سیستم های طبقه بندی خاک

طبقه بندی خاک - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات ژئوفیزیک - مطالعات ژئوتکنيک - اکتشاف آب - مطالعات GPR - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

ما در این مطلب به مبحث سیستم های طبقه بندی خاک میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

سیستم های طبقه بندی خاک

امروزه سیستم های طبقه بندی زیادی وجود دارد که خاک ها را به دسته های مختلف طبقه بندی می کند. کشورهای مختلف دارای پارامترهای طبقه بندی و استانداردهای طبقه بندی متفاوتی هستند که خاک ها را بر اساس ویژگی های فیزیکی و شیمیایی به دسته های مختلفی تقسیم می کنند. در ایالات متحده، سیستم طبقه بندی یکپارچه و سیستم طبقه بندی AASHTO بسیار محبوب هستند. سرویس تبدیل منابع طبیعی سیستم طبقه بندی دیگری است که منحصراً برای کشاورزی کار می کند. در بخش‌های بعدی این مقاله، جزئیات سیستم‌ های طبقه‌ بندی مختلف را مورد بحث قرار خواهیم داد.

سیستم طبقه بندی AASHTO

در سال 1929، اداره راه های عمومی یک سیستم طبقه بندی برای خاک ها را پیشنهاد کرد. این سیستم توسط CA Terzaghi و Charles Hogentogler در سال 1929 توسعه یافت و امروزه به عنوان سیستم طبقه بندی خاک AASHTO شناخته می شود. سیستم طبقه‌ بندی محدودیت‌ های آتربرگ و اندازه ذرات را در نظر می‌گیرد در حالی که خاک‌ ها را به هفت گروه مختلف به نام‌ های A1، A2 و غیره با سری‌ هایی که به A7 ختم می‌ شوند، دسته‌ بندی می‌کند. این سیستم برای طراحی بزرگراه ها استفاده می شود و ایده روشنی در مورد ویژگی های روسازی راه ها بر اساس خاک زیر سطح جاده می دهد.

بیشتر بخوانید: روانگرایی خاک

طبقه بندی خاک - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات ژئوفیزیک - مطالعات ژئوتکنيک - اکتشاف آب - مطالعات GPR - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

سیستم AASHTO همچنین مقدار شاخص گروهی را به خاک ها اختصاص می دهد. A1، A2، A8 مقادیر طبقه بندی گروهی هستند که A1 بهترین و A7 بدترین نوع خاک برای طراحی بزرگراه است. از سوی دیگر، مقادیر شاخص گروه نزدیک به صفر به معنای خاک بسیار خوب و هر چیزی نزدیک به 20 به معنای خاک بسیار بد است. جدول مجاور، اجزای خاک را بر اساس مقدار عبوری از الک 0.075 میلی متری در طی آنالیز الک به گروه هایی تقسیم می کند.

سیستم یکپارچه طبقه بندی خاک (USCS)

سیستم طبقه بندی یکپارچه خاک توسط Cassagrande در سال 1942 ایجاد شد و خاک ها را به گروه های مختلفی مانند خاک های با درجه بندی خوب، خاک های با درجه بندی ضعیف، خاک های آلی و بسیاری از انواع دیگر تقسیم می کند. توسط مهندسان ژئوتکنیک برای تعیین توزیع اندازه ذرات و بافت خاک استفاده می شود. هر نوع خاک به صورت یک نماد دو حرفی نشان داده می شود که حرف اول نوع خاک و حرف دوم کیفیت آن را از نظر شکل پذیری و درجه بندی مشخص می کند. به عنوان مثال، اگر بیش از 50 درصد خاک از الک 0.075 میلی متر عبور کند، به گروه دانه های ریز تعلق دارد. حال اگر حد مایع نمونه خاک کمتر از 50 باشد، آن را ML یا CL به معنای سیلت یا خاک رس با پلاستیسیته کم می نامند. اگر نمونه خاک ماهیت آلی داشته باشد، به سادگی به عنوان OL ذکر می شود، هم برای سیلت و هم برای رس.

بیشتر بخوانید: مقاومت خاک چیست و چرا مطالعه ژئوالکتریک ضروری است؟

این نمودار پلاستیسیته برای تعیین ماهیت خاک بر اساس شاخص پلاستیسیته و حد مایع آن استفاده می شود. هنگامی که ماهیت خاک و مقدار شاخص گروه آن را بدانیم، کار با خاک هنگام انجام کارهای ساختمانی بسیار آسان است.

طبقه بندی خاک - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات ژئوفیزیک - مطالعات ژئوتکنيک - اکتشاف آب - مطالعات GPR - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

سیستم طبقه بندی USDA

سیستم طبقه بندی USDA توسط خدمات تبدیل منابع طبیعی توسعه یافته است و خاک ها را از نقطه نظر کشاورزی دسته بندی می کند. خاک ها بر اساس عواملی مانند شرایط توپوگرافی، سطح آب، زمان، پوشش گیاهی و غیره به یازده گروه مختلف تقسیم می شوند. جدول زیر نشان می دهد که چگونه خاک ها با عمق و درجه هوازدگی متفاوت، ترتیب خود را تغییر می دهند.

طبقه بندی خاک - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات ژئوفیزیک - مطالعات ژئوتکنيک - اکتشاف آب - مطالعات GPR - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

انواع مختلف خاک تحت سیستم طبقه بندی خاک USDA و خواص آنها در زیر مورد بحث قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: تعیین تیپ خاک

 • Entisols: هیچ افق تشخیصی را نشان نمی دهد، دومین مرتبه خاک فراوان روی زمین است که 16٪ از زمین های بدون یخ را اشغال می کند.
 • Andisols: تشکیل شده در خاکستر آتشفشانی، حاوی نسبت های شیشه ای بالا و کلوئیدی است، 1٪ از زمین های جهانی (منطقه بدون یخ) را اشغال می کند.
 • Alfisols: در مناطق خشک، مرطوب و پوشیده از جنگل های چوب سخت یافت می شود و برای رشد مواد غذایی و فیبر بسیار مفید است.
 • Aridisols: در مناطق خشک و نیمه خشک یافت می شود، حاوی مواد آلی بسیار کم، کمبود آب است و برای رشد گیاه مناسب نیست.
 • Gelisols: همچنین به عنوان cryosols شناخته می شود، که در آب و هوای بسیار سرد، خاک های تیره رنگ یافت می شود، غنی از پتاسیم و کلسیم نیست، بنابراین برای فعالیت های کشاورزی چندان مناسب نیست.
 • هیستوسول ها: همچنین به عنوان ارگانوسول یا پیت شناخته می شوند، خاک های بسیار ارگانیک، دارای چگالی ظاهری کم و زهکشی ضعیف هستند.
 • Inceptisols: خاک هایی با توسعه افقی اندک، خاک های تازه تشکیل شده در مناطق تندرا و رسوبات آتشفشانی جدید.
 • Vertisols: خاک‌های غنی از رسی که در مناطق خشک و نیمه مرطوب یافت می‌شوند، به رنگ تیره، زمانی که مرطوب هستند هیدراته می‌شوند و در هنگام خشک شدن ترک می‌خورند.
 • Oxisols: موجود در جنگل های بارانی استوایی، همچنین به عنوان خاک لاتریت شناخته می شود، حاوی اکسیدهای آهن، آلومینیوم و سایر هیدروکسیدها است که به آن رنگ قرمز یا زرد می دهد.
 • Spodosols: همچنین به عنوان پادزول شناخته می شود که در جنگل های سوزنی برگ و مناطق مرطوب یافت می شود، برای کشاورزی خوب نیست زیرا زهکشی ضعیفی دارند.
 • Ultisols: در مناطق گرمسیری و مرطوب یافت می شود، رنگ مایل به قرمز و طبیعت اسیدی دارد، حاوی مقدار بسیار بالایی رس است.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک – اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما