روش های مغناطیسی و گرانشی، الکتریکی و الکترومغناطیسی، لرزه ای

روش های مغناطیسی و گرانشی، الکتریکی و الکترومغناطیسی، لرزه ای - مطالعات الکترومغناطیس و ژئوالکتریک - مطالعات لرزه نگاری - مطالعات ژئوتکنيک - 09123533974

ما در این مطلب به مبحث روش های مغناطیسی و گرانشی ، الکتریکی و الکترومغناطیسی، لرزه ای میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

روش های مغناطیسی و گرانشی

در این بخش به دو روش متداول ژئوفیزیکی می پردازیم: روش های مغناطیسی و گرانشی. این تکنیک ها اغلب به صورت پشت سر هم استفاده می شوند، زیرا اطلاعات تکمیلی در مورد سطح زیرین ارائه می دهند.

روش های مغناطیسی:

اصل:

زمین دارای میدان مغناطیسی است که با خواص مغناطیسی سنگ های زیرسطحی تعامل دارد. بررسی های مغناطیسی تغییرات میدان مغناطیسی را اندازه گیری می کند که می تواند تحت تأثیر مغناطیس سنگ های زیرزمینی باشد.

چگونه کار می کند:

بررسی های مغناطیسی را می توان روی زمین یا از هوا انجام داد. یک مغناطیس سنج برای اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی زمین در نقاط مختلف منطقه اکتشاف استفاده می شود.

تشخیص رسوبات معدنی:

برخی مواد معدنی مانند مگنتیت و پیروتیت بسیار مغناطیسی هستند. تغییرات میدان مغناطیسی می تواند نشان دهنده وجود این کانی ها باشد. به عنوان مثال، افزایش شدت مغناطیسی ممکن است نشان دهنده غلظت زیرزمینی مگنتیت باشد که می تواند با ذخایر سنگ آهن یا مناطق دگرسانی مرتبط با سایر انواع کانی سازی مرتبط باشد.

کاربردها:

روش های مغناطیسی به ویژه برای اکتشاف ذخایر آهن، نیکل و مس مفید هستند. آنها همچنین برای نقشه برداری ساختارهای زمین شناسی که ممکن است قرارگیری ذخایر معدنی را کنترل کنند، استفاده می شود.

روش های جاذبه:

اصل:

روش گرانشی شامل اندازه گیری میدان گرانشی زمین در سطح است. قدرت میدان گرانشی در یک نقطه معین تحت تأثیر چگالی سنگهای زیر است.

چگونه کار می کند:

از گرانش سنج ها برای اندازه گیری شتاب ناشی از گرانش در مکان های مختلف استفاده می شود. زمین شناسان با اندازه گیری تفاوت های بسیار اندک در گرانش می توانند استنباط هایی در مورد چگالی سنگ ها در زیر سطح داشته باشند.

تشخیص رسوبات معدنی:

سنگ های متراکم تر مانند آنهایی که حاوی سولفیدهای فلزی هستند، کشش گرانشی بالاتری خواهند داشت. با جستجوی تغییرات گرانش، زمین‌شناسان می‌توانند مناطقی را که احتمال وقوع سنگ‌های متراکم وجود دارد، پیدا کنند، که ممکن است نشان دهنده وجود ذخایر معدنی باشد.

کاربردها:

روش های گرانشی در اکتشاف ذخایر متراکم معدنی مانند طلا و سرب موثر هستند. آنها همچنین برای نقشه برداری از ساختارهای زمین شناسی زیرسطحی و عمق سنگ بستر استفاده می شوند.

روشهای الکتریکی و الکترومغناطیسی

در این بخش به بررسی روش های الکتریکی و الکترومغناطیسی اکتشاف ژئوفیزیک می پردازیم. مشابه روش‌های مغناطیسی و گرانشی، این تکنیک‌ها در ارائه بینش به سطح زیرسطحی بدون نیاز به حفاری ابزاری هستند.

روش های الکتریکی

اصل:

روش های الکتریکی توانایی مواد زیرسطحی زمین را برای هدایت جریان های الکتریکی اندازه گیری می کنند. رسانایی الکتریکی سنگ ها و کانی ها بسته به ترکیب، میزان رطوبت و درجه حرارت آنها متفاوت است.

نحوه کار:

الکترودها به زمین وارد می شوند و جریان الکتریکی بین آنها عبور می کند. اختلاف پتانسیل بین سایر جفت الکترودها اندازه گیری می شود. مقاومت ظاهری محاسبه می شود و تغییرات مقاومت می تواند اطلاعاتی در مورد سطح زیرین ارائه دهد.

تشخیص رسوبات معدنی:

روش های الکتریکی به ویژه در تشخیص ذخایر معدنی که مقاومت متضادی نسبت به سنگ های اطراف دارند مفید است. به عنوان مثال، سنگ‌های فلزی اغلب رسانای خوبی برای الکتریسیته هستند، در حالی که سنگ‌های سیلیکاته عموما رسانای ضعیفی هستند.

کاربردها:

معمولاً در اکتشاف فلزات اساسی مانند مس و روی و همچنین برای ترسیم توده‌های سنگ معدن و شناسایی آب‌های زیرزمینی استفاده می‌شود.

روش های الکترومغناطیسی:

اصل:

روش های الکترومغناطیسی شامل القای میدان الکترومغناطیسی به زمین و اندازه گیری پاسخ است. توانایی زیرسطحی برای هدایت الکتریسیته با اندازه گیری میدان های الکترومغناطیسی ثانویه تولید شده توسط جریان های القا شده در زمین تعیین می شود.

چگونه کار می کند:

یک فرستنده الکترومغناطیسی یک جریان متناوب تولید می کند و یک میدان الکترومغناطیسی اولیه تولید می کند. این میدان جریان های گردابی را در سطح زیرین القا می کند که یک میدان الکترومغناطیسی ثانویه ایجاد می کند. آشکارسازها میدان ثانویه را اندازه گیری می کنند و از داده ها برای استنباط رسانایی الکتریکی مواد زیرسطحی استفاده می شود.

تشخیص رسوبات معدنی:

مانند روش های الکتریکی، روش های الکترومغناطیسی نیز می توانند تغییرات در هدایت الکتریکی مواد زیرسطحی را تشخیص دهند. این برای مکان یابی کانی های فلزی و برای نقشه برداری تغییرات سنگ شناسی و شوری مفید است.

کاربردها:

روش های الکترومغناطیسی برای اکتشاف مواد معدنی مختلف از جمله نیکل، کبالت و طلا استفاده می شود و در مطالعات زیست محیطی و مهندسی نیز مفید است.

روش های لرزه ای

در این بخش، بیایید به روش‌های لرزه‌ای، یکی دیگر از اجزای حیاتی تکنیک‌های ژئوفیزیکی مورد استفاده در اکتشاف معدنی بپردازیم. روش‌های لرزه‌ای به دلیل کاربردشان در صنعت نفت و گاز شناخته شده‌اند، اما در اکتشاف ذخایر معدنی جامد نیز بسیار ارزشمند هستند.

اصل:

 • روش های لرزه ای مبتنی بر انتشار امواج الاستیک در زیر سطح زمین است. تغییرات در سرعت این امواج در حین حرکت در مواد مختلف می تواند برای ساختن تصویری از ساختارهای زیرسطحی استفاده شود.

چگونه کار می کند:

 • در روش‌های لرزه‌ای، امواج ضربه‌ای مصنوعی با استفاده از منابعی مانند دینامیت، افت وزن یا تجهیزات ارتعاشی تخصصی روی سطح ایجاد می‌شوند.
 • این امواج ضربه ای از طریق سطح زیرین حرکت می کنند و در فصل مشترکی که در آن خواص فیزیکی سنگ ها تغییر می کند، منعکس یا شکسته می شوند.
 • ژئوفون یا لرزه سنج برای تشخیص امواجی که به سطح برمی گردند استفاده می شود.
 • زمان حرکت امواج اندازه گیری می شود و از این داده ها برای محاسبه سرعت امواج از طریق مواد مختلف و ایجاد یک تصویر زیرسطحی استفاده می شود.

شناسایی رسوبات معدنی:

 • در اکتشاف مواد معدنی می توان از روش های لرزه ای برای ترسیم سازه های زیرسطحی و چینه شناسی استفاده کرد.
 • داده های به دست آمده می تواند به شناسایی سازندهای زمین شناسی که برای وقوع ذخایر معدنی مطلوب هستند کمک کند.
 • روش‌های لرزه‌ای به‌ویژه در شناسایی سازه‌های عمیق مؤثر هستند و آن‌ها را در کاوش ذخایر معدنی عمیق مفید می‌سازند.

برنامه های کاربردی:

 • اگرچه بیشتر با صنعت نفت و گاز مرتبط است، روش‌های لرزه‌ای نیز برای اکتشاف انواع مواد معدنی از جمله طلا، فلزات پایه و الماس استفاده می‌شوند.
 • علاوه بر این، روش‌های لرزه‌ای در بررسی‌های ژئوتکنیکی، مطالعات آب‌های زیرزمینی و برای درک زمین‌شناسی منطقه‌ای استفاده می‌شوند.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما