طیف پاسخ چیست؟ مراحل تجزیه و تحلیل طیف پاسخ زلزله

مراحل تجزیه و تحلیل طیف پاسخ زلزله - مطالعات ژئوفیزیک - اکتشاف آب - مطالعات GPR - آزمایش دانهول - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

ما در این مطلب به مبحث طیف پاسخ چیست؟ مراحل تجزیه و تحلیل طیف پاسخ زلزله میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

طیف پاسخ چیست؟ مراحل تجزیه و تحلیل طیف پاسخ زلزله

طیف پاسخ یک نمودار گرافیکی از فرکانس یک نوسان ساز و میرایی آن است. نمودار طیف پاسخ، پاسخ اوج یا حالت پایدار (سرعت، جابجایی یا شتاب) یک سری از نوسانگر ها با فرکانس های طبیعی متفاوت را نشان می دهد. در تجزیه و تحلیل ارتعاش هر سیستم، طیف پاسخ بسیار مفید است زیرا نمودار حاصل می تواند پاسخ هر سیستم خطی را با توجه به فرکانس طبیعی آن ارائه دهد. 

تجزیه و تحلیل طیف پاسخ یک روش علمی برای تخمین پاسخ ساختاری رویداد های ارتعاش دینامیکی است. برای انجام تجزیه و تحلیل طیف پاسخ، اولین کار، تعریف طیف پاسخ سیستم است. در این مقاله، اصول اولیه طیف پاسخ را بررسی می کنیم و مراحل انجام را یاد می گیریم. تحلیل لرزه ای و زلزله با استفاده از روش تحلیل طیف پاسخ.

بیشتر بخوانید: گمانه

زلزله چیست؟

زمین لرزه حرکت تصادفی زمین است که در سازه های ساخته شده بر روی آنها بار اینرسی ایجاد می کند. حرکت زمین زلزله را می توان با واکنش تشدید ساختمان که حرکات بسیار بزرگتری را در سطوح بالا تر ایجاد می کند، کاهش داد. که منجر به آسیب جدی به سازه می شود. از این رو، سازه ها باید طوری طراحی شوند که در برابر حرکت زمین لرزه مقاومت کنند.

مراحل تجزیه و تحلیل طیف پاسخ زلزله - مطالعات ژئوفیزیک - اکتشاف آب - مطالعات GPR - آزمایش دانهول - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

تحلیل لرزه ای استاتیک در مقابل دینامیک

این تحلیل زلزله سیستم های لوله کشی را می توان به دو روش استاتیکی یا دینامیکی انجام داد.

تحلیل لرزه ای معادل استاتیکی:

تجزیه و تحلیل معادل استاتیکی، برای اکثر سیستم های لوله کشی غیر بحرانی، زلزله به عنوان یک بار استاتیک در نظر گرفته می شود که متناسب با وزن لوله ها و قطعات است. مقدار بار به طور کلی با ضریب “g” مطابق کد های مربوطه تعیین می شود، به عنوان مثال، UBC، IBC، ASCE، IS و غیره. این بار به صورت ایستا در دو جهت عمودی و افقی اعمال می شود.

تحلیل دینامیکی زلزله

تحلیل دینامیک، برای سیستم‌ های لوله‌ کشی حیاتی، تحلیل دینامیکی معمولاً ترجیح داده می‌ شود زیرا نتایج واقعی‌ تر و دقیق‌ تری را در مقایسه با تحلیل استاتیکی معادل ایجاد می‌ کند. حرکت تصادفی زمین را می‌ توان با استفاده از شتاب‌ سنج‌ ها ثبت کرد و از طریق تمام تکیه‌ گاه‌ های زمین در ساختار یا مدل لوله‌ کشی به‌ عنوان تاریخچه زمانی اعمال کرد و اثر را می‌ توان ارزیابی کرد. این حرکات تصادفی زمین به طیف پاسخ تبدیل می شوند تا تجزیه و تحلیل زلزله را ساده کنند.

بیشتر بخوانید: بررسی و آزمایش ژئوفیزیک

برای تحلیل لرزه ای لوله ها و سازه ها، طیف پاسخ زلزله محبوب ترین ابزار است. برای پیش‌ بینی نیرو ها و جا به جایی‌ های لوله‌ ها و سازه‌ ها، روش طیف پاسخ مزایای محاسباتی مختلفی را ارائه می‌ کند. مزیت اصلی روش طیف پاسخ لرزه ای، محاسبه تنها مقادیر حداکثر جا به جایی و نیرو در هر حالت ارتعاش با استفاده از طیف های طراحی صاف است که میانگین چندین حرکت زلزله است.

روش تحلیل طیف پاسخ

نمودار طیف پاسخ حداکثر پاسخ (شاید حداکثر جا به جایی، حداکثر سرعت، حداکثر شتاب، یا هر پارامتر دیگر مورد علاقه) را به فرکانس طبیعی (یا دوره طبیعی) که در معرض تحریک مشخص شده برای نوسانگر های سیستم تک درجه آزادی خطی قرار می گیرد، می دهد. این قطعات تحت میرایی خاصی قرار می گیرند و با تغییرات میرایی تغییر می کنند.

مراحل تجزیه و تحلیل طیف پاسخ زلزله - مطالعات ژئوفیزیک - اکتشاف آب - مطالعات GPR - آزمایش دانهول - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

در اینجا آبسیسا فرکانس (یا دوره) طبیعی سیستم و ارتین حداکثر پاسخ است. طرح این نوع در اینجا در شکل نشان داده شده است، که در آن یک ساختمان یک طبقه تحت یک جابجایی زمین قرار دارد که با us(t) و u نشان دهنده انحراف است.

برای هر سیستم درجه آزادی منفرد خطی، منحنی طیف پاسخ نشان داده شده در شکل، حداکثر جابجایی جرم m را نسبت به جابجایی در تکیه گاه که (us-u) در اینجا است.

بیشتر بخوانید: بررسی انکسار لرزه ای

مراحل تجزیه و تحلیل طیف پاسخ زلزله - مطالعات ژئوفیزیک - اکتشاف آب - مطالعات GPR - آزمایش دانهول - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

بنابراین، برای تعیین حداکثر پاسخ یک سیستم تک درجه آزادی خطی از نمودار طیفی موجود، برای تحریک زلزله مشخص، فقط باید فرکانس طبیعی سیستم و میرایی را دانست.

اگر فرکانس طبیعی سازه با فرکانس حرکت زمین زلزله منطبق باشد، منجر به شرایط تشدید می شود که آسیب قابل توجهی به سیستم وارد می کند. این دلیل اصلی است، همه ساختمان ها در هنگام زلزله فرو نمی ریزند. فرکانس طبیعی ساختمان و سازه ویژگی ارتفاع، سختی، مصالح و غیره است. ساختمان‌ هایی که فرکانس طبیعی آنها با فرکانس زلزله مطابقت دارد در حین زلزله فرو می‌ ریزند در حالی که باقی می‌ مانند آسیب عمده‌ ای را متحمل نمی‌ شوند.

طیف پاسخ از همان اصول تاریخچه زمانی استفاده می کند. فقط به جای استفاده از تاریخچه زمانی، از حداکثر مقادیر پاسخ استفاده می کند. زمانی که نمایه تاریخچه زمانی برای یک رویداد پویا خاص در دسترس نباشد، از طیف پاسخ استفاده می شود. تجزیه و تحلیل طیف پاسخ نتایج محافظه کارانه تری نسبت به تاریخچه زمانی ارائه می دهد.

بیشتر بخوانید: ژئوفیزیک برای ساخت و سازها

پارامترهای موثر بر طیف پاسخ

مقادیر طیفی پاسخ به عوامل مختلفی مانند:

  • وضعیت خاک
  • مکانیسم آزادسازی انرژی
  • میرایی در سیستم
  • فاصله مرکزی
  • عمق کانونی
  • قدر ریشتر
  • دوره زمانی سیستم

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک – اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما