نقش بررسی‌های زمین‌شناسی برای مکان‌یابی سدها

نقش بررسی‌های زمین‌شناسی - مطالعات ژئوالکتریک - اکتشاف آب - ژئوفیزیک - شماره تماس: 09123533974 - آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

در ادامه به مبحث نقش بررسی‌های زمین‌شناسی برای مکان‌یابی سدها میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

نقش بررسی‌های زمین‌شناسی برای مکان‌یابی سدها

بررسی زمین‌شناسی برای انتخاب و مکان‌یابی مکان‌های سد یکی از مهم‌ترین مطالعاتی است که باید قبل از تعیین بهترین مکان برای سد در مقیاس‌ها و مراحل مختلف انجام شود.

بنابراین، ارزیابی کافی از شرایط زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی سایت یکی از مهم‌ترین جنبه‌های ارزیابی ایمنی سد است.

ارزیابی ایمنی یک سد جدید از جمله مستلزم آن است که محل، تکیه گاه ها، پی و مخزن آن به اندازه کافی مورد بررسی، اکتشاف و بررسی قرار گرفته باشد تا شرایط زمین شناسی تا حد امکان به طور کامل درک شود.

تحقیقات زمین شناسی باید شامل چهار موضوع اصلی باشد. اینها:

 1. 1.زمین شناسی سایت سد شامل فونداسیون خود سد و محوطه سازه های دیگر مانند سرریز، تونل انحرافی و کارهای خروجی.برای بررسی اینکه آیا فونداسیون سد دارای استحکام و دوام کافی برای پشتیبانی از نوع سد پیشنهادی است یا خیر؟ آیا فونداسیون ضد آب است؟ به ویژه زمانی که سنگ های کارستی شده در سایت و در افق های عمیق تر زیر پی ها رخ می دهد.
 2. 2.زمین شناسی منطقه ای که پس از تکمیل سد توسط مخزن اشغال می شود. این که آیا منطقه ذخیره‌سازی ضد آب باشد یا مناطقی از سنگ آهک غاردار و/یا گچ وجود دارد که ممکن است منجر به عدم نگهداری آب در سد شود.
 3. 3.پایداری شیب ها در محل سد و منطقه مخزن آیا امکان لغزش زمین به داخل مخزن وجود دارد که ممکن است موجی از آب را به بالای سد منتقل کند.
 4. 4.یافتن منابع مصالح ساختمانی مورد نیاز برای ساخت سد در نواحی مجاور محل سد از جمله انواع مورد نیاز مانند:سنگدانه ها در انواع و اندازه های مختلف، مواد پرکننده در هسته و هر دو سطح (در صورتی که سد خاکی باشد- نوع پر کردن).

هدف اصلی این مقاله روشن کردن نقش بررسی‌های زمین‌شناسی در مکان‌یابی سد و روشن کردن پیامدهای زمانی است که تحقیقات ناکافی هستند و/یا داده‌های به‌دست‌آمده اشتباه تفسیر می‌شوند، به این معنی که تفسیر داده‌های به‌دست‌آمده بود.

مربوطه انجام نشده است. بر این اساس، ممکن است نتیجه گیری های اشتباهی به دست آید.

مورد سد موصل به عنوان یک نمونه خوب و منحصر به فرد برای بررسی ناکافی زمین شناسی در مکان یابی سد و پیامدهایی که دلیل نامیدن سد به عنوان “خطرناک ترین سد جهان” بوده است، ارائه شده است.

1.1 مطالعات قبلی

مطالعات مربوط به نقش تحقیقات زمین شناسی در مکان یابی سدها بسیار زیاد است.

علاوه بر این، بسیاری از دستورالعمل ها، کتابچه های دستورالعمل، کدهای ایمنی نیز در منابع مختلف موجود است.

از جمله منابع ذکر شده، اما نه محدود به; عبارتند از: تمامی نشریات مذکور یا به یک سد معین با شرایط زمین شناسی مشکل دار آن می پردازند و یا اقدامات لازم را که در تحقیقات زمین شناسی برای مکان یابی سد در نظر گرفته شده است برای داشتن محل سد ایمن در حین ساخت و سازها و پس از راه اندازی سد ذکر کرده اند.

به بررسی مشکلات کارستی شدن پایه های سد سلمان فارسی در ایران پرداختند.  مشکلات مهندسی ناشی از کارست شدن در سایت های سد را مورد بحث قرار داد.

2 مواد و روشها

برای تحقق اهداف پژوهش حاضر، ده‌ها مقاله منتشر شده مرتبط به منظور ارائه ضروری‌ترین اقداماتی که در انجام تحقیقات زمین‌شناسی برای انتخاب محل سد سازگار و ایمن باید طی شود، بررسی شد.

علاوه بر این، مورد سد موصل به عنوان یک نمونه معمولی از انجام تحقیقات زمین‌شناسی ناکافی و تفسیر نادرست از داده‌های به‌دست‌آمده از این تحقیقات زمین‌شناسی ارائه می‌شود.

3 گام ضروری در تحقیقات زمین شناسی

در ادامه به اختصار به اقدامات لازم در انجام تحقیقات زمین شناسی برای مکان یابی سد اشاره می شود.

با این حال، اکیداً توصیه می‌شود که نقشه‌برداری زمین‌شناسی در تحقیقات توسط اداره کل زمین‌شناسی کشور با مشارکت دانشگاه و سایر متخصصان مربوطه انجام شود.

زیرا زمین شناسان در یک اداره ملی زمین شناسی داده های منطقه ای بیشتری دارند که می توان از آنها در تفسیر داده های به دست آمده به ویژه داده های زیرسطحی استفاده کرد. 

این امر به نیاز به داده های زمین شناسی منطقه ای مورد نیاز در سایت سد و منطقه مخزن نسبت داده می شود.

 1. 1.نقشه های زمین شناسی مطالعه نقشه های زمین شناسی موجود برای سد انتخاب شده.

  اگر محل سد از قبل انتخاب شده باشد. در غیر این صورت، بسیاری از سایت‌های جایگزین باید بسته به داده‌های زمین‌شناسی به‌دست‌آمده از نقشه‌های زمین‌شناسی توصیه شود. و سپس با استفاده از سایر داده‌های ضروری که مربوط به مکان‌یابی سد هستند، رتبه‌بندی شوند.

 2. 2.نقشه برداری زمین شناسی نقشه برداری زمین شناسی در مقیاس 1:

  5000 باید توسط زمین شناسان مجرب و دارای پیشینه زمین شناسی مهندسی عالی انجام شود.

   نقشه های زمین شناسی باید ارائه شود.

  1. (آ)نوع سنگهای در معرض و ضخامت آنها در محل سد.
  2. (ب)ویژگی‌های مکانیکی و ژئوتکنیکی سنگ‌های در معرض دید در محل سد و عمیق‌تر از پی (بیش از عمق برش).
  3. (ج)برای روشن شدن اینکه آیا سنگ های کارستی شده (گچ و سنگ آهک) و/یا رس های گسترده وجود دارد یا خیر.
  4. (د)ارائه کلیه گسل های موجود و سایر عناصر سازه ای که وجود گسل های فعال را روشن می سازد.
  5. (ه)ارائه کلیه شواهد نئوتکتونیکی
 3. 3.عملیات حفاری گمانه ها باید در محل سد و منطقه مخزن حفاری شوند. تعداد، عمق و فاصله گمانه ها به موارد زیر بستگی دارد:

  1. (آ)نوع سد
  2. (ب)ارتفاع سد.
  3. (ج)پیچیدگی زمین شناسی سایت سد و منطقه مخزن.

با این حال، جنبه های زیر باید در نظر گرفته شود:

 1. (من)تمام گمانه ها باید با نوع بازیابی کامل حفاری شوند.
 2. (II)بازیابی هسته نباید کمتر از 85٪ باشد.
 3. (iii)RQD باید محاسبه شود.
 4. (IV)عمق گمانه‌ها نباید کمتر از عمیق‌ترین سنگ‌های بستر کارستی، رس‌های گسترده، مناطق شکسته و/یا بریده‌شده، گسل‌های فعال (در صورت وجود) باشد.در غیر این صورت عمیق تر از عمق برش پایه ها است.

در چنین مواردی عمق باید حداقل 1.5 H باشد که در آن (H) حداکثر هد هیدرولیکی است که به عنوان یک قانون سرانگشتی روی پایه عمل می کند.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما