ارزیابی های ژئوتکنیکی است که حتی قبل از خرید زمین انجام شده است. دامنه ارزیابی ژئوتکنیکی شامل هرگونه ریسک و بودجه احتمالی می شود. پروژه های بزرگتر اغلب نیازمند پایش ژئوتکنیکی مداوم هستند که در کنار پیشرفت توسعه برنامه ریزی شده است.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما