بررسی زمین لغزش ها برای ایمنی ساختمان ها و راه ها

بررسی زمین لغزش ها - آزمایش دانهول - مطالعات GPR - اکتشاف آب - ژئوفیزیک - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک تماس بگیرید

 ابتدا یک مدل لغزش عددی سه بعدی با استفاده از سیستم کد جریان ذرات (PFC 3D) ایجاد می شود.) که مبتنی بر بررسی زمین لغزش، نقشه برداری، اکتشاف مهندسی و آزمایش ژئوتکنیک است. در مرحله دوم، کل فرآیند تغییر شکل، شکست، حرکت و آسیب ضربه شبیه‌سازی شد و سرعت، جابجایی و نیروی ضربه زمین لغزش در فرآیند حرکت مورد مطالعه کمی قرار گرفت. ثالثاً، مدل ساختمان (سازه آجری – بتنی) واقع در پای زمین لغزش توسط PFC 3D ساخته شده است ویژگی‌های تغییر شکل و جابجایی ساختمان‌ها پس از برخورد زمین لغزش مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و آسیب ضربه ناشی از زمین لغزش پیش‌بینی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که لبه عقب زمین لغزش خیابان ابتدا تغییر شکل می‌دهد و از کار می‌افتد و لبه جلویی به تدریج به بیرون رانده می‌شود. پس از شکسته شدن بخش قفل لبه جلو، زمین لغزش به طور کلی شروع به لغزش می کند که یک لغزش فشار معمولی است. زمان لغزش اصلی زمین لغزش حدود 30 ثانیه، حداکثر سرعت متوسط ​​3.2 متر بر ثانیه و حداکثر جابجایی حدود 40 متر است. پس از برخورد لغزش به ساختمان، ساختمان در جهت حرکت زمین لغزش جابجا می شود و دیواره ساختمان تحت تاثیر رانش تخریب می شود و در نتیجه ریزش مشهود است. در ادامه به مبحث بررسی زمین لغزش ها برای ایمنی ساختمان ها و راه ها میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

بررسی زمین لغزش ها برای ایمنی ساختمان ها و راه ها

تحقیق در مورد پیش بینی کمی خطر زمین لغزش پیامدهای نظری و عملی قابل توجهی برای پیشگیری و کاهش زمین لغزش دارد. با پیشرفت سریع تکنولوژی کامپیوتری، روش عددی به ابزاری ضروری برای شبیه سازی و تجزیه و تحلیل فرآیند زمین لغزش تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، رویکرد عددی به دلیل هزینه کم، تنظیم پارامتر انعطاف‌پذیر، عدم محدودیت اندازه، سازگاری بالا و محاسبات مکرر، از جمله مزایای دیگر، به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، محققان نرم افزار شبیه سازی عددی را بر اساس نظریه ها و مدل های سازنده مختلف توسعه داده اند که می تواند برای شبیه سازی تغییر شکل، شکست، حرکت و تجمع زمین لغزش ها از جمله روش المان محدود رایج استفاده شود. روش عنصر گسسته ، روش لاگرانژی ، روش نقطه ماده و روش هیدرودینامیک ذرات صاف و سایر روشهای عددی جدید. در مقابل، نه تنها برای شبیه سازی تغییر شکل های بزرگ، جابجایی زیاد و انتشار ترک مناسب است، بلکه ابزاری قدرتمند برای شبیه سازی ویژگی های پاسخ مکانیکی مواد واقعی است که اجازه می دهد بررسی بیشتر مکانیسم شکست و فرآیند خطر ناشی از حرکت زمین لغزش.

در سال های اخیر، شبیه سازی زمین لغزش به طور گسترده ای از کد جریان ذرات (PFC) استفاده کرده است. به عنوان مثال، رفتار شکست مواد زمین لغزش در شرایط مختلف بر اساس نرم افزار PFC 2D شبیه سازی شد ، جابجایی و سرعت ذرات در بخش های کلیدی زمین لغزش پایش و ویژگی های حرکتی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یک تجزیه و تحلیل عمیق از ویژگی های حرکت و محدوده تجمع زمین لغزش ها با استفاده از PFC 3D انجام شد. بر اساس بررسی پارامترهای اساسی حرکت زمین لغزش، رابطه تبدیل انرژی در فرآیند حرکت زمین لغزش توسط زو و همکاران مورد بحث قرار گرفت. در مقایسه با شبیه‌سازی فرآیند حرکت زمین لغزش، تحلیل عددی توانایی خطر یا شدت ضربه زمین لغزش ارزش عملی بیشتری برای پیش‌بینی کمی خطر زمین لغزش دارد. در حال حاضر، تحقیق در مورد مقاومت ضربه لغزش به شبیه سازی عددی شیب ایده آل یا آزمون مدل ساده شده محدود شده است. به عنوان مثال، لی و همکاران. یک سری آزمایشات عددی را بر روی تاثیر یک زمین لغزش ایده آل بر روی دیوار حایل بر اساس PFC 2D انجام داد و اثرات هندسه شیب، فاصله لغزشی، موقعیت دیوار و اصطکاک سطح لغزش را بر نیروی ضربه دیوار به دست آورد. بر اساس PFC 3D و تست مدل، مقاومت ضربه ای شیب بر روی دیوارهای حائل را ارزیابی کردند.

دیوار حائل

دیوار حائل برخورد شده توسط زمین لغزش، بدنه ای صلب است و مدل های عناصر گسسته کمی از بنایی مربوط به برخورد زمین لغزش وجود دارد. بیشتر تحقیقات در مورد سازه های بنایی بر روی نرم افزار اجزای محدود متمرکز است. به عنوان مثال، بر اساس تجزیه و تحلیل فرآیند زمین لغزش، تحقیقات جفت مایع-جامد انجام شده و پاسخ ساختاری از طریق مدل‌سازی اجزای محدود سه بعدی ارزیابی می‌شود. خرابی ابتدا در اتصال ستون تیر اتفاق می افتد و سپس آسیب موضعی به ستون نهفته در نهایت منجر به آسیب سازه می شود. لو و همکاران دینامیک جریان یک زمین لغزش و تأثیر آن بر ساختمان‌های بتن مسلح را از طریق تحلیل انتگرال زمانی صریح LSDYNA شبیه‌سازی کرد ، و آسیب به ساختمان ها را تحت سه سطح قدرت زمین لغزش در نظر گرفتند. اندروینر از نرم‌افزار اجزا محدود PLAXIS 3D برای مدل‌سازی شیب اصلی و برش عمودی شیب استفاده کرد، وضعیت واقعی سایت را قبل از شکست آن تحلیل کرد، آسیب‌پذیری ساختمان‌های نزدیک شیب را با استفاده از روش بردار پشتیبان بررسی کرد و ضربه را تحلیل کرد. مواد در مورد شکست آنها .

 با این حال، یافتن اینکه اکثر تحقیقات فوق بر روی ساختمان های بنایی با سازه های قاب متمرکز شده اند، دشوار نیست. در حال حاضر تحقیقات اندکی در مورد آسیب ناشی از زمین لغزش ساختمان های بنایی بتنی آجری انجام شده است. در عین حال، ارزیابی واکنش و آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در صورت تأثیرپذیری از زمین لغزش، یک حلقه ضعیف در تحلیل خطر زمین لغزش است. بنابراین، مدل عددی سه بعدی لغزش و ساختمان سازه آجری – بتنی می تواند نیروی ضربه زمین لغزش و درجه آسیب ساختمان را تجزیه و تحلیل کند تا مقاومت ضربه لغزش را به طور واقعی و دقیق تر تعیین کند.

 ویژگی‌های حرکت زمین لغزش و آسیب ضربه ساختمان‌های آجری بتنی نتایج تحقیق مرجعی برای ارزیابی کمی خطر زمین لغزش کم عمق است و اهمیت نظری و عملی خاصی دارد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما