تصویربرداری ژئوالکتریک از آلودگی آب های زیرزمینی

تصویربرداری ژئوالکتریک - مطالعات الکترومغناطیس - اکتشاف آب - آزمایشات درون چاهی - مطالعات ژئوالکتریک - شماره تماس: 09123533974

ما در این مطلب به مبحث تصویربرداری ژئوالکتریک از آلودگی آب های زیرزمینی می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

تصویربرداری ژئوالکتریک از آلودگی آب های زیرزمینی

معمولاً آب زیرزمینی به معنای آبی است که تمام فضای خالی یک لایه زمین شناسی را اشغال می کند. آب های زیرزمینی یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی کشور است.

این منبع حدود 40 درصد از آب مورد استفاده برای تمام مقاصد به استثنای تولید برق آبی و خنک کننده نیروگاه برق است.

شگفت آور است که برای منبعی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و برای سلامتی و اقتصاد کشور بسیار مهم است. وقوع آب های زیرزمینی نه تنها به خوبی درک نشده است. بلکه در واقع موضوع بسیاری از تصورات غلط گسترده است.

تصور غلط رایج شامل این باور است

تصور غلط رایج شامل این باور است که آب های زیرزمینی در رودخانه های زیرزمینی شبیه جریان های سطحی وجود دارند که حضور آنها توسط افراد خاصی قابل تشخیص است.

این تصورات غلط و غیره مانع توسعه و حفاظت از آب های زیرزمینی شده و بر حفاظت از کیفیت آن تأثیر منفی گذاشته است.

این بدان معناست که در جاهایی که آب های زیرزمینی به طور بالقوه به اندازه کافی وجود ندارد. ممکن است به دلیل افزایش نیازهای صنعتی و خانگی، کمبود کامل یا ناکافی وجود داشته باشد.

آلودگی زمانی اتفاق می افتد

آلودگی زمانی اتفاق می افتد که غلظت ترکیبات شیمیایی یا بیولوژیکی مختلف از سطحی فراتر رود که در آن تأثیر منفی بر امکانات رفاهی، اکوسیستم، منابع و سلامت انسان رخ دهد. آلودگی عمدتاً ناشی از فعالیت های انسانی است. منابع مختلف آلودگی وجود دارد. هنگامی که آنها ترکیبات شیمیایی یا بیولوژیکی ایجاد کننده آلودگی باشند به عنوان آلاینده شناخته می شوند. آلاینده ها کیفیت طبیعی یک ماده یا محیط را کاهش می دهند. می تواند ارگانیک یا معدنی باشد.

روش‌های مقاومت سطحی

روش‌های مقاومت سطحی برای شناسایی و نقشه‌برداری آلودگی آب‌های زیرزمینی تحت شرایط مختلف با موفقیت به کار گرفته شده‌اند. این روش بر این واقعیت استوار است که مقاومت تشکیل به رسانایی سیال منفذی و همچنین خواص محیط متخلخل بستگی دارد. تحت شرایط مساعد، تضاد در مقاومت ممکن است به آب های زیرزمینی معدنی با رسانایی خاص بالاتر از حد معمول منشاء از یک منبع آلودگی نسبت داده شود. موفقیت در روش‌های مقاومت سطحی تا حد زیادی به دانش خوب شرایط زیرسطحی بستگی دارد. شرایط مساعد برای تعیین مناطق آلوده شامل شرایط زیرسطحی یکنواخت، سطح آب زیرزمینی کم عمق و تضاد الکتریکی خوب بین آب معدنی و طبیعی است.

مشکلات اولیه

یکی از مشکلات اولیه در بررسی های میدانی آلودگی آب های زیرزمینی، مکان یابی توده آلاینده است. در بیشتر موارد، هدف تعیین موقعیت مثبت آلاینده و حرکت آن توسط سوراخ های آزمایش و نظارت مستقیم است. به منظور کارآمدی، حوزه های تحقیق باید تا حد امکان متمرکز شوند. در بسیاری از موارد، دانش عمومی از هیدروژئولوژی محلی امکان برآورد اولیه معقول جهت آلاینده را فراهم می کند. در موارد دیگر حتی این ممکن است وجود نداشته باشد. حفاری سوراخ‌های نمونه‌برداری بر اساس ضربه یا از دست دادن هم زمان‌بر و هم پرهزینه است. همچنین می تواند برای اموال درگیر مخرب باشد. تحت شرایط خاص زیرسطحی، پروفیل ژئوالکتریکی سطح می تواند به سرعت و ارزان مکان عمومی ستون را پیدا کند و مناطقی را که امکان پذیرترین مناطق برای نمونه برداری و نظارت است شناسایی کند.

تحقیقات متعدد مفید بودن مقاومت الکتریکی سطحی را به عنوان ابزاری در تشخیص آلودگی آب های زیرزمینی ثابت کرده است.

1.1 تعریف و علل آلودگی آب های زیرزمینی

مشخص شده است که آلودگی بسیار گسترده تر از آن چیزی است که چند سال پیش تصور می کردیم. آب های زیرزمینی آلوده ممکن است تهدیدی جدی برای سلامتی باشد. آلودگی آب های زیرزمینی به هر گونه بدتر شدن کیفیت آب ناشی از فعالیت های انسان اطلاق می شود. بیشتر آلودگی آب های زیرزمینی ناشی از دفع زباله ها در سطح زمین، حفاری های کم عمق از جمله سپتیک تانک، استفاده از کود، نشت در فاضلاب و خطوط لوله است. بزرگی هر مشکل آلودگی بستگی به وسعت منطقه تحت تاثیر و مقدار آلاینده درگیر، حلالیت، سمیت و چگالی آلاینده، ترکیب معدنی و ویژگی های هیدرولیکی خاک ها و سنگ هایی دارد که آلاینده از طریق آنها حرکت می کند. و اثر یا اثر بالقوه بر استفاده از آبهای زیرزمینی.

1.2 بیان مشکل

در اینجا این مطالعه عمدتاً بر تأثیر آلودگی آب‌های زیرزمینی در یک منطقه محل تخلیه و چگونگی ارزیابی آن با استفاده از روش مقاومت متمرکز است. اما ابتدا می‌خواهم قبل از بیان دلایل استفاده از روش مقاومتی بر آلودگی آب‌های زیرزمینی در محل تخلیه، به طور خلاصه در مورد تأثیر آلودگی بر آب‌های زیرزمینی صحبت کنم.

1.3 هدف و مقاصد

هدف از این کار شناسایی، ترسیم و تعیین میزان نفوذ آلاینده به آب های زیرزمینی در یک منطقه با در نظر گرفتن اهداف زیر است:

  •  بررسی خواص ژئوالکتریکی سطح زیرین تا عمق در دیگر برآورد میزان آلودگی.
  •  کشف جهت جریان آلاینده نسبت به جریان آب زیرزمینی.
  •  ارزیابی و ترسیم وسعت عمودی و جانبی آب های زیرزمینی آلوده به سطح زیرین و اینکه چه مقدار از سطح آب زیرزمینی را پوشش می دهد.
  •  تمایز بین مناطق آلوده و غیر آلوده با توجه به آلودگی آب های زیرزمینی.

1.4 اهمیت مطالعه

اهمیت مطالعه فوق از جنبه های زیر حائز اهمیت است:

  •  اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت آب های زیرزمینی در مناطق تخلیه زباله ارائه می دهد که می تواند به عنوان یک ابزار مفید در ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) آن منطقه باشد.
  •  اطلاعات در مورد جهت جریان آب به طراحی شبکه های پایش کارآمد و مقرون به صرفه و استراتژی های اصلاح آلودگی آب های زیرزمینی کمک می کند.
  •  جزئیات ژئوالکتریک سطح زیرین به دست آمده از این مطالعه، دانش کاملی از زمین شناسی زیر سطحی از جمله فرآیند نفوذ و نفوذ پیش نیاز برای مدیریت حمل و نقل آلاینده در منطقه اشباع یا آبخوان می دهد.

1.5 محدوده مطالعه

در این مطالعه حاضر، داده های VES از منطقه زباله PTI، ایالت دلتای افورون جمع آوری شد. سپس این داده‌های ژئوالکتریک زیرسطحی برای شناسایی منبع آلودگی، تخمین میزان آلودگی، وسعت جانبی و عمودی پوشش‌دهی شده و نقشه‌برداری مناطق ناهنجاری و تخمین نرخ گسترش استفاده شد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – اکتشاف آب – آزمایشات درون چاهی

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما