مطالعه ژئوفیزیک

مطالعه ژئوفیزیک

ما در این مطلب به مبحث مطالعه ژئوفیزیک میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

مطالعه ژئوفیزیک یا فیزیک زمین چیست؟

ژئوفیزیک یا فیزیک زمین از شاخه‌ های اصلی علوم زمین است که به مقداری مطالعات خواص گوناگون فیزیکی زمین با شیوه های لرزه ای، مغناطیسی، گرانشی و الکتریکی می‌پردازد. با استفاده از این نتیجه ها می‌توان به مطالعات خصوصیت‌ های فیزیکی و رفتار پوسته و گوشته و هسته زمین پرداخت.

این علوم به پدیده‌ های طبیعی و همینطور رفتار زمین و اطرافش می‌پردازد و همینطور به دو شاخه اصلی تقسیم بندی می‌شود: ژئوفیزیک محض و کاربردی. ژئوفیزیک کاربردی به دو شاخه ژئوفیزیک اکتشافی و مهندسی تقسیم بندی می‌شود. در بعضی پروژه ها به علاوه مطالعات ژئوتکنیک، مطالعه ژئوفیزیک هم انجام میشود.

بیشتر بخوانید: سونداژ

شاخه و گرایش های ژئوفیزیک

 • ژئودزی: مطالعه میدان جاذبه زمین و اندازه گیری آن و صحبت در مورد شکل و اندازه زمین می باشد. یکی از کارایی های اندازه گیری میدان گرانش در هر نقطه، مشخص کردن سطح آب زیرزمینی یا کشف معدن های رو سطحی می‌باشد.
 • لرزه شناسی یا لرزه نگاری: که به مطالعه درباره زلزله و نشر موج های الاستیک در زمین می‌پردازد. نتیجه های به دست آمده توسط ژئوفیزیست در زمین‌ شناسی مهندسی و کانی‌ شناسی و پتروفیزیک سنگ‌ها کاربرد دارد.
 • علوم اتمسفری: شامل هواشناسی، جوشناسی و چک کردن میادین الکتریکی در جو است.
 • ژئوفیزیک: باستان شناسی که اغلب شیوه های مغناطیسی، الکترومغناطیسی و رادار را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید: ژئوتکنیک چیست؟

زیر مجموعه های ژئوفیزیک اکتشافی

 • ژئوفیزیک نفت: که اغلب لرزه نگاری را شامل می‌شود.
 • ژئو فیزیک معدن: که شیوه های مختلف مانند الکتریکی، مغناطیس سنجی، الکترومغناطیس و گرانی را در بر می‌گیرد.
 • ژئوفیزیک آب: که در آن هم بیشتر از شیوه های الکتریکی و الکترومغناطیسی استفاده می‌شود.

تاریخ ژئوفیزیک

به صورت کلی ژئوفیزیک به مطالعات خصوصیت های فیزیکی زمین و مکان های اطراف آن می‌پردازد. این مطالعات به دو شکل محض و کاربردی انجام می‌شود. مطالعه ژئوفیزیکی به دوران گیلبرت در حدود ۱۶۰۰ میلادی باز می گردد که می‌گفت زمین مثل یک مغناطیس غول‌ پیکر کار می‌کند.

ولی نخستین قدم در کارایی این علم برای کشف مواد معدنی به سال ۱۸۴۳ باز می گردد که فون‌ ورده از تئودولیت مغناطیسی برای اندازه‌گیری تغییر های میدان مغناطیسی زمین برای کشف توده‌ های آهن استفاده نمود.

در سال ۱۸۷۹ پروفسور رابرت تالن با نوشتن کتاب کشف ذخیره های آهن توسط شیوه های مغناطیسی قدم تاثیر گذاری برای کارایی نمودن ژئو فیزیک اکتشافی برداشت.

بعد از آن تقاضای هروز بازار به فلزات و بیشتر شدن مصرف نفت، گاز و مشتقات آنها در اول قرن بیستم باعث توسعه خیلی از شیوه های ژئوفیزیکی شد و در زمینه ابداع و پیشرفت دستگاه های ژئوفیزیکی هم از زمان جنگ جهانی دوم پیشرفت های زیادی حاصل شد.

از شروع دهه ۱۹۶۰ با استفاده زیاد از رایانه در پردازش و تفسیر داده‌ های ژئوفیزیکی، تحول بزرگی در این رشته از دانش به وجود آمد.

از آنجا که اغلب ذخیره های معدنی مدفون زیر سطح زمین توسط یک روباره پوشیده شده‌اند، کشف این ذخیره ها به خواصی که آنها را از محیط دوروبر جدا میکند بستگی دارد.

اگر که تفاوت خواص فیزیکی میان ماده معدنی و سنگ درون‌ گیر آن وجود داشته باشد، از ژئوفیزیک سطحی میتوان برای کشف ماده معدنی مرتبط استفاده کرد.

ژئو فیزیک‏ به‏ در معنی عامیانه شامل‏ فيزيک‏ زمين‏، جو و اقيانوس ‏ها است‏. علم ژئوفیزیک، چک کردن پارامتر های گوناگون فيزيكی كره زمين است.

امروزه‏ اين‏ علم‏ با بهره گيری‏ از سایر علوم‏ پايه‏، دانشی‏ است‏ با کارایی های بسیار و به شاخه ‏های مختلفی تقسيم‏ مي‏شود. وظيفه علم‏ ژئوفیزیک‏، مطالعه روند های فيزيكی است‏ كه‏ در سياره زمين‏ و منظومه شمسی‏ اتفاق می افتد.

شناخت‏ پديده های‏ مربوط به تحول‏ زمين‏، جو و اقيانوس ها برای‏ تهیه نيازهای اساسی‏ زندگی‏ انسان‏ الزامی است؛ برای مثال‏ می توان‏ به‏ احتیاجات از هروزه به‏ كشف‏ منبع های جديد انرژی، کشف ها كانی ها و ذخاير آب های‏ زير زمينی‏، پيش بينی اتفاق های طبيعی‏ مثل زلزله‏، آتش فشان‏، سيل‏ و خشک سالی‏ و همینطور پیدا کردن راه های‏ چگونگی‏ کم کردن اثرات مخرب اين‏ پديده ها اشاره‏ كرد.

بیشتر بخوانید: دانهول

در اکتشاف های ژئوفیزیک معمولا دنبال یک ناهنجاری یا انحراف از مشخصه های یکنواخت زمین شناسی هستیم.

ناهنجاری های نسبت به مشخصه های یکنواخت زمین شناسی شامل موارد زیر میباشند:

 • تغییرات ناگهانی در جنس مواد
 • خوردن به یک گسل
 • خوردن به منطقه خرد شده
 • خوردن به لایه‌های آبدار

لرزه نگاری

مهم ترین قسمت از فعالیت های ژئوفیزیک را عملیات لرزه نگاری شکل می‌دهد. به صورت کلی موج های لرزه‌ای از محل تشکیل به شکل کروی انتشار می‌شوند. این موج ها با سرعتی که به خواص الاستیکی مواد بستگی دارد از درون آن عبور می‌کنند.

موج های لرزه‌ای در محل تغییرات جنس مواد، منعکس یا منکسر شده و بعد از بازگشت به سطح زمین به وسیله ابزارهایی ثبت می‌شوند. این موج ها که شبیه امواج زمین لرزه ولی به دفعات ضعیف تر از آن هستند، چند نوع هستند:

بیشتر بخوانید: سیستم طبقه بندی خاک

 • موج های اولیه یا فشاری (P) نوعی موج های داخلی هستند که برای انتشار موج ارتعاش می‌کنند.
 • موج های برشی یا عرضی (S) نوعی امواج داخلی هستند که در آنها امتداد ارتعاش ذرات، عمود به سوی انتشار موج است.
 • موج های رایلی موج هایی هستند که فقط در نزدیکی سطح زمین منشا گرفته و دامنه نوسانات آن با عمق به سرعت کم میشود.

شیوه لرزه‌ ای انکساری

از این شیوه برای مشخص کردن عمق لایه‌ ها و محل گسل ها و غارها و هم اندازه گیری سرعت موج ها در لایه‌ های گوناگون استفاده می‌شود که می‌تواند نشانی از جنس مواد و سطح ایستایی باشد.

شیوه لرزه‌ ای انعکاسی

قسمتی از انرژی امواج لزره‌ ای در حد فاصله دو محیط که دارای سرعت موج یا چگالی مختلفی هستند منعکس می‌شود. همچنین با اندازه گیری زمان ورود موج های انعکاسی، می‌توان سطح هایی را که مرز میان انواع سنگ را تشکیل می‌دهند به دست آورد. این شیه شبیه به روش ژرفاسنجی صوتی در دریا ها و اقیانوس ها است.

تکنیک های انعکاسی معمولا در ژئوفیزیک برای چک کردن زیر دریایی کاربرد دارد و توسط آن تصویری از نیمرخ بستر دریا همراه با وضعیت لایه ها، گنبد نمکی، گسل ها و لغزش زیر دریایی به دست می‌آید.

بیشتر بخوانید: مطالعه سونداژ زمین

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان


مطالعات GPR

مطالعات ژئوفیزیک

اکتشاف آب

آزمایش دانهول

مطالعات ژئوالکتریک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما