تعیین توپوگرافی سنگ کف

تعیین توپوگرافی سنگ کف

ما در این مطلب به مبحث تعیین توپوگرافی سنگ کف میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

تعیین توپوگرافی سنگ کف

نقشه، نشان دادن تصویری المان‌ها، شئ ها و نواحی گوناگون زمین یا سازه روی یک سطح مانند کاغذ یا صفحه نمایش است. نقشه‌ها انواع گوناگونی دارند که هر کدام برای مقد های عمومی و یا خصوصی مورد استفاده قرار گرفته اند.

برای مثال، نقشه‌ های مراجع عمومی، تصویر ساده‌ای از خصوصیت های فیزیکی زمین را به صورت نمای دید از بالا نشان می‌دهند.

سوالی که برای اغلب افراد پیش آمده این است که در کنار دو بعدی بودن نقشه‌ ها، چطور می‌توان المان‌های واقعی سه بعدی را در آن‌ ها مشخص کرد.

نقشه توپوگرافی یکی از نقشه‌ های مراجع عمومی،توسط استفاده از منحنی های میزان، درک متناسبی از خصوصیت های سه بعدی سطح زمین مانند کوه‌ها، دره‌ها، رود ها، ساختمان‌ها، جاده‌ها و دیگر عارضه های طبیعی و مصنوعی را مهیا می‌کند.

در این مطالب، به معرفی کارایی ها، بخش ها، شیوه رسم و خواندن نقشه توپوگرافی می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید: مطالعه ژئورادار

توپوگرافی چیست ؟

به مطالعات سطح زمین برای مشخص کردن ناهنجاری های طبیعی (کوه، دره، رود) و ناهنجاری های مصنوعی (جاده، ساختمان و غیره)، عارضه نگاری یا توپوگرافی می‌گویند.

عارضه نگاری به واتسطه شیوه های گوناگون مانند نقشه برداری یا سنجیدن از دور انجام می‌شود.

اطلاعات ناشی از توپوگرافی در یک نقشه نشان داده میشوند و برای مقصد های گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرند.

توپوگرافی انواع گوناگونی دارد که با توجه به عارضه های مورد مطالعه و عامل های به وجود آورنده عارضه ها به گروه های مختلف مثل توپوگرافی کارستی، توپوگرافی کوهستانی، توپوگرافی گیاهی، توپوگرافی ارتفاعی و دسته بندی می‌شوند.

نقشه توپوگرافی چه چیزی است؟

نقشه توپوگرافی نقشه‌ای است که برای نشان دادن پستی‌ها، بلندی‌ها و شکل عارضه های طبیعی و مصنوعی سطح زمین مورد استفاده قرار گرفته است.

این مدل نقشه، از کاربردی ترین نقشه‌ های عمومی و یک وسیله متناسب برای مشخص کردن ارتفاع نقطه ها و فواصل بین نقطه های گوناگون به حساب می آید.

نقشه توپوگرافی از منحنی های اندازه، علائم و رنگ‌‌ های معرف شکل داده می‌شوند.

این نقشه‌ ها در خیلی از پروژه‌ها برای نقشه اساس برای رسم نقشه‌ های بعدی مورد استفاده است.

بیشتر بخوانید: ژئوفیزیک ساختمانی

نقشه توپوگرافی از تصویری کردن خصوصیت های سه بعدی سطح زمین روی یک سطح دو بعدی تشکیل میشود.

تاریخچه نقشه توپوگرافی

نقشه های توپوگرافی، توسط جمعی از داده‌ های ناشی از نقشه برداری و سنجیدن از دور ترسیم می‌شوند.

با وجود عمر بیش از 5000 ساله شیوه های نقشه برداری از زمین، یکی از نخستین اثر های استفاده از نقشه های توپوگرافی، به قرن 11 شمسی مربوط است.

در این دوره، ارتش بریتانیا، جمع وسیعی  از کار های نقشه‌ برداری را به جهت شناخت دقیق عارضه های سطحی زمین انجام داد.

اطلاع های حاصل شده از این نقشه‌ها، موجب بهتر شدن استراتژیک در کارهای نظامی می‌شد.

بعد از بریتانیا، ارتش آمریکا از نقشه‌ های توپوگرافی به هدف فراهم کردن استراتژی‌ های تاکتیکی استفاده کرد.

آشنا شدن کارشناس های حوزه‌ های گوناگون با داده‌ های قابل خارج کردن از نقشه های توپوگرافی، وسیع شدن کارایی این نقشه‌ ها در پروژه‌های گوناگون، به خصوص پروژه‌های راه‌سازی را به دنبال داشت.

راه آهن پاسیفیک در طول مسیر چند صد کیلومتری خود از بین خیلی از عارضه های زمین رد میشود.

در قرن 12 شمسی، نقشه های توپوگرافی برای طرح کردن مسیر نخستین راه‌آهن میان قاره‌ای با اسم، راه آهن پاسیفیک مورد استفاده قرار گرفت.

در قرن 13 شمسی، مهندس های نقشه‌کشی در آمریکا با فراهم کردن نقشه های توپوگرافی وسیع، به پیدا کردن کشورهای دیگر و بیشتر کردن علم جغرافیایی خود پرداختند.

در این روز ها، نقشه توپوگرافی از لوازم مهم در طراحی و انجام خیلی از پروژه‌های عمرانی، معدنی، زمین‌شناسی، آب‌شناسی، جغرافیایی و سایر پروژه‌های مربوط با زمین محسوب میشود.

گسترش لوازم های پیشرفته نقشه‌ برداری و عکس برداری، فراهم کردن نقشه های توپوگرافی را خیلی راحتتر کرد و جزئیات قابل ترسیم در این نقشه‌ها را به حجم قابل توجهی بیشتر کرد.

بیشتر بخوانید: اکتشاف کانسار مس

کارایی نقشه توپوگرافی چیست؟

نقشه توپوگرافی لوازم کاربردی ای است که در حیطه های مختلفی مانند علوم زمین، علوم مهندسی، محیط زیست، علوم نظامی، مدیریت شهری، بهره گیری از جنگل و سایر حوزه‌ های مربوط با زمین مورد استفاده قرار گرفته است.

نقشه های توپوگرافی ریشه خیلی  از نقشه های زمین شناسی و مهندسی در نظر گرفته شده است.

نقشه های توپوگرافی لوازم های متناسبی برای یافتن مسیر هستند.

به علاوه مورد های گفته شده، ورزشکار ها، مسافر ها و همه کسانی که قصد عبور از مسیرهایی با پستی و بلندی را دارند می‌توانند از نقشه های توپوگرافی برای یک راهنما استفاده کنند.

در کل، این نقشه‌ها ابزاری برای شناخت ویژگی‌ های زمین و لوازم های برنامه ریزی برای مشخص کردن کار های مورد نیاز برای تغییر زمین به کار برده می‌شوند.

در ادامه به شرح کارایی های نقشه توپوگرافی در حیطه های گوناگون می‌پردازیم.

کارایی نقشه توپوگرافی در زمین‌ شناسی چیست؟

شکل فعلی عارضه های سطح زمین ناشی از پروسه های گوناگون مانند فرسودگی، رسوب‌ گیری و پروسه های داخلی زمین است.

زمین شناسان با مطالعات درباره شکل های سطح زمین از روی نقشه های توپوگرافی، به ماهیت پروسه های شکیل‌ دهنده آن‌ها در نواحی معین مانند محل اتفاق افتادن زمین‌ لغزش، نواحی تحت تاثیر فرسودگی و محل جمع شدن مواد رسوبی پی می‌برند.

همچنین، نقشه های توپوگرافی امکان مشخص کردن ساختار زمین شناسی لایه‌های پایینی زمین و تاریخچه زمین شناسی منطقه را مهیا می‌کنند.

کارایی نقشه توپوگرافی در مهندسی معدن

نقشه های توپوگرافی در کار های مرتبط به کشف مواد معدنی و خارج کردن آن‌ها کارایی دارند. این کارایی ها به نوعی ترکیبی از کارایی های زمین شناسی و عمرانی این نقشه‌ها هستند.

کارایی های زمین‌شناسی نقشه توپوگرافی به مهندس ها کمک می‌کند تا منطقه های آماده برای شکل گیری توده‌های معدنی را پیدا کنند.

بیشتر بخوانید: مگنیتومتری

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان


مطالعه ژئورادار

مطالعات ژئوفیزیک

مطالعات ژئوتکنیک

آب زیرزمینی

مطالعات ژئوالکتریک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما