کاربرد ژئوالکتریک

کاربرد ژئوالکتریک

ما در این مطلب به مبحث کاربرد ژئوالکتریک میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

کارای پژوش ژئوالکتریک در پروژه های عمرانی

 این روز ها در برنامه های عمرانی ( راه سازی، ساخت ساختمان، تاسیس تونل ها و زیرگذر، خط های ریلی و ) پژوهش آشکارسازی زیرزمینی ژئوفیزیک کارایی وسیعی دارد.

یکی از شیوه های رایج و مرسوم برای اطلاعات از شرایط زیرزمینی پروژه ها، مطالعه های ژئوالکتریک می باشد، که معلومات مفصلی از ساختار زیرزمینی و ساختگاه پروژه به دست می آورد.

پیش آوری های متفاوت برداشت های ژئوالکتریک (رزیستیویتی متری ) امکان دریافت اطلاعات مختلف از لایه بندی زمین و خاک و آب و حفاری ها و قنات ها و گسله ها و… را تهیه می کند.

مطالعه های ژئوالکتریک اعم از عمليات هاي صحرايي ژئوفيزيكي است كه بر پایه منتقل کردن جريان الكتريكي به درون زمين و اختلاف پتانسيل تشکیل شده میان دو نقطه براي بدست آمدن مقاومت به خصوص عمق هاي گوناگون زمين طراحي شده است.

اين کنش ها بر حسب استانداردي كه مرتبط به دوام جنس هاي گوناگون خاك و سنگ و همینطور دانسته هاي كه درباره مقاومت الكتريكي ماده هایی مانند آب، فلز ها،‌ حفرات و… عرضه شده است به کشف های زير زميني مي پردازد بیشترین عمق شناسايي در اين شیوه پانصد متر مي باشد كه البته در 250 متر سطحي دقت بیشتری را نمایش مي دهد.

بستگی به کارایی های متفاوت شیوه هاي گوناگونی که از گونه پیش آوری های کنش های ژئوالكتريك انجام مي شود.

بیشتر بخوانید: مطالعه سونداژ زمین

بیشتر بخوانید: مکانیک خاک چیست؟

کارایی های مطالعات ژئوالکتریک در برنامه های عمرانی:

کشف های سفره های آب زیرزمینی و مشخص کردن محل متناسب برای حفر چاه در پروژه های صنعتی و کشاورزی و تعیین شرایط آبرفت ها و رگه های آب های زیرزمینی

شناخت راه رگه های آب زیرزمینی درگیر با برنامه های عمرانی

انتخاب لایه های تراوا برای هدایت طبیعی آب (بدون احتیاج به پمپاژ)

انتخاب محل حفره های زیرزمینی و غارهای کارستی

انتخاب محل قنات و شاخه ها و میله های دفن شده چاه ها و همنطور خط های قدیمی فاضلاب و اگو

شناخت عارضه های زیرزمینی مثل گسل ها و چین خوردگی ها و خطواره ها و ناپیوستگی ها و بقیه مشخصه های زیرزمینی برای تاسیس برنامه های گسترده و بسیار عمرانی مثل شهرک سازی ها و سدسازی ها و تاسیس شهرک های صنعتی و خط های انتقال و ساختار های حساس و با اهمیت بسیار و خط های زمینی و ریلی

انتخاب محل متناسب برای تاسیس پایه های پل و زیرگذر ها و جداکردن لایه بندی زمین ساختگاه در برنامه های عمرانی

انتخاب مقدار تخلخل بستر های سنگی و لایه های سنگی زیرزمینی

انتخاب مقدار سستی و سفتی سازند زیرزمینی

انتخاب سستی ساختار سازه ها و شناخت ضعيفترين بخش بستر ساختار ها براي تمركز کنش های ژئوتكنيک در آن بخش و افت کنش ها ژئوتكنيك در بخش هاي ديگر ساختگاه

شناخت شكاف ها و مکان های گذر آب تشکیل شده ( مکان های فرار آب ) در بدنه سد های خاكی و بتنی

انتخاب مکان های مساعد برای اجرای مطالعه های ژئوتکنیک

شناخت منطقه های سست و سفت راه تونل هاي پيش بيني شده برای رد شدن جاده از منطقه های سنگي در هنگام حفاري با دستگاه تی بی ام و دستگاه هاي شبیه براي کم شدن هزينه حفاري و افزایش سرعت آن

انتخاب سطح لغزش در منطقه های داراي پتانسيل زمين لغزش.

انتخاب مقدار مقاومت الکتریکی لایه های زمین در مکان تاسیس پست های برق و دکل ها

انتخاب مقدار خورندگی خاک و انتخاب برترین مکان برای اعمال سیستم ارتینگ ساختار ها و همینطور انتخاب خورندگی محل منتقل کردن لوله های گاز و نفت

جدا کردن منبع های آبی سالم و کثیف و جداسازی منطقه های آلوده زیرزمینی و انتخاب محل مساعد برای دفع پساب ها

انتخاب سطح لغزش در منطقه های داراي پتانسيل زمين لغزش

شناخت سستي و سفتی ديواره ها و كف در تونل و مترو و زیرگذرها

ترکیب متناسب برداشت های ژئوالکتریک با گمانه های ژئوتکنیک ممکن بودن راستی سنجی گمانه ها و همینطور ایجاد دید سه بعدی از زمین ساختگاه را ایجاد میکند.

بیشتر بخوانید: توپوگرافی سنگ کف

خاصیت الکتریکی سنگ ها و کانی ها

مهمترین ویگی های الکتریکی سنگ ها و کانی ها که در مطالعه های ژئوالکتریکی دارای اهمیت می باشند عبارتند از: پتانسیل های الکتریکی طبیعی، مقاومت به خصوص الکتریکی و ثابت دی الکتریک.

رخنه پذیری مغناطیسی هم یکی از پارامترهایی است که نتیجه ها را به شکل غیرمستقیم تحت تاثیر قرار میدهد.

از بین خاصیت های مذکور، هدایت به خصوص الکتریکی بالاترین اهمیت را دارد.

پتانسیل های خودزایی

پتانسیل های طبیعی یا خودزایی که در زیر سطح زمین وجود دارند بر اثر تلاش های الکتروشیمیایی یا جریانی ایجاد می شوند.

کارگذار کنترل کننده در همه حالت ها، آب های زیرزمینی میباشد.

این پتانسیل ها با هوازدگی توده های سولفیدی، تغییر ویژگی های سنگ ها (محتویات کانی ها) در همبری های زمین شناسی، تلاش های بیوالکتریک ماده های آلی، فرسودگی، گرادیان های فشار و درجه حرارت در سیال های زیرزمینی و بقیه پدیده های شبیه را همراه می باشند.

چهار مکانیزم اساسی سبب شکل گیری این پتانسیل ها می شود که یکی از آن ها جریانی و سه عدد آنها شیمیایی می باشند.

هدایت به خصوص الکتریکی جریان الکتریکی به سه طرز داخل سنگ ها و کانی ها شارش پیدا میکند:

١- هدایت الکترونیکی (اهمی): که شکل طبیعی شارش جریان در ماده های حاوی

الکترون های رها می باشند مثل فلزات.

٢ – هدایت الکترولیتی: که در این گونه هدایت، جریان به واسطه یون ها انتقال داده میشود.

از آنجا که بیشتر سنگ ها رساناهای خیلی ضعیفی هستند، در شرایطی که متخلخل و حاوی سیال های درون حفره ای نبودند، مقاومت به خصوص آنها خیلی زیاد بود.

پس، در سنگ ها هدایت الکترولیتی به واسطه یون های موجود در سیال های درون حفره ای انجام  می گیرد.

۳ -هدایت دی الکتریک: که در رساناهای خیلی ضعیف و ماده های عایق که حاوی مقدار خیلی کم عامل های انتقال جریان می باشند، دیده می شود.

با اجرای یک میدان الکتریکی متغیر، الکترون های اتم ها مقداری نسبت به هسته جابه جا می شوند.

این جدایی همگرایی بارهای مثبت و منفی زیر عنوان پلاریزاسیون دی الکتریک نام دارد و سبب ایجاد جریان جا به جایی می شود.

بیشتر بخوانید: ژئوفیزیک و روش های آن

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان


اکتشاف آب

مطالعات ژئوفیزیک

مطالعات ژئوتکنیک

کاربرد ژئوالکتریک

مطالعات ژئوالکتریک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما