روش های رایج ژئوفیزیک

روش های رایج ژئوفیزیک - مطالعات الکترومغناطیس - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات ژئوتکنيک - مطالعات ژئوفیزیک - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

ما در این مطلب به مبحث روش های رایج ژئوفیزیک میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

روش های رایج ژئوفیزیک

روش‌های ژئوفیزیکی متنوع هستند و هر کدام برای درک جنبه‌های مختلف زیرسطحی تخصصی هستند.

در این بخش به معرفی چند روش متداول ژئوفیزیکی مورد استفاده در اکتشاف معدنی می پردازیم:

بررسی های مغناطیسی:

بررسی اجمالی: بررسی های مغناطیسی تغییرات میدان مغناطیسی زمین را که به دلیل وجود مواد معدنی مغناطیسی (معمولا آهن) در زمین ایجاد می شود، اندازه گیری می کند. روش الکترومغناطیسی مبتنی بر القای جریان های الکتریکی در هادی های زیرسطحی توسط امواج الکترومغناطیسی است که در سطح ایجاد می شود. کاربردها شامل نقشه برداری نشت از طریق سدها، سیلاب ها، خطوط لوله یا دیوارهای مهاری است. همچنین می‌توان از آن برای ترسیم لبه‌های محل‌های دفن زباله یا شناسایی اشیاء مدفون مانند تاسیسات، سازه‌های بتنی مسلح شده با میلگرد یا مخازن ذخیره‌سازی زیرزمینی استفاده کرد.

استفاده اولیه: این روش برای مکان یابی و نقشه برداری از توزیع سنگ های غنی از مگنتیت که می تواند با انواع خاصی از ذخایر معدنی مانند سنگ آهن و ذخایر مس پورفیری مرتبط باشد، موثر است.

بررسی های جاذبه:

بررسی اجمالی: بررسی های گرانشی تغییرات میدان گرانشی زمین را اندازه گیری می کند. این تغییرات به دلیل تفاوت در چگالی سنگ ها در زیر سطح ایجاد می شود. بررسی های گرانشی  اندازه گیری های غیر تهاجمی و غیر تهاجمی تغییرات میدان گرانشی زمین هستند. اندازه‌گیری‌ها به تضادهای چگالی حساس هستند و امکان تشخیص/تشخیص زمین‌شناسی زیرسطحی را فراهم می‌کنند. بررسی های گرانشی برای تعیین ضخامت و هندسه روباره، تخمین عمق سنگ بستر، اکتشاف منابع معدنی/انرژی، ترسیم ساختارهای زمین شناسی، مطالعات هیدروژئولوژیک، و تشخیص حفره های نزدیک به سطح موثر هستند.

استفاده اولیه: برای یافتن ذخایر معدنی متراکم مانند سرب یا طلا و نقشه برداری از ساختار زمین شناسی زیرسطحی استفاده می شود که ممکن است موقعیت ذخایر معدنی را کنترل کند.

روش های الکتریکی و الکترومغناطیسی:

نمای کلی: این روش ها خواص الکتریکی مواد زیرسطحی را اندازه گیری می کنند. روش های الکتریکی یک جریان مستقیم را اعمال می کنند و سپس میدان پتانسیل را در زمین اندازه گیری می کنند. روش های الکترومغناطیسی پاسخ زمین به میدان های الکترومغناطیسی متناوب را اندازه گیری می کنند.

الکترومغناطیسی حوزه زمان: الکترومغناطیسی دامنه زمانی ( TDEM)این روش مبتنی بر القای جریان های الکتریکی در هادی های زیرسطحی توسط امواج الکترومغناطیسی است که در سطح ایجاد می شود. یک حلقه فرستنده یک موج EM تولید می کند که در زیر سطح پخش می شود. همانطور که انرژی EM با مواد مختلف زیرسطحی مواجه می شود، جریان های گردابی القا می شوند و میدان های EM ثانویه تولید می شوند. سپس این میدان ثانویه در سطح توسط یک حلقه گیرنده ثبت می شود. عمق بررسی را می توان با تغییر اندازه حلقه فرستنده برای اهداف هدف خاص تنظیم کرد. به همین دلیل، TDEM برای طیف گسترده‌ای از پروژه‌ها، از صدابرداری در مقیاس پوسته (مقیاس> 10 کیلومتر) تا کار با منابع آب عمیق (> 1 کیلومتر) تا کار ارزیابی بارگیری (> 5 متر) تا کار مهمات منفجر نشده (< 1 متر).

الکترومغناطیسی دامنه فرکانس: الکترومغناطیسی دامنه فرکانس  (FDEM) روش بر اساس القای جریان های الکتریکی در هادی های زیرسطحی توسط امواج الکترومغناطیسی تولید شده در سطح است. یک حلقه فرستنده یک میدان EM کنترل شده ایجاد می کند که در زیر سطح پخش می شود. همانطور که انرژی EM با مواد مختلف زیرسطحی مواجه می شود، جریان های گردابی القا می شوند و میدان های EM ثانویه تولید می شوند. سپس این میدان ثانویه در سطح توسط یک حلقه گیرنده ثبت می شود. یک دیتالاگر اجزای میدان ثانویه را که با انرژی EM ارسالی در فاز هستند و آن قسمتی که 90 درجه خارج از فاز است (مولفه ربع) اندازه گیری می کند. در شرایط عادی زیرسطحی، مولفه درون فاز به شدت تحت تاثیر حضور اجسام فلزی مدفون قرار می‌گیرد، در حالی که جزء مربعی مستقیماً با رسانایی زمین مرتبط است. FDEM را می توان برای ترسیم تغییرات جانبی رطوبت مربوط به نشت از طریق سدها، سیلاب ها، خطوط لوله یا دیوارهای مهاری استفاده کرد. همچنین می‌توان از آن برای ترسیم لبه‌های محل‌های دفن زباله یا تشخیص اجسام فلزی مدفون شده مانند تاسیسات یا مخازن زیرزمینی استفاده کرد.

استفاده اولیه: از این روش ها برای تشخیص مواد معدنی که رسانای خوب الکتریسیته هستند مانند مس و روی استفاده می شود. آنها همچنین می توانند برای شناسایی آب های زیرزمینی و نقشه سازه های زیرسطحی استفاده شوند.

بررسی لرزه نگاری:

بررسی اجمالی: روش های لرزه ای شامل تولید امواج ضربه ای و اندازه گیری نحوه انعکاس یا شکست آنها توسط سطح زیرین است. این کار را می توان از طریق انفجارهای کنترل شده، ضربه زدن به زمین یا استفاده از لرزاننده لرزه ای تخصصی انجام داد.

استفاده اولیه: اگرچه در اکتشاف نفت و گاز رایج‌تر است، اما از بررسی‌های لرزه‌ای در اکتشافات معدنی نیز برای درک ساختار لایه‌های سنگی در زیر سطح استفاده می‌شود که می‌تواند میزبان ذخایر معدنی باشد.

بررسی های رادیومتری:

بررسی اجمالی: این روش رادیواکتیویته طبیعی پوسته زمین را اندازه گیری می کند تا تغییرات در ترکیب سنگ های زیرسطحی را ترسیم کند.

استفاده اولیه: معمولاً در اکتشاف ذخایر اورانیوم استفاده می شود و همچنین می تواند برای نقشه برداری مواد معدنی مرتبط با عناصر رادیواکتیو مانند توریم و پتاسیم استفاده شود.

بررسی های پلاریزاسیون القایی (IP):

بررسی اجمالی: بررسی‌های IP نحوه واکنش زمین به جریان‌های الکتریکی را اندازه‌گیری می‌کنند، به‌ویژه بر این موضوع که مواد خاصی چگونه بار الکتریکی را برای مدت کوتاهی نگه می‌دارند.

استفاده اولیه: این روش به ویژه برای شناسایی کانی های سولفیدی که اغلب با فلزات ارزشمندی مانند مس و طلا مرتبط هستند، موثر است.

درک اینکه کدام روش ژئوفیزیکی باید اعمال شود بسیار مهم است، زیرا هر روش اطلاعات متفاوتی در مورد سطح زیرین ارائه می دهد. اغلب، روش‌های ژئوفیزیکی متعددی به همراه برای ارائه تصویر کامل‌تری از زمین‌شناسی زیرسطحی و افزایش شانس کشف ذخایر معدنی استفاده می‌شود.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما