روش های سطحی اکتشاف آب های زیرزمینی

روش های سطحی اکتشاف آب های زیرزمینی - مطالعات ژئوفیزیک-مطالعات ژئوتکنيک - مطالعات ژئوالکتریک - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

ما در این مطلب به مبحث روش های سطحی اکتشاف آب های زیرزمینی می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

روش های سطحی اکتشاف آب های زیرزمینی

همانطور که می دانیم آب های زیرزمینی به طور گسترده ای در زیر زمین پراکنده شده اند، اما وقوع آن تنها به ساختارها و ساختارهای زمین شناسی خاص محدود می شود. از آنجایی که وقوع آب های زیرزمینی را نمی توان از سطح زمین مشاهده کرد، از تکنیک های مختلفی برای اکتشاف/بررسی آب های زیرزمینی استفاده می شود. با توجه به کاهش سطح آب های زیرزمینی در نقاط مختلف جهان از جمله هند، اکتشاف آب های زیرزمینی در مناطق شهری و روستایی یک کشور، به ویژه در کشورهای در حال گسترش پیدا کردن، اهمیت فراینده ای پیدا می کند. این درس به مقیاس بررسی آب های زیرزمینی و همچنین مروری بر روش های سطحی و روش های زیرسطحی اکتشاف آب های زیرزمینی می پردازد.

7.1 مقیاس بررسی آب های زیرزمینی

تحقیقات آب های زیرزمینی را می توان در مقیاس منطقه ای، مقیاس محلی یا مقیاس سایت انجام داد. بررسی مقیاس منطقه ای بزرگترین مقیاس برای تحقیقات آب های زیرزمینی است که به طور معمول صدها یا هزاران کیلومتر مربع را در بر می گیرد. تا حدودی یک ارزیابی کلی از شرایط آب زیرزمینی ارائه می دهد. تحقیقات در مقیاس محلی منطقه ای به وسعت چند ده یا صدها کیلومتر مربع را پوشش می دهد. این نوع مطالعه اطلاعات دقیق تری در مورد زمین شناسی، دینامیک آب های زیرزمینی، ویژگی های آبخوان و کیفیت آب ارائه می دهد. از سوی دیگر، بررسی مقیاس سایت کوچکترین مقیاس برای بررسی آب های زیرزمینی است که در آن یک مکان خاص مانند میدان چاه، سایت معدن، سایت دفع زباله، سایت صنعتی و غیره درگیر است.

صرف نظر از مقیاس یک مطالعه، برنامه ریزی دقیق مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که رویکردهای دنبال شده در مطالعه برای اهداف فرموله شده مناسب هستند و رویه های استاندارد با نهایت دقت برای اندازه گیری های میدانی و آزمایشگاهی و همچنین برای تجزیه و تحلیل استفاده می شوند. داده های میدانی و آزمایشگاهی

7.2 روش های سطحی اکتشاف آب های زیرزمینی

7.2.1 مقدمه

اکتشاف آب های زیرزمینی را می توان از سطح زمین یا مکان های بالای سطح زمین انجام داد که به عنوان بررسی سطحی شناخته می شود. اکتشاف آب های زیرزمینی همچنین می تواند با استفاده از تجهیزات/ابزارهایی که در زیر زمین گسترش می یابند انجام شود که به عنوان بررسی زیرسطحی شناخته می شود. بررسی‌های سطحی آب‌های زیرزمینی معمولاً داده‌ها/اطلاعات کمی در مورد سفره‌های زیرزمینی یا آب‌های زیرزمینی به‌دست‌آمده از تحقیقات زیرسطحی ارائه نمی‌کنند. تفسیر صحیح نیاز به داده های تکمیلی از تحقیقات زیرسطحی برای تأیید یافته های تحقیقات سطحی دارد. اگرچه بررسی‌های سطحی آب‌های زیرزمینی تصویر یا اطلاعات کیفی ناقصی از شرایط هیدروژئولوژیک زیرزمینی ارائه می‌دهند، اما معمولاً نسبت به تحقیقات زیرسطحی هزینه کمتر و زمان‌برتری دارند.

روش‌های سطحی اکتشاف آب‌های زیرزمینی را می‌توان به دو گروه عمده طبقه‌بندی کرد:

  • روش‌های زمین‌شناسی (که «روش‌های شناسایی» نیز نامیده می‌شود)
  • روش‌های ژئوفیزیکی.

روش‌های زمین‌شناسی شامل تفسیر داده‌های زمین‌شناسی یا داده‌های مرتبط با زمین‌شناسی و شناسایی میدانی با استفاده از «گودال‌های آزمایشی و ترانشه‌ها»، «Adits»، «نفوذ سنج مخروطی پیوسته» و «Auger» است. آنها اولین قدم مهم در هر تحقیق آب زیرزمینی را نشان می دهند. از سوی دیگر، روش‌های ژئوفیزیک عبارتند از «روش مقاومت الکتریکی»، «روش‌های لرزه‌ای»، «روش گرانشی»، «روش مغناطیسی» و «تکنیک‌های سنجش از دور»، که «روش مقاومت الکتریکی» به‌طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای پیدا کردن آب های زیرزمینی استفاده می شود. شرح مختصری از روش های زمین شناسی و روش های ژئوفیزیک در زیر ارائه شده است.

7.2.2 روش های زمین شناسی

وقوع و حرکت آب های زیرزمینی عمدتاً به زمین شناسی یک منطقه بستگی دارد، بنابراین مطالعه زمین شناسی به عنوان یک گام مقدماتی ضروری است. روش های زمین شناسی امکان ارزیابی مناطق وسیعی را برای توسعه آب های زیرزمینی به سرعت و از نظر اقتصادی میسر می سازد (تاد، 1980). نوع روش ژئوفیزیکی که بعداً انجام می شود تنها پس از بررسی های زمین شناسی قابل تصمیم گیری است. تحقیقات زمین شناسی شامل جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر هیدروژئولوژیک نقشه های توپوگرافی موجود، عکس های هوایی، نقشه های زمین شناسی، سیاهههای مربوط به چاه و سایر داده ها/اطلاعات مرتبط است. این باید با شناسایی میدان زمین شناسی و داده های هیدرولوژیکی مانند جریان، چشمه ها، بازده چاه، سطح آب زیرزمینی، تغذیه و تخلیه آب زیرزمینی و کیفیت آب تکمیل شود.

7.2.2.1 گودال ها و ترانشه های آزمایشی

گودال‌های آزمایشی و ترانشه‌ها حفاری‌هایی در سطح زمین برای بررسی‌های درجا خاک نزدیک سطح، سنگ‌ها یا هر تشکیلات زمین‌شناسی دیگر هستند. این حفاری ها را می توان با ابزارهای دستی و یا با تجهیزات برقی مانند بیل مکانیکی، بولدوزر، اسکراپر و غیره انجام داد. عمق حفاری به شرایط مزرعه، نوع تجهیزات مورد استفاده و بودجه موجود بستگی دارد.

گودال های آزمایشی معمولاً مربع یا دایره ای شکل با طول یا قطر 1-3 متر هستند. این ترانشه ها عمیق تر از ترانشه هایی هستند که حدود 1 تا 2 متر عرض دارند و ممکن است به هر طولی گسترش یابند.

برخی از مزایای گودال های آزمایشی و ترانشه ها عبارتند از:

  1. مقرون به صرفه هستند
  2. می توان اطلاعاتی را در مورد وسعت جانبی و عمودی ویژگی های زیرسطحی به دست آورد
  3. امکان بررسی در محل وجود دارد
  4. آنها را تسهیل می کنند. مجموعه نمونه

7.2.2.2 اصلاحات

آدیت ها حفاری های افقی یا تقریباً افقی هستند که عمدتاً برای تخلیه آب از معادن و همچنین به عنوان ورودی و تهویه استفاده می شوند. ابعاد معمولی ادیت ها 1 متر × 1.5 متر یا 2 متر × 2.5 متر است. آنها عمدتاً برای اکتشاف سنگ ها، ویژگی های ساختاری آنها مانند اتصالات، شکستگی ها، گسل ها و مناطق برشی استفاده می شوند.

7.2.2.3 نفوذ سنج مخروطی پیوسته

نفوذ سنج مخروطی پیوسته دستگاهی است متشکل از یک کاوشگر استوانه ای شکل با نوک مخروطی شکل با سنسورهای مختلف. کاوشگر استوانه‌ای به قطر 3 تا 5 سانتی‌متر و نوک مخروطی آن دارای سطح مقطع 10 تا 15 سانتی‌متر مربع و زاویه راس 60 درجه است. یک عنصر فیلتر متخلخل در بالای این نوک مخروطی وجود دارد که برای اندازه گیری فشار آب منفذی استفاده می شود.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – اکتشاف آب – آزمایشات درون چاهی

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما