بررسی های مقاومتی

بررسی های مقاومتی - مطالعات ژئوتکنيک - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات ژئوفیزیک - مطالعات GPR - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

ما در این مطلب به مبحث بررسی های مقاومتی میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

فهرست مطالب

بررسی های مقاومتی

بررسی‌های ژئوفیزیکی که از روش‌های ژئوالکتریکی بر اساس تغییرات پارامترهای الکتریکی خاک استفاده می‌کنند. برای درک پدیده‌های موجود در محیط سنگ زمین، که در آن جریان الکتریکی جریان می‌یابد، باید متوجه شد که چنین بستری در حالی که جریان الکتریکی از آن عبور می‌کند، مقاومت می‌کند. بر اساس قانون اهم مقاومت R با ولتاژ اعمالی U نسبت مستقیم و با شدت جریان I نسبت معکوس دارد. پارامتر اصلی که با استفاده از روش های ژئوالکتریک محاسبه می شود، مقاومت الکتریکی خاک است. بنابراین روش های ژئوالکتریکی با روش های مقاومت الکتریکی برابر می شوند. مقاومت خاصیت ماده است و بر اساس آن می‌توانیم زمین زیر سطح را مشخص کنیم.

ماهیت بررسی مقاومت الکتریکی، جریان جریان با شدت شناخته شده I از الکترودهای جریان (AB) به الکترودهای (MN) است که پتانسیل (الکترودهای پتانسیل) را اندازه گیری می کنند. این منجر به اختلاف پتانسیل می شود و ولتاژ U اجازه می دهد تا مقاومت الکتریکی زمین را تعیین کند. با این حال، مقاومت مشخص شده در میدان (درجا)، به اصطلاح مقاومت ظاهری است که به مقاومت واقعی لایه‌های تکی زمین بستگی دارد.

بسته به هدف نظرسنجی، سه نوع خرید انجام می شود:

صداهای الکتریکی عمودی 1D (VES)

(PSE, SGE,VES) الکترودهای فعلی در مراحل بعدی از الکترودهای پتانسیل خارج می شوند. افزایش فاصله بین الکترودهای جریان هر چه عمق بررسی بیشتر باشد باعث افزایش عمق می شود. بسته به شرایط زمین و زمین شناسی می توان از آرایه های مختلف استفاده کرد. این روش برای ردیابی تغییرات عمودی مانند تغییرات ضخامت لایه ها و تداوم آنها مناسب است.

پروفیل الکتریکی 1 بعدی (EP)

(PE) کل آرایه در امتداد نمایه با هندسه بدون تغییر آرایه حرکت می کند. فرض در این روش عمق ثابت بررسی است. این روش برای ردیابی تغییرات افقی در زمین مانند انواع مختلف گنبدها، افقی عمودی، نواحی نابجایی، سینسین ها، تاقدیس ها مناسب است.

توموگرافی مقاومتی 2 بعدی

(ERT، تصویربرداری مقاومتی) این روش ترکیبی از صدای الکتریکی و پروفایل است. این روش بهترین نتیجه را می دهد و مزیت دیگر آن زمان کم اندازه گیری است.

انتخاب یک روش و سیستم اندازه گیری خاص به ساختار زمین شناسی محلی شی و مکان آن بستگی دارد.
نتیجه نهایی، تفسیر زمین شناسی و ژئوفیزیکی مطالعات مهندسی است.

روش مقاومت (ژئوالکتریک) با استفاده از روش فوق معمولاً برای موارد زیر استفاده می شود:

 • تعیین شرایط زمین و آب
 • شناخت ساختار زمین شناسی به منظور مکان یابی مناطق وقوع آب های زیرزمینی
 • مکان حفره های پس از مینینگ
 • کنترل اثربخشی پر کردن فضاهای خالی و سست کردن زمین در مناطق معدن کم عمق
 • موقعیت سطح ایستابی، سفره های زیرزمینی و آب های زیرزمینی
 • محل گسل ها
 • تعیین مناطق شکست هیدرولیکی در خاکریزهای سیل
 • تعیین محدوده ذخایر معدنی و سنگی
 • محدوده تشخیص آلودگی و آلودگی خاک و آب های زیرزمینی
 • تعیین مرزهای بین آب شیرین و آب شور
 • تعیین جهت، سرعت و حجم جریان آب
 • تعیین محل مناطق احتمالی شات ها و چاه های چاه در سفره های زیرزمینی
 • محل اشیاء فلزی مدفون
 • مطالعات باستان شناسی

روش های تحقیق ژئوفیزیک زیر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد:

 • روش GPR (GPR)
 • روش لرزه ای مهندسی،
 • روش الکتروفیوژن،
 • روش وزن سنجی،
 • روش الکترومغناطیسی

چنین تحقیقاتی مکمل مهمی برای تحقیقات ژئوتکنیکی در زمینه شناسایی دقیق ساختار و شرایط ژئومکانیکی محیط است.

روش مقاومت در برابر برق

تحقیقات ژئوفیزیکی با استفاده از روش مقاومت الکتریکی بر اساس تغییرات در مقاومت محیط آزمایش شده ناشی از اشیاء با منشاء طبیعی یا انسانی است.

آزمایش ها با استفاده از تکنیک های زیر انجام می شود:

 • توموگرافی مقاومتی الکتریکی دو بعدی – ERT
 • پروب الکتریکی 1 بعدی – SGE
 • پروفیل الکتروفیوژن 1 بعدی – PE

نتایج آزمایشات مقاومت الکتریکی در قالب پروفیل، مقطع و نقشه تغییرات مقاومت با تفسیر ژئوفیزیک یا زمین شناسی و مهندسی ارائه شده است.

روش لرزه ای

اندازه‌گیری‌های ژئوفیزیکی با استفاده از روش لرزه‌ای بر اساس تغییرات پارامترهای الاستیک محیط مورد آزمایش و با استفاده از تکنیک‌های اندازه‌گیری انجام می‌شوند:

 • تجزیه و تحلیل MASW 1D/2D/3D چند کاناله
 • انکساری
 • توموگرافی انکساری
 • توموگرافی داخل چاله
 • پروفیل سرعت پایین چاله/بالا
 • پروفایل سرعت متقاطع

نتیجه تحقیق تعیین مرزهای لرزه ای و محاسبه پارامترهای لرزه ای و ژئومکانیکی است. نتایج تحقیقات لرزه نگاری در قالب پروفیل، نمودار، مقطع و نقشه لرزه ای همراه با تفسیر زمین شناسی و مهندسی ارائه شده است.

METODA GEORADAROWA

اساس تحقیقات ژئوفیزیکی با استفاده از روش GPR ، تغییرات در پارامترهای الکتریکی محیط مورد آزمایش است. آنها ساختار محیط را تا عمق چند ده متری با جزئیات بازتولید می کنند. تحقیقات برای شناسایی بستر با استفاده از تکنیک پروفایل انجام می شود. نتایج تحقیقات GPR در قالب برش های عمقی با تفسیر ژئوفیزیک یا زمین شناسی-مهندسی ارائه شده است.

تحقیقات ژئوتکنیکی

تحقیقات زمین شناسی و ژئوتکنیکی امکان ارزیابی نقطه به نقطه ساختار و وضعیت زیر خاک را فراهم می کند:

 • محاسبه ثبات
 • تحقیق حفاری و صدابرداری
 • تست های ماکروسکوپی و آزمایشگاهی

مزایای تحقیقات ژئوفیزیک

 • اندازه گیری موبایل
 • اندازه گیری های غیر مخرب
 • شناسایی مستمر
 • سرعت اجرا
 • ارزیابی اولیه از مرکز بررسی شده در حال حاضر در این زمینه
 • بهینه سازی طراحی و اجرای کارهای زمین شناسی
 • توانایی انجام کارهای ژئوفیزیکی در هر زمانی از سال، بدون توجه به شرایط آب و هوایی
 • امکان پایش ژئوفیزیکی پدیده های نامطلوب در طول زمان

امکانات ژئوفیزیک

بررسی های ژئوفیزیکی برای تعیین و تشخیص موارد زیر استفاده می شود:

 • مرزهای زمین شناسی، لایه های هوازدگی و عمق زیرسطحی
 • زمین بایر، بیابان، زیبایی، کاورن
 • گسل ها، مناطق شکستگی و ضعیف شدن
 • جداول آب زیرزمینی
 • کارایی سنگ ها
 • تغییرات در چگالی متوسط ​​و فرونشست زمین، سطوح لغزش
 • پارامترهای ژئومکانیکی: مدول دینامیکی: اد یانگ، الاستیسیته برشی Gd و الاستیسیته توده ای Kd، و نسبت پواسون دینامیکی

کاربردهای منتخب تحقیقات ژئوفیزیک در وظایف شناسایی زمین

بررسی های ژئوفیزیکی برای تعیین و تشخیص موارد زیر استفاده می شود:

 • طراحی تونل های ارتباطی، بزرگراه ها، جاده ها، مسیرهای راه آهن و نظارت بر آنها
 • برنامه ریزی خطوط لوله گاز و حفاری جهت دار HDD، حفاری جهت دار DD و Direct Pipe
 • تجزیه و تحلیل علل آسیب به سطح زیرساخت های ارتباطی و بلایای ساختمانی
 • شالوده ساخت و ساز مکعب بزرگ و تاسیسات هیدروتکنیکی
 • شالوده اجسامی که ارتعاشات و بارهای دینامیکی بالا ایجاد می کنند (مانند توربین های نیروگاهی در مزارع بادی)
 • تشخیص حفره ها، تغییر شکل های ناپیوسته، تخته سنگ ها، کانال ها و سایر اشیاء زیرزمینی
 • ارزیابی پایداری زمین لغزش ها، شیب ها و تراکم توده ها و خاکریزها

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما