بررسی مقاومت با تکنیک صدا، تکنیک پروفیل و تکنیک توموگرافی

بررسی مقاومت - مطالعات ژئوفیزیک - اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری - آزمایش دانهول - آزمایشات درون چاهی - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

بررسی مقاومت - مطالعات ژئوفیزیک - اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری - آزمایش دانهول - آزمایشات درون چاهی - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک


ما در این مطلب به مبحث بررسی مقاومت با تکنیک صدا، تکنیک پروفیل و تکنیک توموگرافی می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

بررسی مقاومت با تکنیک صدا

صداهای مقاومتی تکنیک اولیه مقاومت است . این تکنیک بر اساس کاهش الکترودهای جریان از الکترودهای پتانسیل در مرحله بعدی برای افزایش عمق بررسی است. نقطه ای که اندازه گیری برای آن انجام می شود در وسط بین الکترودهای پتانسیل قرار دارد.

رایج ترین آرایه های مورد استفاده در روش صداگذاری آرایه شلمبرگر و ونر هستند. در آرایه شلمبرگر، الکترودهای جریان از الکترودهای پتانسیل دور هستند در حالی که در آرایه ونر فاصله بین الکترودها یکسان است.

نتایج حاصل از صداهای الکتریکی، منحنی های صداگذاری مقاومت الکتریکی هستند که تکیه مقاومت ظاهری را بر نیم فاصله بین الکترودهای جریان نشان می دهند. چنین منحنی (منحنی میدان) امکان تفسیر مقاومت واقعی و ضخامت لایه ها را فراهم می کند. راه حل، انتخاب محتمل ترین و منعکس کننده ترین مدل ژئوالکتریکی است. برای این منظور از روش های عددی استفاده می شود که اجازه می دهد تا خطای تطبیق را تا زمان دریافت راه حل رضایت بخش به حداقل برساند.

مشکل اساسی که در هنگام تفسیر رخ می دهد، هم ارزی است که به معنای تناسب منحنی ها با یکدیگر برای مدل های مختلف است. محدودیت دیگر نیز تغییرات افقی مقاومت الکتریکی است که در این روش نادیده گرفته شده است. به همین دلیل است که صداهای الکتریکی عمودی به ویژه برای سیستم لایه موازی یا کمی شیبدار مناسب هستند. نتیجه نهایی، تفسیر زمین‌شناسی و مهندسی در ارتباط با داده‌ های گمانه‌ ها است.

بررسی مقاومت - مطالعات ژئوفیزیک - اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری - آزمایش دانهول - آزمایشات درون چاهی - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

یکی از بزرگترین کاربردهای این بررسی، مانیتورینگ ژئوالکتریکی است – تکرار بررسی ها در همان نقاط انجام شده با فاصله زمانی معین برای مشاهده تغییرات در زمان (مانند فرآیند مهاجرت آلودگی از ذخایر، تغییرات و نوسانات سطح آب).
روش پیشرفته تر توموگرافی مقاومتی الکتریکی است که ترکیبی از صدای الکتریکی و پروفیل است . توموگرافی اجازه می دهد تا تغییرات مقاومت در بستر سنگ زمین را به روشی بسیار کارآمدتر مشخص کند.

نظرسنجی مقاومت با تکنیک پروفیل

آزمایش خاک با روش پروفیل الکتریکی از همان آرایه هایی که برای صداگذاری (شلومبرگر، ونر و غیره) استفاده می شود. پروفیل الکتریکی یک تکنیک بررسی مقاومتی اساسی برای حرکت کل آرایه در امتداد پروفیل با هندسه بدون تغییر است. فرض پروفیل الکتریکی عمق ثابت بررسی است.

در طول پروفیل، مقاومت در جهت فاصله تخمین زده می شود. نتیجه تغییرپذیری منحنی مقاومت ژئوالکتریکی ظاهری در امتداد خط پروفیل است. تعبیر منحنی‌های به‌دست‌آمده، تعیین تغییرات زیرلایه افقی، زمین ساختی، پهنه‌های شکستگی و شکل آن‌ها، درج لایه‌های کوچک بالا و پایین یا تغییرات رخساره در همان لایه است.

هر دو پروفیل الکتریکی و صداگذاری تکنیک های یک بعدی (1D) هستند که به این معنی است که تغییرات مقاومت به ترتیب در جهت افقی یا عمودی تعیین می شود. انتخاب مناسب روش بسیار مهم است زیرا به شرایط زمین شناسی در منطقه آزمایش شده و به شکل اجرام کاوش شده/شناسایی شده بستگی دارد. هنگامی که انتظار داریم مرزهای افقی یا کمی شیبدار داشته باشیم از صداهای الکتریکی استفاده می کنیم و از پروفایل الکتریکی برای مرزهای خواب یا عمودی استفاده می شود.

کاربرد اصلی روش ژئوالکتریکی، تعیین مقاومت زمین است به عنوان مثال برای پی خط لوله و سایر اجسام خطی که در آن آگاهی از توزیع مقاومت در کل مسیر به صورت پیوسته مهم است. چنین داده هایی را می توان برای محاسبه خورندگی، تهاجمی آب یا برای زمین مناسب برای اجسام استفاده کرد.
روش پیشرفته تر توموگرافی مقاومتی الکتریکی است که ترکیبی از صداگذاری الکتریکی و پروفیل همزمان است. توموگرافی اجازه می دهد تا تغییرات مقاومت در بستر سنگ زمین را به روشی بسیار کارآمدتر مشخص کند.

بررسی مقاومت - مطالعات ژئوفیزیک - اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری - آزمایش دانهول - آزمایشات درون چاهی - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

بررسی مقاومت با تکنیک توموگرافی

توموگرافی مقاومتی الکتریکی ERT به عنوان تصویربرداری مقاومتی نیز شناخته می شود. این روش ترکیبی از صداگذاری الکتریکی و پروفیل است زیرا بررسی ها در طول پروفیل و با افزایش عمق بررسی انجام می شود.

آرایه معمولی که در توموگرافی استفاده می شود آرایه Wenner است اما می توان از آرایه های دیگری استفاده کرد. در این روش نیازی به جابجایی و جابجایی الکترودها نیست که بررسی را سریعتر می کند. قبل از شروع اندازه‌گیری، باید داده‌های مناسب مربوط به هندسه آرایه، طول پروفیل‌ها و پارامترهای بررسی روی کامپیوتر اعمال شود. تجهیزات همچنین به شما امکان می‌دهند تعیین کنند که آیا هر الکترود تماس خوبی با زمین دارد (اگر به درستی زمین شده باشد). در طول اندازه گیری، سیستم کیفیت اندازه گیری و تجزیه و تحلیل خطا را به صورت آنلاین کنترل می کند.

توموگرافی مقاومتی الکتریکی امروزه یکی از پرطرفدارترین روش های ژئوفیزیکی است که عمدتاً به دلیل بازده زمانی آن نیازی به محدودیت هایی مانند صداگذاری یا پروفیل ندارد و کاربرد وسیعی دارد. این روش به ویژه برای تشکیل خاک رس و سیلت در جایی که سایر روش ها (به عنوان مثال ژئورادار) با شکست مواجه می شوند مفید است.
علاوه بر این، امکان بررسی در امتداد پروفایل هایی با طول های مختلف را فراهم می کند و امکان تفسیر دو بعدی و سه بعدی را فراهم می کند.

روش توموگرافی مقاومتی الکتریکی طیف وسیعی از کاربردها را مشخص می کند:

 • شناسایی زمین شناسی و مهندسی زیرلایه سازنده
 • شناسایی سنگ شناسی به طور کلی
 • کاوش در مطالعات و نقشه برداری زمین شناسی برای شناسایی زمین شناسی
 • نظارت بر محیط زیست و مناطق با خطر حرکت انبوه
 • آزمایش زمین برای اهداف طراحی
 • تعیین عمق و ضخامت لایه های پوشاننده و خاکریزها
 • کشف اشیاء انسانی در آثار باستان شناسی
 • عمق سنگ بستر
 • موقعیت سازه های کارستی
 • محل حفره ها و حفره ها
 • مطالعات در مورد منجمد کوهستانی
 • مطالعات پایداری بلوف ها، خاکریزها و شرایط رانش زمین
 • ارزیابی وضعیت فنی سازه های هیدروتکنیکی
 • تعیین سطوح لغزش، مناطق ترک و ناپیوستگی
 • محل سازندهای کم نفوذ
 • استحکام و ساختار سدها
 • شناسایی سفره های زیرزمینی در سازندهای کواترنر
 • نقشه برداری هاله آلودگی و آلودگی و مسیرهای مهاجرت آنها
 • نظارت بر مهاجرت آلودگی ها و پویایی تغییرات آنها

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما