مطالعات لرزه ای

مطالعات لرزه ای - مطالعات الکترومغناطیس - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات لرزه نگاری - مطالعات ژئوفیزیک - شماره تماس: 09123533974 - شرکت ژئوفیزیک

در ادامه به مبحث مطالعات لرزه ای میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

مطالعات لرزه ای

روش لرزه ای مبتنی بر اندازه گیری و تجزیه و تحلیل امواج لرزه ای ایجاد شده مصنوعی در زمین است. این امواج الاستیک هستند و ارتعاشات را از طریق محیط منتقل می کنند. هرگونه تغییر در سازه و خصوصیات آن (به عنوان مثال شکستگی، هوازدگی، گسل، تغییر در تراکم و مدول های الاستیک و نسبت پواسون) باعث تغییر پارامترهای امواج لرزه ای می شود. در طی مطالعات لرزه ای، انواع مختلفی از امواج تولید می شود. برخی از آنها را می توان برای ارزیابی خواص رسانه استفاده کرد.

در حین اندازه گیری ارتعاشات لرزه ای توسط منابع انرژی مانند پتک، افت وزن، جرقه، مواد منفجره، ویبروسیس، تفنگ بادی، تفنگ بوفالو، بومر تولید می شود. گیرنده ها (ژئوفون، شتاب سنج یا هیدروفون) برای ثبت ارتعاشات زمین استفاده می شوند. برای کارهای مهندسی از چندین ده گیرنده در امتداد نیم رخ لرزه ای استفاده می شود. هندسه اندازه گیری به هدف مطالعات، تکنیک اندازه گیری، شرایط زمین، عمق مورد انتظار و دقت بستگی دارد.

داده های میدانی به یک ضبط کننده لرزه ای مدرن منتقل می شوند و پس از تبدیل A/D در دفترچه تلفن همراه ذخیره می شوند. مرحله بعدی پردازش داده ها با استفاده از نرم افزارهای پیچیده لرزه ای، بسته به تکنیک اندازه گیری است. مرحله نهایی، تفسیر مهندسی لرزه‌ای یا زمین‌شناسی (منحنی‌های سرعت، پروفیل‌های عمق، مقاطع، نقشه‌ها) است و به عنوان اسناد، گزارش‌ها و غیره ارائه می‌شود.

متداول ترین روش های اندازه گیری لرزه ای عبارتند از:

  • تکنیک شکست
  • تکنیک توموگرافی انکساری
  • تکنیک MASW
  • پروفایل سرعت UPHOLE i DOWNHOLE
  • پروفایل سرعت CROSSHOLE
  • تکنیک توموگرافی لرزه ای
  • تکنیک انعکاس

تکنیک شکست

بر اساس اندازه‌گیری زمان سفر امواج لرزه‌ای شکسته شده در فصل مشترک بین لایه‌های زیرسطحی با سرعت بسیار متفاوت. شرط لازم برای وقوع این پدیده افزایش گسسته سرعت با عمق است. محدودیت در این تکنیک زمانی است که لایه‌های سرعت پایین‌تر زیر لایه‌های با سرعت بالاتر باشند. در این صورت تشخیص رابط های لایه غیرممکن است. نتایج به صورت مقطع عمقی با لایه های تعیین شده و تغییرات در سرعت موج ارائه می شوند. پس از همبستگی با مطالعات ژئوتکنیکی، می‌توانیم ساختار را بسیار دقیق‌تر از هر مطالعات زمین‌ شناسی تهاجمی تصویر کنیم.

تکنیک توموگرافی انکساری

انواع تکنیک های انکساری است که با آن می توان بدون توجه به سطح مشترک لرزه ای تعیین شده، توزیع دقیق تری از سرعت امواج را بدست آورد. رایج ترین موج P تحلیل شده است. شرط لازم افزایش تدریجی سرعت امواج لرزه ای با عمق است. در مقابل شکست، نتایج به عنوان بخش های عمقی توزیع سرعت موج ارائه می شود. پس از همبستگی با مطالعات ژئوتکنیکی، نتایج به صورت مقاطع زمین شناسی و مهندسی ارائه می شود. برای اهداف طراحی، با دانستن توزیع موج P، می توان مقدار مدول الاستیسیته دینامیکی، توده ای K را با عمق تعیین کرد.

تکنیک MASW

مدرن ترین روشی است که آنالیز امواج سطحی چند کانالی نامیده می شود و به صورت فعال، غیرفعال یا ترکیبی انجام می شود. در نسخه فعال به عنوان منبع استفاده می شود، به عنوان مثال. پتک یا قطره وزنه و نتیجه نمایه های عمق 1 بعدی، بخش های 2 بعدی، نقشه 3 بعدی فضایی است که توزیع سرعت موج S را نشان می دهد. در نسخه غیرفعال (MAM/Remi1D) آزمایش‌ها در امتداد آرایه‌های مختلف (خطوط، دایره، مثلث،) انجام می‌شوند، اما به عنوان منابع استفاده می‌شوند، به عنوان مثال. ارتعاشات ارتباطات و صنعت نسخه غیرفعال دارای دامنه عمق بیشتری است اما دقت کمتری دارد. اغلب ترکیبی از هر دو نسخه برای افزایش برد و دقت اعمال می شود. برای اهداف طراحی، با دانستن چگالی ظاهری از آزمایش‌های ژئوتکنیکی، می‌توان مقادیر مدول برشی Gmax را تعیین کرد. همراه با نتایج توموگرافی انکساری موج P برای محاسبه پارامترهای قدرت در محل استفاده می شود.

پروفایل سرعت UPHOLE i DOWNHOLE

نوعی آزمایش لرزه ای تنها در یک گمانه موردی است. این اندازه‌گیری‌ها بر اساس پروفیل‌های سرعت موج P و S با استفاده از کاوشگر ویژه ژئوفون است. آنها را می توان به صورت چاه های محفظه ای و دوغاب دار یا باز درآورد. تولید انرژی لرزه ای با ضربه زدن به سطحی در فاصله 1-3 متری دهانه انجام می شود. بسته به نتایج مورد انتظار، تجهیزات و روش مناسب برای هر کار به صورت جداگانه تعیین می شود. از طریق این آزمایش ها، می توان Gmax پویا، Kmax، Emax، ماژول ها و نسبت پواسون را با عمق تعیین کرد. مهمتر از همه، بر خلاف محدودیت های شکست، به دلیل اندازه گیری مستقیم، این ماژول ها بدون توجه به شرایط زمین شناسی قابل محاسبه هستند. تجزیه و تحلیل داده های downhole در مقایسه با crosshole نسبتاً ساده است و بسیار کمتر مستعد خطا است.

پروفایل سرعت CROSSHOLE

نوعی اندازه‌گیری لرزه‌ای با استفاده از 2 یا 3 گمانه که مشابه آزمایش چاله‌ها آماده شده‌اند. این تکنیک اطلاعات بسیار دقیقی درباره سرعت موج P و S لرزه ای بین گمانه های نزدیک به هم ارائه می دهد. تفاوت اصلی با “Downhole” قرار دادن منابع مختلف انرژی لرزه ای تخصصی در یک گمانه در طول آزمایش متقاطع است. آزمایش در همان سطوح عمق منبع و گیرنده با انحراف گمانه های شناخته شده انجام می شود. آزمایش سوراخ متقاطع به محاسبه دقیق پارامترهای الاستیک دینامیکی کمک می کند و رویکردی با وضوح بالاتر نسبت به “داخل چاله” دارد.

تکنیک توموگرافی لرزه ای

همچنین به اصطلاح “تصویربرداری متقاطع” پیشرفته ترین تکنیک لرزه ای بین گمانه ها است. از طریق آن، نه تنها می توان ماژول های الاستیک را به عنوان CROSSHOLE تعیین کرد، بلکه می توان هرگونه حفره، غار، ناهمگنی و مناطق ضعیف محلی را نیز تشخیص داد. تحریک امواج لرزه ای نیز با استفاده از منابع حفره ای انجام می شود، اما رکوردها با استفاده از گیرنده های مختلف در سطوح مختلف عمق و زوایای انتشار امواج بین منابع و گیرنده ها انجام می شود. نتیجه تصویربرداری کامل از زمین و سنگ و تشخیص دقیق مناطق ضعیف با برد و موقعیت مکانی آنها است.

تکنیک انعکاس

این یک روش کلاسیک لرزه ای برای تعیین ساختار زمین شناسی محیط است که بر اساس انعکاس امواج لرزه ای از مرزها است. با توجه به پیچیدگی میدان موج ثبت شده در حین اکتساب، این یک روش بسیار پیشرفته از نظر روش های پردازش داده های میدانی است. علاوه بر این، با وجود امواج تداخلی قوی، از این تکنیک برای تصویربرداری از سازه در اعماق از ده‌ها متر تا چند کیلومتر استفاده می‌شود. کاربرد اصلی آن تعریف ساختارهای زمین شناسی در اکتشاف مواد خام (نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، آب های حرارتی) است.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما