روش های مقابله با روانگرایی خاک

روش های مقابله با روانگرایی خاک - آزمایش دانهول - مطالعات ژئوالکتریک - اکتشاف آب - مطالعات ژئوفیزیک - شماره تماس: 09123533974

در ادامه به مبحث روش های مقابله با روانگرایی خاک میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

روش های مقابله با روانگرایی خاک

شن و ماسه سست و گل و لای که از آب اشباع شده است، هنگام لرزش در اثر زلزله می تواند مانند یک مایع رفتار کند

روانگرایی خاک پدیده ای را توصیف می کند که در آن یک خاک اشباع یا نیمه اشباع شده در پاسخ به تنش اعمال شده.

معمولاً لرزش زمین لرزه یا سایر تغییرات ناگهانی در شرایط تنش، به طور قابل توجهی استحکام و سفتی خود را از دست می دهد و باعث می شود که مانند یک مایع رفتار کند.

بر اساس هر دو نوع میدانی و آزمایشگاهی مشاهدات رفتار خاک، تلاش برای شناسایی بهترین روش ها برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی یک خاک خاص انجام می شود.

در ادبیات، چندین روش ساده یافت می‌شود که در ارزیابی پتانسیل روان‌گرایی غیرخطی خاک مفید هستند.

رویه‌های مختلفی که به عنوان روش‌های مرسوم شناخته می‌شوند.

با استفاده از مطالعات موردی و نمونه‌های خاک دست‌نخورده ایجاد شده‌اند.

یکی از جنبه های مهم مهندسی ژئوتکنیک، تخمین روانگرایی است.

روش های مختلفی برای تعیین روانگرایی خاک وجود دارد.

هزینه جمع آوری

هزینه جمع آوری نمونه های دست نخورده با کیفیت بالا به طور قابل توجهی بالا است و شرایط آزمایشگاهی نمی تواند شرایط واقعی مزرعه را شبیه سازی کند.

بنابراین، روش‌های مبتنی بر آزمایش‌های درجا، مانند آزمون نفوذ استاندارد (SPT)، آزمون نفوذ مخروط (CPT) و آزمایش سرعت موج برشی (Vs)، توسط مهندسان ژئوتکنیک برای تخمین روان‌گرایی خاک اعمال می‌شوند.

مهندسان عمران معمولاً از یک عامل ایمنی (FS) برای ارزیابی ایمنی یک سازه استفاده می کنند.

ضریب ایمنی به عنوان قدرت یک عضو تقسیم بر بار اعمال شده به آن تعریف می شود.

الزام اکثر کدهای طراحی شده این است که ضریب ایمنی محاسبه شده یک عضو باید بیشتر از یک ضریب ایمنی مشخص شده باشد.

مقداری حداقل بزرگتر از یک، تا از ایمنی سازه طراحی شده اطمینان حاصل شود.

از آنجایی که ضریب ایمنی مشخص شده تا حد زیادی توسط تجربه تعیین می شود.

از این رو، هیچ راه عقلانی برای تعیین چنین عاملی وجود ندارد.

از آنجایی که روش طراحی مبتنی بر ضریب ایمنی، تغییرپذیری مقاومت اعضا یا بارگذاری اعمال شده را در نظر نمی‌گیرد، احتمال شکست سازه‌ها را نمی‌توان شناخت.

روش های ساده شده، که در ابتدا توسط Seed پیشنهاد شد، که شامل تست نفوذ استاندارد (SPT) بود.

اغلب در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک استفاده می شود.

چندین تجدید نظر و به روز رسانی رویه ها به دلیل توسعه اولیه آن وجود دارد.

اگر ضریب ایمنی (FS) که نسبت نسبت مقاومت چرخه‌ای (CRR) به نسبت تنش چرخه‌ای (CSR) کمتر یا مساوی یک باشد. با استفاده از یک روش قطعی پیش‌بینی می‌شود که روان‌گرایی خاک رخ دهد.

اگر (FS)> 1 باشد، هیچ روانگرایی خاک پیش بینی نمی شود.

روش پیشنهادی

در روش پیشنهادی، مجموعه‌ای از روش‌های مبتنی بر آزمایش‌های بیرونی و آزمایشگاهی برای پتانسیل روان‌گرایی استفاده می‌شود.

محاسبات قابلیت اطمینان وسیله ای برای ارزیابی با ترکیب اثرات عدم قطعیت ها و ارائه یک چارچوب منطقی برای انتخاب عوامل ایمنی مناسب برای درجه عدم قطعیت و پیامدهای شکست فراهم می کند.

بنابراین، به نظر می رسد ارزیابی قابلیت اطمینان پتانسیل روانگرایی در اتخاذ تصمیمات مهندسی بهتر مفید باشد.

اخیرا، تجزیه و تحلیلی انجام داده است که عدم قطعیت ها را در (CSR) و (CRR) کمی سازی می کند.

در این تجزیه و تحلیل، عدم قطعیت در (CSR) و (CRR) بر حسب توابع چگالی احتمال مربوطه نشان داده شده است.

تابع چگالی احتمال (PDF) از (CSR) بر اساس لحظه دوم مرتبه اول (FOSM) روش در حالی که (PDF) (CRR) از اولین مشتق تابع (CRR) بر اساس تحلیل رگرسیون لجستیک داده‌های مربوط به زلزله‌های رخ داده در گذشته به دست می‌آید.

با این حال، (PDF) از (CRR) برای عدم قطعیت در مقاومت (SPT) حساب نمی کند.

بنابراین، لازم است از یک (PDF) از (CRR) استفاده شود که عدم قطعیت در مقاومت (SPT) را به حساب می‌آورد تا اثرات آن بر قابلیت اطمینان روان‌گرایی را کمی‌سازی کنیم.

از آنجایی که رویکردهای متنوعی نتایج متنوعی را ارائه می‌دهند.

داده‌های ژئوتکنیکی در این تحقیق با استفاده از روش های قطعی و یک روش احتمالی، به منظور ارزیابی پتانسیل روان‌گرایی در بابل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج با استفاده از نقشه ریزپهنه‌بندی روان‌گرایی ارائه و مقایسه شده است.

هدف اصلی این مطالعه ارزیابی پتانسیل روانگرایی و ارائه دستورالعمل هایی برای مناطق روانگرایی و بدون روانگرایی شهر بابل با روش های مختلف و یافتن بهترین روش برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی می باشد.

هدف نهایی ارائه یک خط تخته دو بعدی بر اساس (CSR) و (spt ) پارامترهایی برای تشخیص نواحی روانگرایی و مون- روانگرایی.

منطقه مورد مطالعه و بررسی ژئوتکنیکی

ساختار زمین، به ویژه سبک زمین ساختی ایران، به شدت متاثر از توسعه و تاریخ منطقه تتیان بوده است.

رویدادهای تکتونیکی که در اطراف حاشیه صفحه ایران رخ داد مربوط به فرآیندهای شکاف گندوانا و برخورد متعاقب آن با صفحه عربستان از غرب به جنوب غربی بود.

نواحی گسلی از شمال با نواحی البرز و کپه داغ، از غرب و جنوب به رشته‌های مکران و زاگرس و از شرق با رشته‌های ایران مجاور بودند که از شرق با این زمین همسایه هستند.

شهرستان بابل از توابع استان مازندران در شمال ایران به عنوان منطقه مورد مطالعه در این تحقیق در نظر گرفته شده است.

این شهرستان حدودا در 20 کیلومتری جنوب دریای خزر در کناره غربی رودخانه بابلرود است و سالانه بارندگی زیادی دارد.

اطلاعات جمع آوری شده در این تحقیق شامل بیش از 60 گمانه حفر شده در منطقه مورد مطالعه می باشد.

با توجه به تعداد زیاد گمانه ها و تغییرات قابل ملاحظه در لایه های خاک مشاهده شده.

در طی بررسی و مطالعه ساختار زمین شناسی، منطقه ای به مساحت 40 کیلومتر مربع که بیشترین تراکم داده ها و تشابه ساختار زمین شناسی را دارد در بابل انتخاب شده است.

داده‌های خام گرفته‌شده از 60 گمانه در محدوده‌های انتخاب‌شده در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته‌اند، از عمق 2 تا 20 متری و توزیع آنها است.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما