استفاده از ژئوفیزیک مهندسی برای بررسی یک سایت برای پی ساختمان

ژئوفیزیک مهندسی - مطالعات ژئوالکتریک - ژئوفیزیک - مطالعات - اکتشاف آب - مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک - شماره تماس: 09123533974

ما در این مبحث به استفاده از ژئوفیزیک مهندسی برای بررسی یک سایت برای پی ساختمان میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

استفاده از ژئوفیزیک مهندسی برای بررسی یک سایت برای پی ساختمان

در دهه گذشته، دخالت ژئوفیزیک در مهندسی عمران و محیط زیست به یک رویکرد امیدوارکننده تبدیل شده است. روش‌های ژئوفیزیک در طیف وسیعی از کاربردها از بررسی‌های زمینی ساختمان گرفته تا بازرسی سدها و دایک‌ها اجرا می‌شوند. با هدف اکتشاف ساختارهای زمین شناسی و تعیین پارامترهای فیزیکی سازندهای سنگی. در ژئوفیزیک مهندسی، مسئله کیفیت پی ساختمان اغلب در مراحل بسیار پایانی، زمانی که آسیب زلزله مشاهده یا انتظار می‌رود، مورد توجه قرار می‌گیرد. در مورد ساخت و ساز ساختمان، ژئوفیزیک را می توان برای اهداف اکتشافی به کار برد تا اطلاعات مفیدی در مورد تشخیص زودهنگام شرایط بالقوه خطرناک زیرسطحی ارائه کند. منابع خطر در رشته های مهندسی عمران اساساً از ساختارهای نزدیک به سطح شناسایی نشده، مانند حفره ها و/یا ناهمگونی در مواد ژئومتری فونداسیون ناشی می شوند. اطلاعات مربوط به شرایط محلی خاک برای ارزیابی و کاهش خطر حیاتی است.

روش‌های مستقیم از ماژول‌های زیر تشکیل شده‌اند:

(الف) شناسایی میدان‌های زمین‌شناسی، از جمله بررسی مواد درجا ، سازه‌های دست‌ساز، سطح آب‌های زیرزمینی و اکتشاف شفت‌ها

(ب) استفاده از تکنیک‌های ژئوفیزیک مدرن برای نقشه‌برداری ساختارهای زیرسطحی

ج) سوراخ‌ها، گودال‌های آزمایش، ترانشه‌ها و شفت‌هایی که نمونه‌های مختل و/یا دست‌نخورده نمونه‌های درجا را نشان می‌دهند .مواد را می توان به دست آورد و آنالیز کرد

(د) آزمایش های میدانی ژئوتکنیکی ساده، مانند آزمون نفوذ استاندارد

(SPT)، که می تواند با سایر پارامترهای مهندسی مرتبط باشد.

روش‌های فوق در مطالعه موردی ما در بافت شهری اعمال شد. دو روش مختلف ژئوفیزیکی استفاده شد، یعنی توموگرافی مقاومت الکتریکی (ERT) و رسانایی زمین الکترومغناطیسی (ETC)، با استفاده از کانال Syscal Jr Switch 48 توسط IRIS و ابزارهای EM31-MK2 توسط Geonics Limited، به ترتیب. پروفیل مقاومت و نقشه برداری الکترومغناطیسی به ترتیب در شبکه های 8×20 و 20×20 متر انجام شده است. اندازه‌گیری‌های حاصل با گزارش‌های زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی موجود منطقه مورد مطالعه ترکیب شد و برای ارزیابی ساختار زمین‌شناسی نزدیک به سطح استفاده شد. 

2 حوزه تحقیق

2.1 ویژگی های زمین شناسی

شهر هانیه به دلیل گسلش متراکم کل منطقه بر روی یک ساختار زمین شناسی پیچیده قرار گرفته است. گسلش قدیمی با جهت شرق – غرب منجر به ایجاد یک حوضه کوچک فرورفتگی شده است که امروزه مرکز شهر در آن قرار دارد. این حوضه مملو از نهشته های کواترنری است که بیشتر مرکز شهر و قسمت جنوبی آن را پوشش می دهد. نهشته های آبرفتی، شن و ماسه و نهشته های انسانی در قسمت شمالی مشهود است. هرچه به سمت جنوب حرکت می کنیم، مارن ها در عمق چند متری ظاهر می شوند که بیشتر مناطق جنوب و شرق شهر را پوشش می دهند. در قسمت جنوب شرقی، سنگ آهک عظیم تریاس ظاهر می شود که زیرزمین کل ناحیه شهری محسوب می شود. سنگ آهک به سمت شمال و غرب در عمق چند صد متری فرو می رود.

2.2 اکتشافات مقدماتی

عمق، ضخامت و وسعت تمام لایه های اصلی خاک و سنگ که تحت تأثیر ساخت و سازهای آینده قرار می گیرند باید با جزئیات معقول تعیین شود. هدف اصلی این اکتشافات به دست آوردن داده های زیرسطحی کافی برای تعیین قابل اعتماد انواع، مکان ها و ابعاد اصلی تمام سازه های اصلی است. نمونه‌های دست‌نخورده و دست‌نخورده پی و مواد مدفون باید برای آزمایش‌های آزمایشگاهی به‌دست آیند تا دانش اولیه از خواص مهندسی آن‌ها ارائه شود. بنابراین، روش تحقیق به چند سوراخ مته شناسایی نیاز دارد که مفروضات اولیه را در مورد نوع مواد ژئومتری موجود، و عمق و ضخامت رسوب تأیید می کند. سپس امکان طراحی یک چارچوب مناسب از جمله عمق کاوش وجود خواهد داشت.

ویژگی‌های ژئوتکنیکی زمین با نمونه‌برداری پیوسته هسته چهار گمانه حفر شده تا عمق 16 متر مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها در تمام طول سوراخ به دست آمد و در هر تغییر ژئومواد SPT (آزمون های نفوذ استاندارد) ساخته شد. پروفیل های کلی خاک و ویژگی های ژئوتکنیکی در این چهار گمانه که به ترتیب B3، B3E، B1 و B2 نامیده می شوند.

3 اکتشافات ژئوفیزیکی

هر دو ERT و ETC بارها و بارها انتظارات برای به دست آوردن اطلاعات زیرسطحی سریع و مقرون به صرفه را برآورده کرده اند و بنابراین مکمل های ضروری برای حفاری ها در بررسی های اکتشافی برای اهداف مهندسی عمران هستند. این ابزارهای مهندسی ژئوفیزیک اطلاعات معتبری را برای پروفیل‌های سنگ بستر فراهم می‌کنند و تعیین قطعی ساختار زیرسطحی عمومی از جمله عمق سفره‌های زیرزمینی را ارائه می‌دهند. در حالت ایده‌آل، مدل ژئوفیزیکی حاصل باید با نتایج حاصل از حفاری‌ها و/یا سایر روش‌های مستقیم اکتشاف ژئوتکنیکی و زمین‌شناسی ترکیب شود تا تفسیر اندازه‌گیری‌های ژئوفیزیکی را اصلاح کند، که در برخی موارد موفقیت محدودی در شرایط خاص خاک دارد.

3.1 توموگرافی مقاومتی الکتریکی (ERT)

داده های توموگرافی مقاومت الکتریکی در امتداد یک خط به عنوان یک بررسی ترکیبی صداگذاری-پروفایل، با استفاده از یک سیستم اندازه گیری مقاومت چند الکترودی جمع آوری می شود. این مجموعه داده ها را می توان برای مقاومت واقعی زیرسطحی با استفاده از الگوریتم های وارونگی دو بعدی یا سه بعدی معکوس کرد و مدل های تخمین زده شده را می توان بر این اساس تفسیر کرد. توموگرافی مقاومتی الکتریکی روشی است که برای شناسایی و مطالعه ساختارهای دوبعدی عمود بر پروفیل و شناسایی لایه‌های مختلف زمین‌شناسی از جمله پوشش سطحی اقتباس شده است، اما نسبت به بررسی الکترومغناطیسی گران‌تر و زمان‌برتر است.

3.2 هدایت الکترومغناطیسی زمین (ETC)

بررسی‌های ETC به‌ویژه برای نقشه‌برداری تغییرات جانبی مقاومت یا توزیع رسانایی سازگار هستند. اهداف احتمالی زمین‌شناسی، ساختارهای شیب‌دار، مانند گسل‌ها و مناطق شکستگی هستند. به طور خاص، ابزار دقیق EM31 بسته به ویژگی‌های ژئوالکتریکی زیر خاک، دارای عمق اکتشاف موثر بزرگ (~4-6 متر) است. EM31 با انتشار یک میدان الکترومغناطیسی 9.8 کیلوهرتز، جریان هایی را به زمین القا می کند. تجزیه و تحلیل حالت مربعات اندازه گیری شده امکان تخمین رسانایی خاک را فراهم می کند، در حالی که تجزیه و تحلیل حالت واقعی اندازه گیری شده، حساسیت مغناطیسی خاک را تخمین می زند. تأکید می شود که جهت عمودی سیم پیچ ها با عمق نفوذ بیشتر نسبت به جهت افقی مشخص می شود.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما