مطالعات خاک یا مطالعات ژئوتکنیک چیست؟

مطالعات ژئوتکنیک - مطالعات الکترومغناطیس - اکتشاف آب -مطالعات ژئوفیزیک - مطالعات ژئوفیزیک - شماره تماس: 09123533974 - شرکت ژئوفیزیک

ما در این مطلب به مبحث مطالعات خاک یا مطالعات ژئوتکنیک چیست میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

مطالعات خاک یا مطالعات ژئوتکنیک چیست؟

مطالعات خاک و ژئوتکنیک به عنوان یکی از حوزه های مهم جغرافیای زمین، به بررسی عناصر مختلف تشکیل دهنده قشر زمین از جمله خاک، سنگ و سایر ساختارهای آن می پردازد. این مطالعات برای پیش‌بینی رفتار، شناسایی خطرات، مدیریت منابع و محیط زیست، طراحی سازه های عمرانی و… ارائه می‌شوند. در این مقاله به بررسی اصول، مراحل، مهم‌ترین روش‌ها و کاربردهای مطالعات خاک و ژئوتکنیک پرداخته می‌شود.

اصول در مطالعات خاک و ژئوتکنیک:

مطالعات خاک و ژئوتکنیک بر پایه چندین اصل مشترک انجام می‌شوند که به طور خلاصه در زیر بیان شده اند:

 1. اصل صفحه سطح: به این معنی است که خاک یک صفحه مستوی بوده و مشخصه های آن نیز در همه انحناهای این صفحه یکسان است.
 2. اصل یکپارچگی خاک با سازه: با در نظر گرفتن خاصیت خاک به عنوان یک ماده همچنین اصول پایداری سازه، باید روش تعامل خاک و سازه به طور روشن مشخص شود.
 3. اصل یختگی خاک: خاک در ابعاد مختلف خود بستگی به شرایط تغییر می کند و از نظر کاربردی در تعیین خاصیت های خاک بسیار حیاتی است.
 4. اصل پایداری خاک: هر چند خاک ماده ای نسبتا نرم محسوب می شود، اما باید توجه شود که در شرایط خاصی مانند سیل، نحوه رفتار خاک بسیار مهم است و به این دلیل بررسی مطالعات خاکی مهم است.
 5. اصل بررسی دقیق ترین روش ممکن: با توجه به نیازهای پایداری سازه و کیفیت محاسباتی موفق، بررسی دقیق ترین و دقیق ترین روش های علمی به کلیه مراحل و عملیات دیگر در مطالعات خاک اعمال می شود.

مراحل انجام مطالعات خاکی:

انجام مطالعات خاک و ژئوتکنیک شامل چندین مرحله اساسی است که در زیر به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرند:

 1. مرحله بررسی مطالعات اولیه: در این مرحله باید پرونده تاریخی سازه، اطلاعات شرایط جوی، وضعیت ساختمان و موقعیت مکانی آن و… مورد بررسی قرار گیرد.
 2. مرحله بررسی کیفیت نمونه خاک: در این مرحله نمونه های خاکی جمع آوری و با توجه به شیوه تست های کیفی بازاریابی کیفیت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 3. مرحله آزمایش های فیزیکی و مکانیکی: برای انجام این مرحله باید عملیات تست شدن خاک های جمع آوری شده برای دانستن شیوه مقاومت خود مورد استفاده قرار گیرد.
 4. مرحله تعیین مقاومت برشی و مورچه ای خاک: در این مرحله برای محاسبه مدول الاستیسیته خاک به روش های تجربی مانند تست برشی، تست مورچه ای و تست تراکم و… روی نمونه‌های خاکی مورد آزمایش قرار می‌گیرند.
 5. مرحله تعیین پارامتر های خاکی: در این مرحله پارامترهای مختلف خاکی مانند چگالی، زبری، زاویه اصطکاک، مدول الاستیسیته و سایر موارد مشابه توسط کارشناسان متخصص تعیین می شود.
 6. مرحله تحلیل داده ها و پیش‌بینی رفتار خاک: در این مرحله از طریق ترکیب مقدارهای حاصل از آزمایش های مختلف بر روی نمونه های خاکی، میزان مقاومت و رفتار خاک در زمان واقعی به دست می آید.
 7. مرحله ارائه گزارش علمی و توصیه نهایی: با توجه به نتایج حاصله در مراحل قبلی، گزارش علمی و نتایج نهایی به سازمان های مرتبط ارائه می‌شود و توصیه های رایج برای بکارگیری صحیح مواد و روش های بهتر و ایمن توضیح داده می‌ شود.

مهم ترین روش های مطالعات خاکی:

یکی از مهم ترین روش های مورد استفاده در مطالعات خاک و ژئوتکنیک TBM است. در این روش از تیوب هایی مخصوص استفاده می شود تا عملیات حفاری و نصب با توجه به حفره فرمان و سایر عناصر صورت پذیرد. این روش به کار می رود تا هر چند خاکی عمیق تر به سازه دسترسی داشته باشد. همچنین روش های جدید و بسیار مؤثری مانند روش GPR و روش های حرارتی نیز در این مورد به کار گرفته می شوند.

کاربردهای مطالعات خاکی:

مطالعات خاکی در بسیاری از حوزه های نیازمندی های متعددی جایگاه پیدا کرده اند.

در زیر برخی از کاربردهای آنها بیان شده‌اند:

۱- مهندسی عمران:

از آنجا که خاک یکی از عوامل مهم در ساختمان، پایداری و بالادستی ساختمانهاست، تحلیل عوامل و تعیین ویژگی های خاک مورد استفاده قرار می گیرد. بسته به نوع سازه و منطقه زمین شناسی، شناسایی و پیش بینی خطرات حوادثی مانند زمین لغزش، خوردگی خاک و سایر موارد ممکن است باعث ایمنی کمی حتی جان و روی بناهای مسکونی و بیمه کردن آنها شوند.

۲- مدیریت منابع و محیط زیست:

با توجه به نوع خاک و میزان تغییر آن، برای مدیریت منابع و محیط زیست رعایت موارد خاصی مانند رنگ خاک، نوع ویژگی های زیررس تالاب، استفاده از آبخوان ها و غیره بستگی دارد.

۳- پیش‌بینی زمین لرزه:

با توجه به داده های ژئوتکنیکی مرتبط، احتمال حوادث زمین لرزه در یک منطقه قابل پیش بینی است.

۴- فعالیت های شهر سازی:

برای اجرای پروژه های شهری مانند تلاش آسمانی، حفر چاه آب، تجهیزات راهسازی و طراحی تراکم چیره کردن خاک و بررسی ارتعاشات ناشی از عوامل انسانی و…’)

۵- مطالعات مرتبط با معدن:

در مطالعات خاکی و ژئوتکنیک به موجب تجربیات، فعالیت های مرتبط با دفن وزنه با معادن و نواقص های آن و بصورت سنگ های رسوبی، معادن آهن، زغال سنگ، یورانیوم و نواقص روباز ، … به کار می رود.

نتیجه گیری:

در این مقاله به بررسی مطالعات خاکی و ژئوتکنیک پرداختیم. همچنین به مراحل، اصول انجام، مهم ترین روش ها و کاربردهای آنها پرداختیم. با اینکه مطالعات خاکی و ژئوتکنیک در بسیاری از حوزه های مختلف از جمله مهندسی عمران، محیط زیست، مطالعات معدنی و همچنین دیگر صنایع با اهمیت و جایگاه است، اما در اصل با تمرکز بر روی پیشگیری و ایمنی، همچنین کاهش خطرات و ریسک های مختلف ایجاد میشوند.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما