تأثیر روش CRD و ساخت کمکی بر نشست سطحی در تونل‌های کم عمق

تأثیر روش CRD - مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک - شماره تماس: 09123533974

در ادامه به مبحث تأثیر روش CRD و ساخت کمکی بر نشست سطحی در تونل‌های کم عمق میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

تأثیر روش CRD و ساخت کمکی بر نشست سطحی در تونل‌های کم عمق

با توسعه مستمر تجارت حمل و نقل زیرساخت شهری چین، تمرکز زیرساخت ها به تدریج از سطح به زیرزمین منتقل شده است و نسبت پروژه های تونل به تدریج در حال افزایش است. با این حال، بسیاری از شرایط نامطلوب زمین‌شناسی اغلب در طول ساخت تونل، مانند بخش‌های بایاس کم عمق یا زمین نرم، که در آن سکونتگاه‌ها برای قرار گرفتن سازه‌های مهم روی سطح باید به شدت کنترل شوند، مواجه می‌شوند. روش تونل زنی کم عمق برای حفاری فضاهای زیرزمینی در زمین های نرم کم عمق برای راه آهن شهری، پورتال تونل های کوهستانی و فضاهای مشابه برای سایر مصارف استفاده می شود. طبق یک مطالعه قبلی، زمانی که تونل ها در سنگ های شکننده حفاری می شوند، سقف تونل ها مستعد ریزش هستند.

چین‌خوردگی‌ها

این مطالعه نشان داد که چین‌خوردگی‌ها می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر استحکام و پایداری سنگ‌های شکننده داشته باشند و استفاده از اقدامات پیش‌حمایتی می‌تواند به طور موثر سقف تونل‌ها را از فروریختن محافظت کند. تنش طولی اضافی در یک تونل موجود علت اصلی نشت پوشش تونل و آسیب ساختاری است. عوامل کلیدی موثر در نشست تونل موجود مانند موقعیت مکانی، فشار پشتیبانی و سختی تونل مورد بحث قرار گرفته است و یک فرمول تجربی برای نشست تونل موجود ناشی از حفاری یک تونل سپر جدید پیشنهاد شده است. نشست تونل غوطه ور تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. عوامل مؤثر اصلی بارگذاری جزر و مدی، لجن و آشفتگی لایروبی، و افت سطح آب زیرزمینی هستند و تجزیه و تحلیل مکانیسم ها و قوانین تغییر این عوامل تأثیرگذار می تواند به کنترل نشست سطح تونل کمک کند. حفاری جدید بر توزیع تنش و رفتار نشست تونل‌های موجود تأثیر می‌گذارد و ساخت زیرگذر دوم به دلیل تعامل حفاری جدید باعث نشست تونل بالایی بیشتر از زیرگذر اول می‌شود.

تنش‌های خاک

تنش‌های خاک ناشی از شمع‌های گروهی در ساختمان‌های مرتفع و نشست تونل‌های مجاور بر اساس اثرات شمع‌های گروهی بر روی تونل‌های مترو مجاور تحلیل می‌شوند. برای بررسی ایستگاه استقرار تونل مترو در پردیس امام دانشگاه علی (ع) از ترکیبی از روش های تحلیلی، عددی و تجربی استفاده شده است. یک مدل شبکه عصبی خاکستری موازی (PGNN) برای پیش‌بینی جابجایی یک نقطه نظارت تونل در متروی نانجینگ استفاده می‌شود، و دقت پیش‌بینی PGNN به طور قابل‌توجهی بالاتر از روش پیش‌بینی شبکه عصبی خاکستری منفرد است. نشست تونل در زمین نرم در درجه اول ناشی از نشست زمین در زیر تونل است و به فشرده سازی لایه بالایی خاک ارتباطی ندارد. بر اساس داده‌های پایش و شبیه‌سازی عددی به روش تفاضل محدود، ویژگی‌های نشست تونل‌های موجود بررسی می‌شود. تغییر شکل تونل های موجود ناشی از زیرگذر سپر با نشست عمودی همراه با تغییر شکل پیچشی غالب است. این تونل های موجود بیشترین نشست و تغییر شکل پیچشی را در ناحیه متقاطع تجربه می کنند. مساحت ضربه نشست زمینی ناشی از ساخت و ساز مترو 200 متر و حداکثر میزان نشست زمینی 23.2 میلی متر در سال -1 است. نصب حلقه های تزریق بر روی تونل های موجود می تواند به طور موثر میزان نشست تونل را کاهش دهد و افزایش طول و ضخامت حلقه های تزریق می تواند از تونل های موجود محافظت کند. به طور مشابه، قوانین تغییر تنش، کرنش و میدان‌های جابجایی سنگ اطراف تحلیل می‌شوند و ویژگی‌های حالت نیروی پشتیبانی روش‌های مختلف حفاری و تونل‌های قوس پله‌ای بررسی می‌شوند. کاربرد روش دیافراگم متقاطع (CRD) برای نوع سنگ اطراف آنالیز شده است و اقدامات تقویتی برای طاق تونل بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل پیشنهاد شده است. کنترل مراحل ساخت و ساز حیاتی روش CRD نقش مهمی در تضمین ساخت و ساز کارآمد و ایمنی دارد. بر اساس تجزیه و تحلیل و مطالعه قوانین تغییر شکل نشست زمین ایستگاه‌های پنهان با دهانه‌های کم عمق، حفر سوراخ‌های راهنما در دو طرف باعث نشست طولی زمین می‌شود.

مشکل نشست روسازی

مشکل نشست روسازی ناشی از کارهای زیرزمینی به کارهای تونلی محدود نمی شود، به عنوان مثال، استخراج زغال سنگ باعث نشست بزرگ در بالای منطقه معدن می شود. نشست لس به صورت غیرخطی با شتاب اوج در هنگام زلزله افزایش می یابد. پایداری یک شیب صخره ای توسط پل سنگی کنترل می شود که یک عامل اصلی اصلی سنگ لغزش است. در حفاری تونل، مقاومت خاک و روش پوشش تونل میزان نشست تونل را کنترل می کند، بنابراین مقاومت خاک به یک عامل ذاتی نشست تونل تبدیل می شود، در حالی که روش لاینینگ به یک عامل بیرونی نشست تونل تبدیل میشود. اثربخشی مرزهای انتقال را در تحلیل دینامیکی فعل و انفعالات خاک و سازه در تونل ها بررسی کرد. نشست سطح خاک ناشی از ساخت تونل به دلیل آزاد شدن تنش و نشست ناشی از حرکت نگهدارنده ها در حین حفاری ایجاد می شود. با تجزیه و تحلیل خاک با مدل‌های رس الاستیک-پلاستیک و اصلاح‌شده در عناصر محدود، این مطالعه نشان داد که به دلیل تأثیر بارهای اضافی، حداکثر نشست سطحی در دو طرف لاین‌کشی به نمایش گذاشته می‌شود. تونل به جای بالای مرکز آن دریافتند که عوامل اصلی مؤثر بر تنش‌ها و تغییر شکل‌های اطراف تونل‌ها و حفاری‌های زیرزمینی، شکل، اندازه، عمق دهانه‌های زیر سطح، فاصله بین دهانه‌ها و انواع نگهدارنده‌ها است. علاوه بر این، یک مطالعه نشان داد که وقتی طول پله بالایی یک تونل 1 تا 2 برابر دهانه تونل در نظر گرفته شود، تغییر شکل و تنش نگهدارنده‌های اولیه معقول‌تر خواهد بود.

نتیجه

به طور خلاصه، تجزیه و تحلیل روش حفاری CRD برای تونل‌ها در شرایط چینه‌شناسی تک سنگی در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفته است و تحقیقات در مورد تغییر شکل تونل‌ها از نظر مقیاس و نتایج انجام شده است، اما درک روش حفاری CRD تحت شرایط پیچیده چینه شناسی و سنگ اطراف نرم و کنترل جابجایی و نشست زمین تحت اثر هم افزایی ساخت کمکی هنوز وجود ندارد. شبیه‌سازی عددی به عنوان راهنمایی مستقیم برای پروژه در دست ساخت عمل می‌کند و مرجعی را برای ساخت تونل بعدی تحت شرایط مهندسی مشابه فراهم می‌کند.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما