تجزیه و تحلیل پایداری

تجزیه و تحلیل پایداری - مطالعات ژئوفیزیک - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات لرزه نگاری - مطالعات الکترومغناطیس - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

هنگام در نظر گرفتن یک کار خاص، انتخاب روش مناسب برای جمع آوری اطلاعات در زمینه مورد بررسی باید انجام شود. با ترکیب بررسی‌های ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی می‌توان به شناسایی دقیق خاک یا اجسام مهندسی دست یافت. دامنه کارهای تحقیقاتی اغلب به عوامل اقتصادی بستگی دارد، بنابراین بهینه سازی انتخاب روش های ژئوفیزیکی و دامنه آنها حائز اهمیت است. در ادامه به مبحث تجزیه و تحلیل پایداری میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

علاوه بر این، برخی از عناصر مستقل و خارجی باید در نظر گرفته شوند، مانند:

 • شرایط زمین (مانند موانع، ساختمان‌ها، زیرساخت‌ ها، تپه‌ ها، رودخانه‌ ها، محل‌ های دفن زباله، تالاب‌ ها، سروصدای ناشی از حمل‌ و نقل جاده‌ ای و ریلی، خطوط برق)،
 • شرایط زمین شناسی و معدن (مثلا محتوای کانی های رسی، اشباع آب، ناهنجاری های ساختاری، ساختار پیچیده زمین شناسی مانند گسل ها، کارست، حفره های خالی)
 • عمق تشخیص مورد انتظار،
 • ابعاد اشیاء موضعی،
 • وضوح مورد نیاز

این شرایط می تواند استفاده از روش های ژئوفیزیکی را در کار خاص غیرممکن کند، اما روش دیگری را حذف نمی کند. هر کار بسته به شرایط اقتصادی و فنی نیاز به راه حل فردی و حرفه ای دارد. تبلیغ غیرموجه روشهای ژئوفیزیکی منتخب به عنوان “کامل” بدون در نظر گرفتن عناصر مزاحم برای حل هر کار، غیرمسئولانه است و می تواند باعث گمراهی و زیان مشتری شود.

مشکلات زمین لغزش در شیب ها و خاکریزها

سطح زمین به طور مداوم در حال تغییر و فرسایش در نتیجه هوازدگی زمین های نزدیک به سطح است و آنها را توسط رودخانه ها و عوامل جوی شسته میشود. یکی دیگر از عوامل بسیار مهم، فعالیت های انسانی است که در اثر عملیات خاکی و ساخت و ساز، فرآیندهای طبیعی فرسایش را مختل می کند. غالباً دامنه های کوهستانی را کاهش می دهد، بستر رودخانه ها را تنظیم می کند و مسیرهای حمل و نقل را از طریق مناطق شیب دار ایجاد می کند. انسان ها همچنین خاکریزها، سدها، موانع، سیلاب ها و دیگر سازه ها را می سازند. هنگامی که شرایط آب و هوایی نامساعد، بار ساکن بیش از حد (ساختمان ها، خاکریزها) یا دینامیک (ترافیک)، اتفاق می افتد، این اجسام می توانند آسیب ببینند.

ایده تحلیل پایداری به عنوان تعیین پیچیده وضعیت تعادل برای سیستم‌های هندسی تمام شیب‌های طبیعی و انسانی، ضرورت در نظر گرفتن عوامل بسیاری را به همراه دارد. در حل مشکلات زمین لغزش در خاکریزها و دامنه ها، شناخت صحیح شرایط آب های زیرزمینی مهم ترین نکته است. برای چنین اهدافی، بررسی های ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی اعمال می شود. دامنه مطالعات با پیچیدگی مسئله تطبیق داده شده است.

فاکتور ایمنی F

راه حل مطالعات پایداری محاسبه ضریب ایمنی F برای هندسه و زمین شناسی معین شیب با استفاده از روش های ریاضی است. شرط مرزی برای ضریب ایمنی F 1 در نظر گرفته شده و مقادیر بالاتر از این مرز پایدار در نظر گرفته می شوند. این پارامتر برای بالقوه ضعیف ترین صفحه لغزش شیب مورد مطالعه تعیین می شود. بدیهی است که این یک طبقه بندی دو گونه ای نیست. تعدادی طبقه بندی پیچیده تر وجود دارد که برای موضوعات خاص انتخاب می شوند. محاسبات با استفاده از برنامه های کامپیوتری پیشرفته انجام می شود که از روش های مختلف محاسبه هواپیماهای لغزش احتمالی با ضریب ایمنی آنها استفاده می کند. با درک موضوع و انتخاب مناسب روش محاسبه، یک ارزیابی تقریبی از پایداری برای شرایط مرزی فرضی و اولیه مدل محاسبه شده بدست می آوریم.

روش تحلیلی

محاسبه شماتیک روش تحلیلی بر اساس روش نواری است که در آن شیب به نوارهای عمودی موازی تقسیم می شود. عرض آنها به ترتیب با توجه به زمین شناسی و توپوگرافی منطقه انتخاب می شود. سپس برای هر یک از نوارها، توزیع نیروهای وارد بر دو طرف آن محاسبه می شود. محاسبات پایداری بر اساس برهمکنش هر نوار بر روی یکدیگر و بر اساس روش‌ های تحلیلی مختلف مانند Morgenstern-Price، Bishop، Janbu یا موارد دیگر انجام می‌شود. فرض در اینجا، محل فرضی سطوح لغزش است و شکل آنها با روش های تحلیلی خاصی تعریف می شود.
روش های راه راه برای شرایط ساده زمین شناسی مناسب هستند، زمانی که هواپیماهای لغزشی مسیر پیچیده ای ندارند. هواپیماها برای هر کدام به صورت جداگانه و جداگانه تعیین می شوند.

روش عددی

روش پیشرفته‌تر تحلیل پایداری، روش عددی است. بر خلاف روش های راه راه، در طول محاسبات عددی، مدل با یک شبکه متراکم دقیق پوشانده می شود. توزیع نیرو برای هر گره مش محاسبه می شود. چنین الگوریتم هایی به عنوان مثال در روش تفاضل محدود FDM یا روش المان محدود FEM اجرا می شوند.

مزایای روش های عددی:

 • تعیین تعداد صفحات لغزش همزمان،
 • دقت بیشتر در محاسبه،
 • برای شرایط پیچیده زمین شناسی توصیه می شود،
 • امکان انجام تحلیل های دینامیکی، حرارتی و هیدروژئولوژیکی دقیق.

تجزیه و تحلیل پایداری سه بعدی فضایی

برای درک گسترده‌ تر زمین لغزش‌ های پیچیده، می‌توان پایداری آرایش فضایی تنش‌ ها و کرنش‌ ها را تحلیل کرد. اخیراً قدرت رایانه‌ ها به اندازه‌ ای بزرگ شده است که بتوانند الگوریتم‌ های پیچیده را محاسبه کنند. تجزیه و تحلیل سه بعدی امکان تشخیص خطرات حرکت زمین لغزش در سطح را در هر جهتی فراهم می کند. روش سه بعدی زمان بر است و نیاز به شناخت خوبی از زمین مورد مطالعه دارد، اما امکان تعیین دقیق تر محور زمین لغزش و توزیع تنش های برشی در زمین را فراهم می کند.

برنامه های کاربردی برای محاسبات پایداری

 • ارزیابی پایداری سیل‌ها، موانع، سدها با سطوح مختلف آب،
 • پایداری زمین لغزش ها، دامنه ها، دامنه ها در شرایط مختلف جوی،
 • نظرات کارشناسان در توضیح مکانیسم زمین لغزش در شرایط بارهای مختلف،
 • پایداری خاکریزهای جاده و راه آهن در انواع مختلف بار دینامیکی،
 • مدل‌سازی عددی رفتار توده سنگ، حفاری‌های معدنی و سازه‌های زیرزمینی،
 • ارزیابی خطر حرکت زمین لغزش،
 • پایداری دامنه ها و دامنه ها در مناطق معدنی و پس از معدن،
 • پروژه های ایمنی زمین لغزش

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما