ژئوفیزیک آب های زیرزمینی

ژئوفیزیک آب های زیرزمینی - مطالعات ژئوفیزیک - اکتشاف آب - آزمایشات درون چاهی - مطالعات ژئوتکنيک - شماره تماس: 09123533974

ما در این مطلب به مبحث ژئوفیزیک آب های زیرزمینی می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

ژئوفیزیک آب های زیرزمینی

نیاز روز افزون به آب های زیرزمینی به استفاده از تصویربرداری زیرسطحی برای پاسخگویی به تقاضا تبدیل شده است. به طور کلی، روش‌هایی که برای یافتن آب‌های زیرزمینی استفاده می‌شود بسیار شبیه به روش‌هایی است که برای اکتشاف منابع طبیعی برای مواد معدنی یا فرآورده‌های نفتی استفاده می‌شود. با این حال، تجهیزات ژئوفیزیک جدید به طور خاص برای توصیف زمین های کم عمق به طور مداوم در حال توسعه است و ما در لبه برش این توسعه باقی می مانیم.

پروژه های آب زیرزمینی که  انجام می شود معمولاً در 1000 فوت بالای سطح زمین هستند.

تا حد زیادی می توانند در یکی از سه حالت طبقه بندی شوند:

  1. بررسی‌های آبخوان‌های محدود در نهشته‌های آبرفتی کم‌عمق تجمیع‌نشده که در آن جریان رسانه‌های متخلخل اشباع هدف است.
  2. بررسی‌های محدود آبخوان که در آن هدف، هندسه لایه‌های آبخوان و آکویتارد را مشخص می‌کند.
  3. بررسی‌های محدود آب زیرزمینی با هدف قرار دادن مسیرهای جریان ثانویه ناشی از گسل‌ها، سیستم‌های شکستگی (یا ترکیبی)، یا کارست، که همگی بر اساس ساختار زمین‌شناسی در زیر سایت هستند.

تنظیمات هیدروژئولوژیکی

هر یک از این تنظیمات هیدروژئولوژیکی دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که نیازمند همکاری نزدیک با مشتریان ما برای درک نیاز آنها به عملکرد و کیفیت است، اما در محدوده حقوق آب مجاز به آن سایت باقی می‌ماند. زمین شناسان و ژئوفیزیکدانان در ژئوفیزیک تجربه کار در هر سه سناریو هیدرو زمین شناسی را دارند که به ما امکان می دهد یک بررسی ژئوفیزیکی برای رسیدن به هدف شما طراحی کنیم.

پروژه‌های آب‌های زیرزمینی ژئوفیزیکی پیچیده‌تر هستند

بر خلاف مهندسی یا محیط زیست پروژه‌ها، پروژه‌های آب‌های زیرزمینی ژئوفیزیکی پیچیده‌تر هستند، اما به وضوح یا دقت کمتری در اندازه‌گیری‌ها نیاز دارند.

به عنوان مثال، تشخیص یک گسل در عمق چند صد فوتی، نیازی به دقت در اندازه گیری های مورد نیاز برای طراحی پایه پل ندارد. بنابراین، پروژه ها اغلب مناطق وسیعی را پوشش می دهند که ممکن است یک دره یا دامنه کوه کامل را شامل شود و به این ترتیب، تیم باید درک خوبی از ساختار زمین شناسی داشته باشد.

نقشه‌های USGS

نقشه‌های USGS در مقیاس بزرگ می‌توانند طراحی برنامه ژئوفیزیکی را در بیشتر موارد راهنمایی کنند، اما درک بیشتر از شرایط سایت توسط مشتریان ما منجر به انتخاب روش(ها)، طراحی بررسی و پارامترهای جمع‌آوری داده‌ها می‌شود. همه اینها برای موفقیت نظرسنجی حیاتی هستند، البته به جز وجود آب.

یک روش برای تعیین موثر محل حفاری

در بیشتر شرایط، بیش از یک روش برای تعیین موثر محل حفاری یک سوراخ آزمایشی یا یک چاه تولیدی مورد نیاز است.

تشخیص یک گسل

به طور کلی، تشخیص یک گسل یا مجموعه ای از گسل ها (با استفاده از لرزه ای) دشوار نیست. اما تعیین اینکه آیا آب در امتداد آن سازه ها وجود دارد یا خیر، نیاز به استفاده از تکنیک های بررسی EM یا ER دارد.

لرزه نگاری

لرزه نگاری به تنهایی نمی تواند وجود آب را تعیین کند و EM یا ER در تصویربرداری سازه ها موثر نیستند. ما با این روش ترکیبی این توانایی را داریم که هم ساختار و هم وجود آب را هدف قرار دهیم.

امکان پیش‌بینی وجود آب‌های زیرزمینی

سپس این رویکرد امکان پیش‌بینی وجود آب‌های زیرزمینی (شیرین) و عمق پیش‌بینی‌شده برای تقاطع سازه‌ها یا تشکل‌های حامل آب (یعنی سفره‌های زیرزمینی) را فراهم می‌کند. در محیط های آبرفتی تجمیع نشده،

شارژ ذخیره آبخوان (ASR)

شارژ ذخیره آبخوان (ASR) یک رویکرد رو به رشد برای ذخیره آب زیرزمینی در رسوبات آبرفتی متخلخل در کف دره زهکشی رودخانه های بزرگ است.

ژئوفیزیک در تعریف ویژگی های سنگ بستر به منظور درک پیوستگی جانبی سطح، خصوصیات و کیفیت آن و همچنین کمک به طراحی دیوار برش برای:

عمق به سطح سنگ بستر برای اطمینان از قطع مثبت، اجتناب از موانع کمک کرده است. (به عنوان مثال، مواد دفن زباله یا رسوبات خاک سخت شده)، و تداوم شرایط خاک شناخته شده.

ژئوفیزیک ابزار ارزشمندی برای ASR است

ژئوفیزیک ابزار ارزشمندی برای ASR است. زیرا حفره‌های حفاری به تنهایی نمی‌توانند کل ناحیه تحت تأثیر ذخیره آب زیر سطح زمین را پوشش دهند.

تحقیقات آب های زیرزمینی

برای تحقیقات آب های زیرزمینی، ژئوفیزیک با مشتریان مختلف از صاحبان خانه گرفته تا شرکت های مشاوره هیدرولوژیکی و همچنین شهرداری ها کار کرده است. با توجه به این طیف گسترده از مشتریان، ما مقیاس کار و پیچیدگی نظرسنجی را برای برآورده کردن خواسته مشتریان تنظیم می کنیم.

به عنوان مثال، آیا هدف از بررسی آب زیرزمینی تولید یک چاه 10 تا 15 گرم در دقیقه برای مصارف مسکونی است یا ساخت چاه های متعدد برای یک میدان چاه آب زیرزمینی با بازده بالا؟ به طور مشابه، در تنظیمات آبخوان تثبیت نشده / محصور نشده، رفع نیاز به یک چاه واحد یا کمک به طراحی یک گالری آبرفتی کم عمق مزیتی است که تصویربرداری ژئوفیزیکی برای هیدرولوژیست ها فراهم می کند. درک بازده مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در زیر یک سایت، نحوه نزدیک شدن اولسون به یافتن هدف(های) حفاری را دیکته می کند.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – اکتشاف آب – آزمایشات درون چاهی

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما