شناسایی ساختار رسوبی زیرسطحی

شناسایی ساختار رسوبی زیرسطحی - ژئوالکتریک - مطالعات GPR - اکتشاف آب - مطالعات ژئوفیزیک - شماره تماس: 09123533974 - آزمایش دانهول - آزمایشات درون چاهی

در ادامه به مبحث شناسایی ساختار رسوبی زیرسطحی میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

1. معرفی

ترسیم ساختار رسوبی زیرسطحی یکی از مهم ترین چالش ها در علوم زمین و کاربردهای مرتبط با انرژی است.

ساختار تخمین زده شده. توسط داده های زمین شناسی پراکنده معمولاً شامل عدم قطعیت زیادی است.

این عدم قطعیت ممکن است سوگیری های قابل توجهی را در شبیه سازی عددی جریان و انتقال املاح ایجاد کند.

بنابراین، چگونگی استفاده موثر از مشاهدات پراکنده، مستقیم یا غیرمستقیم، برای به دست آوردن. دید واقعی تر از ساختارهای رسوبی زیرسطحی در عمل، یک مسئله ضروری است.

روش‌های وارونگی یا جذب داده‌ها

با توجه به فقدان داده‌های مستقیم رخساره، روش‌های وارونگی. یا جذب داده‌ها به طور گسترده برای ترسیم توزیع فضایی رخساره‌ها با تخمین پارامترهای مدل ساختار رسوبی زیرسطحی به کار گرفته شده‌اند.

مدل‌های تصادفی و مدل‌های مولد مبتنی بر یادگیری عمیق. از متداول ترین روش های مورد استفاده برای استخراج ساختارهای رسوبی زیرسطحی هستند. مدل‌های تصادفی از داده‌های زمین‌شناسی پراکنده برای تخمین همبستگی فضایی توزیع رخساره استفاده می‌کنند. سپس از همبستگی برای تولید یک سری ساختارهای ممکن با احترام به داده های شرطی استفاده می شود.

فرآیند وارونگی تصادفی

با توجه به اینکه فرآیند وارونگی تصادفی اغلب از نظر محاسباتی کارآمد نیست.

از یک راه حل تحلیلی برای تخمین احتمال انتقال (TP) (احتمال انتقال از یک رخساره به رخساره دیگر) برای نشان دادن ساختارهای آبخوان استفاده کرد.

راه حل توسط دای و همکاران توسعه داده شد.

و متکی بر ویژگی های رخساره مبتنی بر فیزیکی و قابل مشاهده مانند:

نسبت حجم و طول متوسط ​​است. مدل TP می تواند سازه را با پارامترهای ساختاری بهینه با استفاده از شبیه سازی کوکریجینگ نشانگر شناسایی کند. با این حال، به دلیل ماهیت تصادفی مدل‌های مبتنی بر TP، عدم قطعیت‌ها در ساختارهای تولید شده. به‌ویژه برای موارد سه‌بعدی (3D) باقی می‌ماند.

مدل‌های مولد مبتنی

مدل‌های مولد مبتنی بر یادگیری عمیق از محبوبیت روزافزون روش‌های یادگیری عمیق در چند سال گذشته، به ویژه رمزگذار خودکار متغیر، شبکه متخاصم مولد الهام گرفته شده‌اند.

و جدیدترین رمزگذار خودکار متخاصم. این روش‌ها می‌توانند بردارهای پنهان کم‌بعد را به ساختارهای رسوبی زیرسطحی با ابعاد بالا با ویژگی‌های زمین آماری مشابه نمونه‌های آموزشی تبدیل کنند.

برخلاف مدل‌های تصادفی، مدل‌های مولد مبتنی بر یادگیری عمیق تنها با تغذیه یک بردار نهفته ساختاری را ایجاد می‌کنند.

با تغییر مقدار هر یک از ابعاد بردار، جزئیات ساختار متفاوتی را می توان تغییر داد.

بنابراین، ساختارهای رسوبی زیرسطحی دقیق تری را می توان با تخمین بردارهای نهفته بهینه به دست آورد.

با این حال، نیاز به نمونه‌های آموزشی، محدودیت اصلی برای چنین روش‌هایی است. زیرا به‌دست آوردن نمونه‌های کافی با توزیع رخساره‌ای مشابه ساختار هدف، عملاً دشوار است.

محدودیت‌های مولد تصادفی و مبتنی

در عمل، محدودیت‌های ذکر شده مدل‌های مولد تصادفی و مبتنی بر یادگیری عمیق، بکارگیری این روش‌ها را برای شناسایی ساختارهای رسوبی زیرسطحی با استفاده از مشاهدات پراکنده دشوار می‌سازد.

برای کاهش این مشکلات، یک چارچوب وارونگی یادگیری عمیق تصادفی مرحله ای در اینجا توسعه داده شده است. این ترکیبی از نقاط قوت مدل‌های تصادفی است. که ادغام مشاهدات زمین‌شناسی مستقیم و مدل‌های مولد مبتنی بر یادگیری عمیق را تسهیل می‌کند. فرآیند وارونگی به دو مرحله تقسیم می شود.

هدف استفاده از مدل تصادفی

هدف از مرحله اول استفاده از مدل تصادفی برای تولید یک سری ساختارهای ممکن با مشاهدات موجود و استفاده از این ساختارها به عنوان نمونه آموزشی مدل‌های مبتنی بر یادگیری عمیق است.

سپس در مرحله دوم این ساختارهای ممکن را می‌توان با به‌روزرسانی بردارهای پنهان مدل مبتنی بر یادگیری عمیق آموزش‌دیده، اصلاح کرد.

در نهایت، یک دیدگاه واقعی تر از ساختارهای رسوبی زیرسطحی را می توان با چارچوب توسعه یافته به دست آورد. فرآیند شناسایی بر اساس مشاهدات پراکنده در دسترس بدون نیاز به ارائه نمونه‌های ساختاری اضافی است.

2 روش

چارچوب توسعه‌یافته دارای چهار ماژول است:

(الف) حل تحلیلی مدل TP، که از پارامترهای ساختاری برای نشان دادن ساختارهای رسوبی زیرسطحی استفاده می‌کند. (ب) رمزگذار خودکار متخاصم انحرافی اکتاو (OCAAE) که بردارهای نهفته را به ساختارهای رسوبی زیرسطحی مربوطه تبدیل می‌کند. (ج) مدل جایگزین شبکه باقیمانده انحراف اکتاو عمیق (DOCRN) برای بهبود سرعت وارونگی. و (د) نرم‌افزار گروه به‌روزرسانی محلی تکراری (ILUES) برای تخمین پارامتر.

چارچوب وارونگی مرحله ای

ما مدل TP، مدل مولد OCAE و مدل جایگزین DOCRN را در ILUES برای تشکیل چارچوب ترکیب می‌کنیم. مراحل درگیر به دو مرحله عمده تقسیم می شوند:

مرحله 1:

مجموعه های قبلی پارامترهای ساختاری بر اساس اطلاعات قبلی مانند داده های زمین شناسی تولید می شوند.

در مرحله بعد، مدل TP رخساره با به روز رسانی مجموعه های پارامترهای ساختاری اصلاح می شود. با استفاده از مدل اصلاح‌شده TP، ساختار رسوبی زیرسطحی با شبیه‌سازی کوکریجینگ نشانگر برآورد می‌شود.

سپس، شبیه‌سازی جریان و حمل و نقل با استفاده از مدل جایگزین آموزش‌دیده DOCRN برای به دست آوردن سر هیدرولیک و غلظت در نقاط مشاهده انجام می‌شود.

بر اساس این داده های پاسخ های برآورد شده. پارامترهای ساختاری بهینه شده را می توان با به روز رسانی مکرر مجموعه پارامترها با ILUES به دست آورد.

مرحله 2:

OCAAE ابتدا با نمونه‌های ساختار رسوبی زیرسطحی تولید شده توسط مدل TP با پارامترهای ساختاری بهینه‌سازی شده آموزش داده می‌شود.

سپس، مجموعه های قبلی بردار پنهان بر اساس توزیع تعریف شده توسط کاربر به دست می آیند. در اجرای ما، از توزیع نرمال استاندارد استفاده می شود. و ساختار با به‌روزرسانی مجموعه‌های بردار پنهان اصلاح می‌شود. DOCRN هنوز در اینجا برای به دست آوردن مشاهدات تخمینی استفاده می شود. و مجموعه ها نیز توسط ILUES به روز می شوند.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما