مکانیزم احتمالی برای پدیده‌های لرزه‌ای الکترومغناطیسی

مکانیزم احتمالی برای پدیده‌های لرزه‌ای الکترومغناطیسی - مطالعات ژئوتکنيک - اکتشاف آب - ژئوفیزیک - مطالعات ژئوفیزیک - شماره تماس: 09123533974

ما در این مطلب به مبحث مکانیزم احتمالی برای پدیده‌های لرزه‌ای الکترومغناطیسی میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

1. مکانیزم احتمالی برای پدیده‌های لرزه‌ای الکترومغناطیسی

اغتشاشات الکترومغناطیسی (EM) که قبل از زمین لرزه ها ایجاد می شوند، در دو دهه گذشته کانون توجه فزاینده ای بوده اند، که انگیزه آن میل به بهبود پیش بینی زلزله های قریب الوقوع استپیش‌بینی زمین‌لرزه‌ها در حال حاضر به دلیل ماهیت بسیار پیچیده فرآیندهای درگیر با درجه‌ای از عدم قطعیت مشخص می‌شود. بحث های شدید در مورد امکان سنجی پیش بینی ادامه دارد، با برخی از محققان بر این باورند که زمین لرزه ها قابل پیش بینی نیستند.

پیشرفت‌های اخیر در اندازه‌گیری اثرات لرزه‌ای-EM توسط شبکه سیستم موقعیت‌یابی جهانی (GPS) امکان تشخیص ناهنجاری‌های اولیه واضح در محتوای الکترون کل یونوسفر (TEC) در اطراف مرکز زلزله را فراهم کرد . این یافته روش احتمالی را پیشنهاد می کند که با آن می توان یک زلزله قریب الوقوع را پیش بینی کرد.

رابطه علّی اساسی بین هسته‌زایی زلزله و تولید لرزه‌ای-EM، و چگونگی همراهی این فرآیند با اختلال یونوسفر لرزه‌ای، هنوز نامشخص است، اگرچه مکانیسم‌های ممکن مختلفی پیشنهاد شده است. یک مدل واحد که بتواند مجموعه‌ای از پدیده‌های لرزه‌ای-EM را توضیح دهد، مورد نیاز است تا مبنایی مناسب برای یک رویکرد علمی برای پیش‌بینی زلزله قریب‌الوقوع با استفاده از مشاهدات لرزه‌ای-EM ارائه دهد.

2. مدل خطای پیشنهادی

کار حاضر بر روابط بین مجموعه ای از پدیده های زیر تمرکز دارد: همبستگی مثبت قوی بین زلزله و وقوع هیدروکربن ها. شبکه‌های به هم پیوسته لایه‌های کربنی که روی شکاف‌های گمانه عمیق Kontinentales Tiefbohrprogramm der Budesrepublik Deutschland (KTB) یافت می‌شوند. و همبستگی بالا (89 درصد) بین کانون‌های زمین‌لرزه‌های تاریخی خشکی همراه با چراغ‌های زلزله (EQL) در حضور لایه‌های حامل گاز طبیعی .; EQLها به فعالیت لرزه‌ای-EM مرتبط هستند. این مجموعه مشاهدات مرتبط نشان می‌دهد که پدیده‌های لرزه‌ای-EM شامل فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی بین هسته‌زایی زلزله و سیالات عمیق زمین است.

بر اساس فرضیه گاز اعماق زمین، زمانی که رسوبات متخلخل حامل آب تا عمق زیادی گسترش می‌یابند، یک توزیع فشار مرحله‌ای در سیستم سنگ-آب زیرزمینی ایجاد می‌شود که توسط گرادیان‌های فشار مختلف در آب و سنگ ایجاد می‌شود. فشار در منافذ حامل آب تنها 100 اتمسفر در هر 1 کیلومتر افزایش می یابد، در حالی که شیب مربوطه در سنگ 250 اتمسفر در هر کیلومتر است. اختلاف فشار حاصل، تنشی ایجاد می کند که می تواند باعث فروپاشی منافذ شود. 

یک رویکرد جایگزین

یک رویکرد جایگزین بر یک مدل منبع نظری برای زمین لرزه ها متکی است، که در آن انتقال از هسته سازی شبه استاتیک به انتشار گسیختگی با سرعت بالا شامل سه مرحله است: هسته سازی شبه استاتیک بسیار آهسته قبل از شروع پویا گسیختگی، رشد پارگی پویا اما آهسته بدون تشعشع امواج لرزه ای و متعاقب آن انتشار گسیختگی با سرعت بالا.

با در نظر گرفتن اثر متقابل هسته‌زایی زلزله و گازهای عمیق زمین، ما در اینجا یک مدل گسل جدید، پیشنهاد می‌کنیم . در مدل، یک گسل از قبل موجود، حوزه فروپاشی شده منفذی را در عمق Dc قطع می کند . دامنه دارای استحکام اصطکاکی بالایی است و به عنوان یک نازک عمل می کند که از حرکت گسل که ممکن است به عنوان یک منطقه هسته زایی زلزله در نظر گرفته شود، جلوگیری می کند. عمق Dc مربوط به عمق کانونی است سیالات عمیق زمین به سمت بالا مهاجرت می کنند و عمدتاً از گسل پایین تر از قبل موجود عبور می کنند. از آنجایی که نارسایی غیر قابل نفوذ است، یک مخزن سیال در زیر آن تشکیل می شود. سیالات عمیق زمین اصلی گازهای کاهنده نیتروژن، متان، هلیوم، دی اکسید کربن و هیدروژن هستند.

وقتی هم تنش زمین ساختی و هم فشار سیالات مخزن به سطح بحرانی می رسد، ترک ها رشد می کنند و به هم مرتبط می شوند. این مرحله هسته‌زایی شبه استاتیکی است. ترک‌های متصل به مخزن سیال می‌شکنند و یک جریان سریع به سمت بالا از گازهای با ویسکوزیته پایین رخ می‌دهد. همچنین فرض بر این است که این فرآیند در ناحیه فرورانش امکان پذیر است، جایی که یک انحراف روی صفحه فرورانش محکم به حوزه فروپاشی منافذ در گوه برافراشته متصل است.

3. تولید جریان الکتریکی تحت فشار

هنگامی که ترک ایجاد می شود، انتشار فراکترون الکترون (FEE) از سطوح سنگ تازه رخ می دهد. FEE در سنگهای کوارتزدار و همچنین در سنگهای غیر کوارتزدار مانند گابرو و سرپانتینیت مشاهده شده است. فراکتو الکترون ها به سرعت توسط مولکول های گازی که در داخل شکاف جریان دارند از طریق یک واکنش اتصال الکترونی جذب می شوند. از آنجایی که FEE یک پدیده گذرا است، گازهای پس از آن بدون برق باقی می مانند، اما گازهای برق دار قبلی را به سمت بالا هدایت می کنند. این فعالیت الکتریکی به عنوان یک منبع جریان تحت فشار در نظر گرفته می شود که جریان های تلوریک را از طریق کانال های رسانا در پوسته منتقل یا جذب می کند.

4. ناهنجاری های EM مشاهده شده قبل از زمین لرزه های خشکی

تغییرات فرکانس پایین در میدان الکتریکی زمین به نام سیگنال‌های الکتریکی لرزه‌ای (SES) در یونان با استفاده از روش VAN (Varotsos، Alexopoulos و Nomicos) مشاهده شد، که در آن ، فواصل درگیر تا چند صد کیلومتر با قدر کمتر از 6 بود. در اوایل دهه 1990، بسیاری از بحث ها در مورد مکانیسم احتمالی SES ها بر این تمرکز داشت که آیا مکانیزم منبع می تواند جریان کافی برای تولید یک شدت سیگنال قابل مشاهده ایجاد کند. 

جریانهای منبع تخمینی ذکر شده در بالا در محدوده معقول پارامترهای مدل حاضر قرار دارند. اینکه آیا چنین پدیده هایی در هر موردی قابل مشاهده هستند ممکن است به ساختار سنگ-سیال در ناحیه کانونی و ساختار هدایت گسل و همچنین پوسته اطراف آن بستگی داشته باشد. این نشان می دهد که هر رابطه تجربی بین شدت سیگنال لرزه-EM و بزرگی زمین لرزه به دست آمده برای یک منطقه لرزه ای خاص ممکن است به طور کلی برای سایر مناطق لرزه ای با ساختارهای مختلف پوسته قابل استفاده نباشد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما