روش های مغناطیسی برای بررسی زمین شناسی

روش های مغناطیسی - مطالعات GPR- اکتشاف آب - ژئوفیزیک - مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، مطالعات الکترومغناطیس

زمین‌شناسی یکی از شاخه‌های دقیق و پیچیده علوم طبیعی است که در بسیاری از زمینه‌های حیاتی شناختی و زیست‌شناسی اثرگذاری دارد. در بررسی زمین شناسی، یکی از تکنیک های مورد استفاده، روش های مغناطیسی است. در این روش ها، اندازه گیری و توصیف میدان‌های مغناطیسی برای کاوش‌های زمین‌شناختی استفاده می‌شود. در این مقاله، برخی از روش های مغناطیسی مورد استفاده در زمین شناسی معرفی می گردد. ما در این مطلب به مبحث روش های مغناطیسی برای بررسی زمین شناسی میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری و آزمایش دانهول با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

روش های مغناطیسی

مغناطیسی شدن سنگ‌ها به دلیل حضور مواد مغناطیسی همچون فلزات مغناطیسی در آن‌ها به محققان زمین‌شناخت راهی برای بررسی ساختار زمین داده است. استفاده از روش‌های مغناطیسی در تکنولوژی‌های پالئومغنتیسی، زمین‌شناسی فیزیکی و زمین‌شیمی، اطلاعات بیشتری در مورد جغرافیای زمین و تاریخچه شکل‌گیری آن‌ها ارائه داده‌است. در این مقاله، به شرح روش‌های مغناطیسی در بررسی زمین‌شناسی پرداخته می‌شود.

1 روش پالئومغنتیک

روش پالئومغنتیک، به بررسی فشردگی مغناطیسی قطعات سنگی در نمونه‌های زمین‌شناسی می‌پردازد. با بررسی بردار مغناطش یک نمونه سنگی، فشردگی مغناطیسی آن براساس پالئواندا که یک پالئومغنتیتی (ماده مغناطیسی) طبیعی است، برآورد می‌شود. این روش می‌تواند برای اندازه گیری سنگواره‌ها، فشردگی مغناطیسی لایه‌های سازنده توده‌های سنگی و همچنین بررسی تغییرات فشردگی مغناطیسی سنگ مورد استفاده قرار بگیرد.

2 روش سنجش پذیری مغناطیسی

استفاده از روش سنجش پذیری مغناطیسی به بررسی خصوصیات مغناطیسی سنگ‌ها برای تشخیص ویژگی‌های ساختاری سنگ‌ها می‌پردازد. سنجش پذیری مغناطیسی می‌تواند به دست آوردن مقدار و جهت مغناطش نمونه را توصیف کند. این روش برای بررسی سنگ‌های مرمری، برخی از نواحی چینی دشت، سدهای سیل ساز از جمله قهوه‌ای و مبدأ شو ساز نیز استفاده می‌شود.

3 روش‌های تصویربرداری مغناطیسی

برای بررسی ساختار زمین، استفاده از روش‌های تصویربرداری مغناطیسی، مانند مغناطیس نقشه، تصویربرداری سنجش پذیری سرعت امواج مکانیکی، گرادیان مغناطیسی و نقشه‌های آنومالی مغناطیسی، می‌تواند موثر باشد. این روش‌ها برای برداشت داده‌های مغناطیسی به وسیله تجهیزات سنجش مغناطیسی محلی انجام می‌شوند و سپس با استفاده از الگوریتم های مورد نیاز داده‌ها به تصویر تبدیل می‌شوند.

4 روش آنومالی مغناطیسی

این روش برای تعیین خصوصیات مغناطیسی سنگ‌ها به کار می‌رود. روش آنومالی مغناطیسی، با مقایسه شدت مغناطیسی سطح خاک با شدت مغناطیسی مورد نظر برای یک نمونه سنگ، آنومالی مغناطیسی را تشخیص می‌دهد. نمونه‌های سنگی با آنومالی مغناطیسی بالا، نشان دهنده حضور فلزات مغناطیسی مختلف یا ناهنجاری‌‌های ساختاری در توده‌های سنگی می‌باشد.

5 روش مغناطیسی جاروازی

روش جاروازی مغناطیسی، استفاده از میدان مغناطیسی بالا در مقابل سطوح سنگی است. ضربه دادن به سطح با استفاده از آهن‌های خالص، الماس و یا دیگر مواد جامد، در جذب و انتشار شدت مغناطیسی سطح داده توان افزایی می‌کند. این روش برای ارزیابی محتوای فلزات در سطوح سنگی به خصوص در معادن و منابع معدنی استفاده می‌شود.

6 زمین‌شناسی مغناطیسی

زمین‌شناسی مغناطیسی با توجه به رفتار مغناطیسی سنگ‌ها، بررسی اثرات موقعیت و قدمت برش‌های مختلف در ساختار زمین را ممکن می‌کند. به گونه‌ای که می‌توان مفاهیمی همچون اتحاد قارات، شناوری لیتوسفر، حرکت صفحات زلزله‌زا و تعادل تنش درون صفحه‌های زمین را بررسی کرد. با استفاده از تکنولوژی رادیویی و سنجش میدان مغناطیسی این مجموعه از فرایند‌های زمینی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

با این حال، نباید فراموش کرد که این روش‌ها تنها به تنهایی برای تجزیه و تحلیل با دقت خود در آزمایشگاه و میدان مؤثر هستند. با توجه به پیچیدگی های ساختاری زمین و تعداد زیادی از عوامل در محیط های سنگی، استفاده همزمان از روش‌های مختلف مغناطیسی، زمین‌شناسی و زمین‌شیمیک باعث مشاهده رویکرد بسیار گسترده‌تری در بررسی ساختار زمین می‌گردد.

نحوه کار روش های مغناطیسی:

در روش های مغناطیسی، میدان مغناطیسی زمین اندازه گیری می شود. میدان‌های مغناطیسی توسط سنسور های مغناطیسی اندازه گیری می‌شوند. سنسور های مغناطیسی شامل یک بار مغناطیسی هستند که با ارتعاش الکترونیکی میدان های مغناطیسی را اندازه گیری می‌کنند. در این روش های مغناطیسی، برای به دست آوردن اطلاعات زمین‌شناختی، تفاوت های در میدان مغناطیسی را در نقاط مختلف زمین ثبت می‌کنند. این تفاوت ها عادت های گسترده زمین، مواد سخت یا نرم، مواد و فلزات عالی و زیرسطحی شبکه های مواد مغناطیسی را نشان می دهند.

راه های استفاده از روش های مغناطیسی:

1. روش مغناطیسی تفکیک – Magnetic Separation:

این روش برای جداسازی اجزای مغناطیسی و نامغناطیسی استفاده می شود. این روش با استفاده از فیلترهای مغناطیسی مانند فیلتر مغناطیسی خشک، فیلتر مغناطیسی مرطوب و فیلتر مغناطیسی ارتعاشی انجام می شود. در این روش، نمونه به عنوان ورودی در پرتو محوری قرار می گیرد. هنگامی که بر روی ورودی میدان‌های مغناطیسی تأثیر می‌گذارد، به اجزای مغناطیسی نمونه، سرعت بالا و مغناطیسی بیشتری تخصیص داده می‌شود نسبت به اجزای نامغناطیسی نمونه. این مجموعه در ضخامتی لایه ای اقدام به جداسازی می کند. این روش برای جداسازی زباله های صنعتی، جداسازی مواد آهنی از مواد بدون آهن، جداسازی طلا و نقره از روکش های معدنی و بسیاری موارد دیگر مورد استفاده است.

2. روش مغناطیسی شناوری – Magnetic Levitation:

این روش برای جداسازی گروه های خاصی از مواد به ویژه برای جداسازی طلا و نیکل از هم استفاده می شود. در این روش، مواد اولیه به خط تولید می روند و چندین لایه از لیه های باریک از نیمه های مغناطیسی قرار داده شده بر روی پایه سه بعدی طراحی شده برای ایجاد شرایط مغناطیسی مورد نیاز برای جداسازی مچین های معدنی و فلزات قابل بازیافت را ایجاد می کنند. این روش برای جداسازی موادی مانند فلزات مختلف، سیمان شستنی، خاکستر نیروگاه و دیگر مواد استفاده می شود.

3. روش مغناطیسی نانوذرات – Magnetic Nanoparticles:

در این روش، نانوذرات مغناطیسی مورد استفاده قرار می گیرند. برای ساخت نانوذرات مغناطیسی، مواد مختلفی مانند فریت، هماتیت و القاژ مورد استفاده قرار می گیرند. این نانوذرات به دلیل خواص مغناطیسی و اندازه مناسب، به عنوان کاتالیزور ها در فرایندهای شیمیایی، در انکودینگ دارو و در تصویربرداری زیستی مورد استفاده قرار می گیرند.

4. استفاده از مغناطیس در جستجوی مواد معدنی – Magnetic Prospect:

این روش برای کشف مواد معدنی مانند خارصدف، کرومیت، آهن و نیکل مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، یک سنسور مغناطیسی به سوی زمین فرستاده می‌شود که با برخورد با مواد مغناطیسی و فلزات، شدت مغناطیسی محیط تغییر می کند. با استفاده از میدان‌های مغناطیسی در نقاط مختلف زمین، نقاطی که شدت مغناطیسی زیادی دارند پیدا شده و احتمال وجود معدن مورد نظر بالا می رود.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما