ارزیابی تکنیک‌های بررسی ژئوفیزیکی

ارزیابی تکنیک‌های بررسی ژئوفیزیکی - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات GPR - اکتشاف آب - مطالعات ژئوفیزیک - شماره تماس: 09123533974

در ادامه به مبحث ارزیابی تکنیک‌های بررسی ژئوفیزیکی میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

ارزیابی تکنیک‌های بررسی ژئوفیزیکی برای مشخص کردن سطح زیرین در اطراف حاشیه یخچال‌ها و توصیه‌هایی برای کاربردهای آینده

ژئوفیزیک نزدیک به سطح پتانسیل قابل توجهی برای تصویربرداری غیرتهاجمی از زیرسطح در علوم زمین ارائه می دهد، اما استفاده از روش های ژئوفیزیکی در محیط های پیش یخبندان زمینی (خشکی) نسبتاً محدود است. در جایی که این روش‌ها در مطالعات زمین‌شناسی یخبندان به کار گرفته شده‌اند، بیشتر از رادار نفوذی زمین (GPR) استفاده کرده‌اند و تعداد کمی از رویکردهای نقشه برداری ژئوفیزیکی چندگانه را به کار برده و مقایسه یا ترکیب کرده اند. با این حال، یک رویکرد نقشه برداری ژئوفیزیکی چند روشی یکپارچه می تواند طیف وسیعی از داده های مکمل اما متمایز (به عنوان مثال، در معماری رسوبی، ضخامت رسوب، عمق تا سنگ بستر) را برای توصیف محیط های پیش از یخبندان فراهم کند.

دانش دقیق ژئومورفولوژی زیرسطحی و سطحی

دانش دقیق ژئومورفولوژی زیرسطحی و سطحی در محیط‌های یخبندان برای ارائه داده‌های تجربی حیاتی در مورد رفتار یخچال‌های طبیعی گذشته در بازه‌های زمانی مختلف مورد نیاز است. به طور بحرانی، چنین شواهدی برای پرداختن به سؤالات برجسته پیرامون پاسخ فعلی و آینده یخچال‌ها به تغییرات سریع آب و هوا، با ارائه زمینه‌ای برای مشاهدات فعلی استفاده می‌شود. اغلب، تفاسیر یخبندان-زمین‌شناختی دینامیک یخچال‌های طبیعی گذشته به رویکرد «فقط ژئومورفولوژی» تکیه می‌کنند، که در آن تفاسیر صرفاً بر اساس مورفولوژی سطح است، یا داده های رسوب شناسی از تعداد کمی از شکل های زمین یخبندان. بررسی‌های یخبندان-زمین‌شناسی زیرسطحی لزوماً به دلیل دسترسی محدود به نوردهی از طریق فرم‌های زمین یخچالی و توالی‌های رسوبی، غیرعملی بودن ایجاد نوردهی دستی از طریق شکل‌های زمین اغلب بزرگ یخچالی و محدودیت‌های حفاری (مثلاً در مناطق حفاظت‌شده با محیط‌زیست) انتخابی هستند. ژئوفیزیک می‌تواند این مسائل را با تصویربرداری از مجموعه‌های رسوب و شکل زمین یخبندان کاهش دهد، در نتیجه داده‌های فضایی گسترده‌تری را ارائه می‌دهد. این می تواند زمینه زمین شناسی وسیع تری را برای مجموعه داده های رسوب شناسی بسیار موضعی ایجاد کند و به مطالعات رفتار یخچال های طبیعی گذشته کمک کند.

کاربردهای ژئوفیزیک در زمین شناسی

اگرچه تعداد کاربردهای ژئوفیزیک در زمین شناسی یخبندان در طول 2 دهه گذشته افزایش یافته است، در حال حاضر فقدان ادبیاتی که به صراحت بر استفاده از تکنیک های ژئوفیزیکی متعدد در لندفرم های یخبندان در مناطق پیشین فعال تمرکز دارد. کاربرد محدود ژئوفیزیک نزدیک به سطح در محیط های پیش از یخبندان معاصر به طور بالقوه نشان دهنده پیچیدگی و تنوع رسوبات و اشکال زمین در این محیط های پویا است، که تحقیقات ژئوفیزیک را چالش برانگیز می کند (به دلیل منحصر به فرد نبودن تفاسیر ژئوفیزیک). ارزیابی عملکرد و کاربرد روش های مختلف نقشه برداری ژئوفیزیکی و پارامترهای مرتبط و مراحل پردازش به دلیل تعداد محدود مطالعات قبلی و فقدان ارزیابی سیستماتیک دشوار است. این شکاف دانش در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ما کاربرد و نتایج چندین تکنیک نقشه برداری ژئوفیزیکی را در یک محیط فعال پیش از یخبندان ارائه می کنیم و چارچوبی را برای بهترین عملکرد در برنامه های آینده ایجاد می کنیم. برای انجام این کار، ما عملکرد سه روش نقشه برداری ژئوفیزیکی را آزمایش و ارزیابی می کنیم: GPR، شکست لرزه ای، و تجزیه و تحلیل چند کاناله امواج سطحی (MASW).

روش شناسی

رادار نفوذ زمینی

GPR به طور گسترده ای برای تحقیقات محیطی کم عمق استفاده می شود و تصویربرداری با وضوح بالا با دستگاه نسبتا قابل حمل ارائه می دهد. از پالس‌های امواج الکترومغناطیسی (EM) با فرکانس بالا (معمولاً 10 تا 2500 مگاهرتز) برای تصویربرداری از مرزهای زیرسطحی بین مواد با خواص متضاد EM استفاده می‌کند که به موجب آن امواج EM هنگام بازگشت به سطح ضبط می‌شوند. انعکاس یک مرز با تضاد در سرعت انتشار موجک GPR در دو طرف آن مرز تعریف می شود، که خود تحت تأثیر تضادها در گذردهی دی الکتریک حجیم است. در محیط پیش یخبندان، تغییرات در گذردهی و سرعت دی الکتریک به دلیل تغییر در اندازه دانه رسوب، اشباع آب، محتوای یخ یا وجود سنگ بستر ایجاد می شود. عمق نمونه برداری تحت تأثیر هدایت الکتریکی است، با رسانایی بالا، عمق نمونه را محدود می کند زیرا انرژی GPR جذب می شود. با استفاده از آنتن‌های فرکانس مرکزی پایین‌تر می‌توان بر این امر تا حدی غلبه کرد، زیرا اجزای موجک فرکانس بالا ترجیحاً جذب می‌شوند.

تحصیل

ما با استفاده از یک سیستم MALÅ ProEx و آنتن‌های زمین ناهموار (RTA) بدون حفاظ با فرکانس‌های مرکزی اسمی 100 و 25 مگاهرتز در هر سه سایت، بررسی‌های GPR مشترک را انجام دادیم. سیستم Bistatic RTA دارای آنتن‌های ارسال و گیرنده است که به‌ترتیب 2.2 و 6.2 متر برای سیستم‌های 100 و 25 مگاهرتز از هم جدا شده‌اند. برای هدفی در عمق 10 متری، معمولاً می توان از آنتن هایی با فرکانس مرکزی 100 مگاهرتز استفاده کرد. با این حال، در این مطالعه از یک آنتن با فرکانس پایین‌تر نیز استفاده شد که دلیل آن ناهمگونی و رسانایی الکتریکی بسترها در محیط‌های پیش یخچالی است که می‌تواند منجر به پراکندگی سیگنال‌های فرکانس بالا شود. برای ثبت همزمان موقعیت جغرافیایی و ارتفاع داده‌های GPR، یک گیرنده GPS (Hemisphere A101) با دقت افقی ± 2.5 متر، نصب شده بر روی یک کوله پشتی، 4.9 متر (100 مگاهرتز) و 8.6 متر (25 مگاهرتز) جلوتر از دستگاه نصب شده است.

انکسار لرزه ای

روش‌های شکست لرزه‌ای، هم ضخامت و هم سرعت لرزه‌ای لایه‌های هدف را با انتقال انرژی لرزه‌ای (معمولاً امواج فشاری (P-)) به زمین و متعاقباً ثبت سیگنال بازگشتی با گسترش ژئوفون‌ها تعیین می‌کنند. روش شکست لرزه ای از زمان رسیدن اولین شروع (“اولین شکست”) انرژی لرزه ای در هر ژئوفون استفاده می کند. با ترسیم زمان رسیدن در برابر افست منبع-گیرنده، ساده‌ترین ارزیابی‌های سرعت لرزه‌ای از متقابل شیب زمان‌های اولین شکست به عنوان تخمین سرعت استفاده می‌کنند. این در جایی توجیه می شود که رابط های افقی و مسطح بین لایه های مجزا وجود داشته باشد و در هر یک، سرعت امواج P ( p) افزایش. در محیط های یخبندان، تضادهای سرعت قوی شامل سنگ بستر سخت زیرین رسوب یا انتقال از زمین یخ زده به زمین منجمد است. آنها برای شناسایی با روش های شکست لرزه ای مناسب هستند.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما