روش های ژئوفیزیک سطحی

روش های ژئوفیزیک سطحی - مطالعات GPR - اکتشاف آب - مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک - شماره تماس: 09123533974

ما در این مطلب به مبحث روش های ژئوفیزیک سطحی میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

روشهای ژئوفیزیک سطحی

روش‌های ژئوفیزیکی را می‌توان با مشاهده تغییرات در خواص الکتریکی، مغناطیسی و لرزه‌ای مواد زیرسطحی برای تعیین خصوصیات و پایش مقرون به صرفه سایت استفاده کرد. روش های رایج جمع آوری داده ها شامل ژئوفیزیک گمانه، سطحی و متقاطع گمانه می باشد. تجزیه و تحلیل داده های ژئوفیزیکی سطحی و متقاطع گمانه، تصاویر یا مدل های توزیع شده مکانی از ویژگی های زیرسطحی را تولید می کند. همچنین رویکردهای رایجی برای شناسایی مناسب ترین روش های ژئوفیزیکی و محدودیت های آنها بسته به اهداف پروژه وجود دارد.

معرفی

در اینجا، تکنیک‌های ژئوفیزیکی که معمولاً توسط متخصصان بازسازی سایت استفاده می‌شود را مرور می‌کنیم. ما شامل اندازه‌گیری ویژگی‌های ژئوفیزیک نزدیک سطح و چگونگی ارتباط این ویژگی‌ها با آلودگی و اصلاح، روش‌های بررسی ژئوفیزیکی و تجزیه و تحلیل داده‌ها، توصیف هیدروژئوفیزیکی سایت‌های آلوده، و روش‌های ژئوفیزیکی برای نظارت بر اصلاح می‌شویم.

بسیاری از خواص ژئوفیزیکی مواد زمین شناسی نزدیک به سطح توسط خواص ذاتی فازهای جامد، مایع و گاز و آرایش هندسی آنها کنترل می شود. آلودگی و اصلاح این مواد، ترکیب شیمیایی سیالات پرکننده منافذ را تغییر می‌دهد و می‌تواند خواص الکتریکی، الکترومغناطیسی و لرزه‌ای آنها را تغییر دهد. خواص الکتریکی فرکانس پایین در درجه اول توسط هدایت الکترولیتی که از طریق منافذ و هدایت یونی در دو لایه الکتریکی (EDL) رخ می‌دهد، تعیین می‌شود.که در فصل مشترک دانه و سیال تشکیل می شود. خود کانی ها (به استثنای کانی های فلزی) رسانای ضعیفی هستند و بنابراین عایق محسوب می شوند. خواص الکتریکی فرکانس بالا نیز به شدت با حضور آب و آرایش هندسی فازهای جامد، مایع و گاز در مواد زمین کنترل می شود. به طور مشابه، تفاوت شدید در سرعت‌های لرزه‌ای بین سیالات پرکننده منافذ و ماتریس معدنی، خواص لرزه‌ای را کنترل می‌کند. در نتیجه، خواص ژئوفیزیکی اغلب به تخلخل ، اتصال منافذ، نفوذپذیری ، محتوای آب مرتبط است.و خواص فیزیکوشیمیایی خود مایعات. اندازه‌گیری تغییرات در خواص ژئوفیزیکی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را که برای درک سرنوشت آلاینده‌ها در زیرسطح و معماری زیرسطحی مورد نیاز است، ارائه دهد.

خواص مغناطیسی سطح نزدیک زمین نیز به ارزیابی آلودگی مرتبط است. خواص مغناطیسی سطح نزدیک توسط فرسایش و رسوب، همراه با فرآیندهای بیوژئوشیمیایی متعددی که چرخه آهن را کنترل می کنند، تحت تاثیر قرار می گیرند. دگرگونی‌های آلاینده مرتبط با تضعیف فعال یا طبیعی می‌توانند خواص مغناطیسی را از طریق تشکیل یا انحلال کانی‌های آهن تغییر دهند.

روش‌های متداول به دست آوردن داده‌های ژئوفیزیکی شامل روش‌های ثبت گمانه، روش‌های سطحی و متقاطع است. ثبت گمانه اغلب بالاترین وضوح اطلاعات را در مورد موادی که بلافاصله در مجاورت گمانه قرار دارند ارائه می دهد. روش‌های مبتنی بر سطح می‌توانند اطلاعاتی را برای حجم‌های آبخوان بسیار بزرگ‌تر ارائه دهند، اما این اطلاعات تمایل به وضوح کمتری نسبت به ثبت گمانه دارند. روش های متقاطع چاله تفکیک پذیری و پوشش متوسطی را در مقایسه با روش های گمانه ای و سطحی ارائه می دهند.

ثبت گمانه

ابزارهای ثبت گمانه برای چندین دهه در دسترس بوده اند و به طور معمول در سایت های اصلاح استفاده می شوند. جمع آوری و تفسیر داده های ژئوفیزیکی گمانه معمولاً ساده است. یک ابزار ورود به یک گمانه پایین می آید و حسگرها تغییرات عمودی در خواص ژئوفیزیکی را برای حجم توده سنگی موضعی درست فراتر از دیواره گمانه ثبت می کنند. اکثر لاگ های ژئوفیزیک اندازه گیری مستقیم یک ویژگی ژئوفیزیکی را بدون نیاز به تفسیر داده های پیچیده ارائه می دهند.

پردازش بیشتر سیاهههای ژئوفیزیکی محدود به تولید پروفایلهای عمودی خواص ژئوفیزیکی و سپس تفسیر کیفی تغییرات عمودی خواص فیزیکی بر حسب واحدهای هیدروژئولوژیکی یا تغییرات در ترکیب آبهای زیرزمینی است. تجهیزات ثبت گمانه از نظر فیزیکی قابل مدیریت هستند و سیاهههای مربوط به ژئوفیزیک اغلب تغییرات در پارامترها را به عنوان تابعی از عمق نشان می دهند. به عنوان مثال، شکل 1c تغییرات عمودی را در هدایت الکتریکی تشکیل، رسانایی خاص سیالات پرکننده فضاهای منافذ به هم پیوسته، وزگی گمانه تعیین شده از کالیپر log، و تصویربرداری آکوستیک تلویزیونی از دیواره گمانه را نشان می دهد. با تفسیر مشترک چنین داده‌هایی، می‌توان مکان‌های شکستگی، تماس‌های زمین‌شناسی، و فواصل انتقال در داخل/ مجاور گمانه را استنباط کرد. تفسیر چنین سیاهههای مربوط به خوبی تثبیت شده نسبتاً ساده است. با این حال، تفسیر دما ، دبی سنج ، و جریان سنج متقاطع می تواند به طور قابل ملاحظه ای پیچیده تر باشد.

روش های مبتنی بر سطح

تصویربرداری ژئوفیزیکی مبتنی بر سطح اساساً با ثبت گمانه متفاوت است زیرا تغییرات مکانی در خواص فیزیکی زیرسطحی از اندازه‌گیری‌های به‌دست‌آمده با استفاده از حسگرهایی که روی سطح زمین قرار می‌گیرند بازسازی می‌شوند. در ثبت گمانه، منبع و حسگر به طور فیزیکی به عمق زمین منتقل می شوند تا به طور مستقیم تغییرات عمودی در خواص فیزیکی را حس کنند. در تصویربرداری سطح، حسگرها (به عنوان مثال الکترودها در بررسی مقاومت، ژئوفون ها در بررسی های لرزه ای) در سراسر سطح یا به صورت یک خط (یک بررسی دو بعدی) یا روی یک شبکه (یک بررسی سه بعدی) توزیع می شوند.

تخمین پارامتر یا روش‌های «معکوس» (که در زیر توضیح داده شده است) برای بازسازی تغییرات جانبی و عمودی در خواص ژئوفیزیکی از مشاهدات حسگر مورد نیاز است. وضوح مکانی و عمق بررسی توسط:

(1) موقعیت و تعداد حسگرها

(2) تعداد و پیکربندی اندازه‌گیری‌های به‌دست‌آمده

(3) اندازه منابع و انرژی تولید شده/کیفیت داده‌ها

و (4) کنترل می‌شود. توزیع ناشناخته خواص ژئوفیزیکی.

وضوح تمام تصویربرداری های ژئوفیزیکی مبتنی بر سطح با فاصله از حسگرها (یعنی عمق) کاهش می یابد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما