روش های ژئوفیزیک اکتشافی

روش های ژئوفیزیک اکتشافی - مطالعات GPR - اکتشاف آب- مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک - شماره تماس: 09123533974

ژئوفیزیک اکتشافی شاخه‌ای کاربردی از ژئوفیزیک و زمین‌شناسی اقتصادی است که از روش‌های فیزیکی در سطح زمین مانند لرزه‌ای، گرانشی، مغناطیسی، الکتریکی و الکترومغناطیسی برای اندازه‌گیری ویژگی‌های فیزیکی زیرسطحی به همراه ناهنجاری‌های موجود در سطح زمین استفاده می‌کند. خواص اغلب برای شناسایی یا استنباط وجود و موقعیت ذخایر زمین شناسی مفید اقتصادی، مانند کانی های معدنی استفاده می شود. در ادامه به مبحث روش های ژئوفیزیک اکتشافی میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

روش های ژئوفیزیک اکتشافی

سوخت های فسیلی و سایر هیدروکربن ها ؛ مخازن زمین گرمایی ؛ و مخازن آب زیرزمینی همچنین می توان از آن برای تشخیص وجود مهمات منفجر نشده استفاده کرد.

از ژئوفیزیک اکتشافی می توان برای تشخیص مستقیم سبک هدف کانی سازی با اندازه گیری مستقیم خواص فیزیکی آن استفاده کرد. برای مثال، می‌توان تضاد چگالی بین سنگ آهن متراکم و سنگ میزبان سیلیکات سبک‌تر را اندازه‌گیری کرد. یا ممکن است کنتراست رسانایی الکتریکی بین کانی‌های سولفیدی رسانا و سنگ میزبان سیلیکات مقاوم را اندازه‌گیری کرد.

روش های ژئوفیزیک

تکنیک های اصلی مورد استفاده عبارتند از:

  1. توموگرافی لرزه ای برای مکان یابی زلزله و کمک به زلزله شناسی .
  2. لرزه شناسی بازتابی و انکسار لرزه ای برای ترسیم ساختار سطحی یک منطقه.
  3. تکنیک های ژئودزی و گرانش ، از جمله گرادیومتری گرانشی .
  4. تکنیک های مغناطیسی ، از جمله بررسی های هوا مغناطیسی برای نقشه برداری از ناهنجاری های مغناطیسی.
  5. تکنیک های الکتریکی ، از جمله توموگرافی با مقاومت الکتریکی و پلاریزاسیون القایی .
  6. روش‌های الکترومغناطیسی ، مانند مگنتوتلوریک ، رادار نفوذی زمین ، الکترومغناطیسی گذرا/حوزه زمان ، و SNMR .
  7. ژئوفیزیک گمانه که چاه نگاری نیز نامیده می شود .
  8. تکنیک های سنجش از دور ، از جمله تصویربرداری فراطیفی .

بسیاری از تکنیک های دیگر، یا روش های ادغام تکنیک های فوق، توسعه یافته اند و در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند.

ژئوفیزیک اکتشافی

ژئوفیزیک اکتشافی همچنین برای نقشه‌برداری از ساختار زیرسطحی یک منطقه، برای روشن ساختن ساختارهای زیرین، تشخیص توزیع فضایی واحدهای سنگی و شناسایی ساختارهایی مانند گسل‌ها، چین‌خوردگی‌ها و سنگ‌های نفوذی استفاده می‌شود. این یک روش غیر مستقیم برای سنجش احتمال مخزن سنگ معدن یا جمع شدن هیدروکربنی است.

روش‌های ابداع‌شده برای یافتن ذخایر معدنی یا هیدروکربنی را می‌توان در حوزه‌های دیگری مانند نظارت بر اثرات زیست‌محیطی، تصویربرداری از سایت‌های باستان‌شناسی زیرسطحی ، تحقیقات آب‌های زیرزمینی، نقشه‌برداری شوری زیرسطحی، بررسی‌های سایت مهندسی عمران و تصویربرداری بین سیاره‌ای استفاده کرد.

اکتشاف مواد معدنی

بررسی های مغناطیس سنجی می تواند در تعریف ناهنجاری های مغناطیسی مفید باشد که نشان دهنده سنگ معدن (تشخیص مستقیم) یا در برخی موارد کانی مرتبط با ذخایر سنگ (تشخیص غیر مستقیم یا استنباطی) است.

مستقیم ترین روش تشخیص سنگ معدن از طریق مغناطیس شامل تشخیص کانی سازی سنگ آهن از طریق نقشه برداری از ناهنجاری های مغناطیسی مرتبط با سازندهای آهن نواری است که معمولاً حاوی مگنتیت هستند . کانی‌سازی اسکارن ، که اغلب حاوی مگنتیت است، نیز قابل تشخیص است، اگرچه کانی‌های معدنی خود غیر مغناطیسی هستند. به طور مشابه، مگنتیت، هماتیت و اغلب پیروتیت کانی‌های رایج مرتبط با دگرسانی گرمابی هستند که می‌توان آن‌ها را تشخیص داد تا استنباط شود که برخی رویدادهای هیدروترمال کانی‌سازی بر سنگ‌ها تأثیر گذاشته است.

بررسی های الکترومغناطیسی (EM)

می تواند برای کمک کردن به شناسایی طیف وسیعی از مخازن معدنی، به خصوص سولفیدهای فلزات پایه به وسیله ی تشخیص ناهنجاری های رسانایی که میتواند در اطراف جسم ها سولفیدی در زیر سطح ایجاد می شود، استفاده می شود. بررسی‌های EM همچنین در اکتشاف الماس (جایی که لوله‌های کیمبرلیت تمایل به مقاومت کمتری نسبت به سنگ‌های محصور دارند)، اکتشاف گرافیت ، ذخایر اورانیوم میزبان دیرینه (که با سفره‌های زیرزمینی کم‌عمق مرتبط هستند، که اغلب به بررسی‌های EM در یک سربار رسانا پاسخ می‌دهند) استفاده می‌شوند. . این‌ها روش‌های استنباطی غیرمستقیم برای تشخیص کانی‌سازی هستند، زیرا کالای مورد جستجو مستقیماً رسانا نیست یا به اندازه کافی رسانا نیست که قابل اندازه‌گیری باشد. از نظرسنجی های EM نیز استفاده می شودمهمات منفجر نشده ، تحقیقات باستان شناسی و ژئوتکنیکی.

بررسی‌های منطقه‌ای EM

به وسیله ی روش‌های هوابرد، با بهره برداری از هواپیماهای بال ثابت یا سکوهای EM با هلیکوپتر صورت میگیرد. روش‌ های EM سطحی بیشتر مبتنی بر روش‌ های EM گذرا با بهره برداری از حلقه‌های سطحی با گیرنده سطحی یا وسیله های حفره‌ای پایین‌آمده در گمانه هستند که بدنه کانی‌سازی را قطع می‌کند. این روش‌ها می‌توانند اجسام سولفیدی درون زمین را در سه بعدی ترسیم کنند و اطلاعاتی را در اختیار زمین‌شناسان قرار دهند تا حفاری‌های اکتشافی بیشتر در مورد کانی‌سازی شناخته شده را هدایت کنند. بررسی های حلقه سطحی به ندرت برای اکتشاف منطقه ای مورد استفاده قرار می گیرند، با این حال در برخی موارد می توان از چنین بررسی هایی با موفقیت استفاده کرد (به عنوان مثال، بررسی های SQUID برای بدنه های سنگ معدن نیکل).

روش های مقاومت الکتریکی

روش های مقاومت الکتریکی مثل روش های پلاریزاسیون القایی می توانند برای تشخیص مستقیم جسم های زغال سنگ سولفیدی و سنگ های مقاوم مثل نمک و کربنات ها مفید هستند.

روش‌های لرزه‌ای

روش‌های لرزه‌ای همچنین می‌توانند برای اکتشاف معدنی مورد استفاده قرار گیرند، زیرا می‌توانند تصاویری با وضوح بالا از ساختارهای زمین‌شناسی میزبان ذخایر معدنی ارائه دهند. این فقط لرزه نگاری سطحی نیست، بلکه از روش های لرزه ای گمانه نیز استفاده می شود. در آخر، بهره برداری از روش های لرزه ای برای اکتشاف مواد معدنی به طور هموار در حال زیاد شدن است.

اکتشاف هیدروکربن

روش های انعکاس لرزه ای و شکست پر استفاده ترین روش ژئوفیزیکی در اکتشاف هیدروکربن است. از آنها برای ترسیم توزیع زیرسطحی چینه شناسی و ساختار آن استفاده می شود که می تواند برای ترسیم انباشته های هیدروکربنی بالقوه، چه رسوبات چینه شناسی و چه ساختاری یا “تله” استفاده شود. چاه نگاری یکی دیگر از تکنیک های پرکاربرد است زیرا اطلاعات با وضوح بالا لازم را در مورد خواص سنگ و سیال در یک بخش عمودی ارائه می دهد، اگرچه آنها در وسعت منطقه محدود هستند. این محدودیت در وسعت منطقه دلیل محبوبیت تکنیک های بازتاب لرزه ای است. آنها روشی را برای درون یابی و برون یابی اطلاعات گزارش چاه در یک منطقه بسیار بزرگتر ارائه می دهند.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما