خواص شیمیایی و فیزیکی خاک

خواص شیمیایی و فیزیکی خاک - آزمایش مگنتومتری - اکتشاف آب - مطالعات الکترومغناطیس - مطالعات ژئوفیزیک - شماره تماس: 09123533974 - ژئوفیزیک

ما در این مطلب به مبحث خواص شیمیایی و فیزیکی خاک میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

خواص شیمیایی و فیزیکی خاک

شناخت خواص شیمیایی و فیزیکی خاک به معنای درک رفتار خاک در شرایط مختلف دما و فشار است. توده خاک همواره در معرض تغییر دما و نیروهای فشار بوده و بسته به خصوصیات شیمیایی و فیزیکی توده خاک، اقدامات لازم انجام خواهد شد. برای اهداف کشاورزی و ساختمانی، خواص خاک برای افزایش بهره وری خاک و بهبود کارایی توده خاک نیاز به مطالعه دارد، بنابراین شناخت رفتار خاک از درون بسیار مهم است.

ویژگی های خاک را می توان به طور کلی به دو دسته عمده با توجه به ویژگی های بدست آمده در طی فرآیند تشکیل خاک تقسیم کرد.

  • خواص فیزیکی خاک
  • خواص شیمیایی خاک

بیشتر بخوانید: اختلاط عمیق خاک یا DSM

خواص فیزیکی خاک

برخی از خواص فیزیکی خاک به شرح زیر است:

بافت خاک

بافت خاک بر اساس توزیع اندازه ذرات تشکیل دهنده است. به عبارت ساده، درصد نسبی رس، ماسه و سیلت در یک توده خاک، بافت آن را تعیین می کند. علاوه بر این، بافت خاک ظرفیت نگهداری آب یک نمونه خاک را تعیین می کند. ذرات ماسه دارای بیشترین قطر و ذرات رس کمترین قطر را در بین سه ذره تشکیل دهنده خاک دارند. بافت خاک را به دوازده طبقه تقسیم می کنیم. بسته به درصد شن، سیلت و رس در خاک، به عنوان خاک درشت، ریز یا متوسط ​​تعریف می شود.

خواص شیمیایی و فیزیکی خاک - آزمایش مگنتومتری - اکتشاف آب - مطالعات الکترومغناطیس - مطالعات ژئوفیزیک - شماره تماس: 09123533974 - ژئوفیزیک

ساختار خاک

ساختار خاک به چیدمان ذرات ماسه، سیلت و رس در داخل یک توده خاک اشاره دارد. حرکت هوا و آب از طریق توده خاک به طور مستقیم به ساختار توده خاک بستگی دارد. تقارن منجر به پایداری می شود، بنابراین اگر توده خاکی دارای ساختار متقارن یا خوب باشد، حرکت آب و هوا در آن صاف خواهد بود. اما اگر سازه نامتقارن باشد، حرکت آب و هوا صاف نخواهد بود و خاک ناپایدار خواهد بود. با شناخت ساختار خاک می توان بر روی میزان رطوبت توده خاک کار کرد که برای کارهای مهندسی و کشاورزی به یک اندازه اهمیت دارد.

رنگ خاک

به طور کلی خاک ها به دو دسته خاک های تیره و روشن طبقه بندی می شوند. با مشاهده رنگ یک توده خاک، می توان تصوری تقریبی از میزان رطوبت خاک، خواص زهکشی و درجه اکسیداسیون به دست آورد. رنگ تیره منعکس کننده زهکشی ضعیف، محتوای آلی بالا و دمای پایین سالانه است. از سوی دیگر، خاک های رنگ روشن دارای زهکشی بهتر، دمای سالانه بالا و شرایط بسیار شسته شده هستند. با این حال، این تخمین‌های تقریبی هستند که تنها به مهندسان و کشاورزان کمک می‌کنند تا اقدامات مناسبی برای مطالعه جزئیات ویژگی‌های خاک اتخاذ کنند.

نفوذ پذیری و تخلخل خاک

سهولتی که خاک به آب اجازه می دهد از آن عبور کند نفوذپذیری نامیده می شود که برای مهندسان عمران بسیار مفید است. ساخت یک ساختمان بر روی خاک بسیار نفوذپذیر به این معنی است که قبل از حفر فونداسیون یا بالا بردن ستون ها، باید تکنیک های ضد آب را در محل قرار داد. از سوی دیگر، تخلخل توده خاک به معنای فضای منافذ یا فضای خالی در توده خاک است. بر استحکام توده خاک تأثیر می گذارد و به سایر خصوصیات فیزیکی خاک مانند بافت، ساختار و وجود مواد آلی در خاک بستگی دارد.

بیشتر بخوانید: روانگرایی خاک – علل، عوارض و انواع

خواص شیمیایی خاک

خواص شیمیایی خاک در این قسمت مورد بحث قرار می گیرد.

اسیدیته خاک (PH)

از نظر مهندسی و همچنین کشاورزی، تعیین pH توده خاک ضروری است. برای رشد گیاهان سالم، ماهیت اسیدی و بازی خاک باید شناخته شود. از سوی دیگر، برای کارهای ساختمانی، خاک بسیار اسیدی بر پایداری قیر جاده ها تأثیر می گذارد و تأثیرات نامطلوبی بر مقاومت بتن می گذارد. (شوری خاک نیز هزینه های نگهداری را افزایش می دهد.)

خواص شیمیایی و فیزیکی خاک - آزمایش مگنتومتری - اکتشاف آب - مطالعات الکترومغناطیس - مطالعات ژئوفیزیک - شماره تماس: 09123533974 - ژئوفیزیک

وجود خاک رس سیلیکات

وجود مواد رسی سیلیکات بر خواص شیمیایی توده خاک تأثیر می گذارد. ذرات رس دارای سطح وسیعی هستند و بهترین مواد موجود در توده خاک هستند. ذرات رس واکنش پذیری توده خاک را افزایش داده و با تشکیل ترکیباتی با مواد خارجی بر پایداری توده خاک تأثیر می گذارد. تعیین حضور رس سیلیکات برای پی بردن به واکنش پذیری توده خاک و سازگاری آن با مواد افزودنی و مصالح ساختمانی مورد استفاده با بتن مهم است. ظرفیت تبادل کاتیونی و وجود مواد آلی دو ویژگی شیمیایی دیگر خاک است.

تعیین ویژگی های شاخص

ویژگی های انقباض، حد مایع، حد پلاستیک و تراکم های مختلف خاک را ویژگی های شاخص توده خاک می نامند. این ویژگی ها با استفاده از روش های مختلف آزمون شاخص آزمایشگاهی تعیین می شوند. در مجموع این ویژگی ها به عنوان محدودیت های آتربرگ شناخته می شوند و فقط برای خاک های ریزدانه معتبر هستند.

بیشتر بخوانید: اختلاط عمیق خاک (DSM)

حد پلاستیک یک توده خاک، یا نقطه ای که در آن خاک از پلاستیک خارج می شود و شروع به خرد شدن می کند، با استفاده از روش Casagrande (دستگاه نشان داده شده در مجاورت) تعیین می شود، که به تعیین حد مایع خاک نیز کمک می کند.

دانستن این خصوصیات به محاسبه اعمال تنش برشی بر روی توده خاک و رفتار خاک در شرایط تغییر رطوبت کمک می کند.

سایر روشهای مهم آزمایش شاخص خواص خاک در زیر ذکر شده است.

  • آزمایش پیکنومتر (بطری وزن مخصوص) برای تعیین چگالی ذرات و وزن مخصوص توده خاک
  • آزمایش انقباض حجمی برای تعیین خواص جمع شدگی توده خاک
  • تعیین اندازه ذرات با استفاده از تست هیدرومتر
  • تست نفوذ سنج مخروطی (مخروط سقوط) برای تعیین حدود مایع و پلاستیک که اغلب برتر از آزمایش با روش کازاگراند در نظر گرفته می شود.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک – اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما