روش ژئوالکتریک

روش ژئوالکتریک

ما در این مطلب به مبحث روش ژئوالکتریک میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

شیوه مورد استفاده در مطالعه و کشف آب های زیرزمینی

در مطالعه های زمین شناسی مهندسی، معمولا شناخت جنس لایه های مختلف زمین و مطالعه وجه های ممیز آنها جزو اساسی ترین هدف ها میباشند.
به این هدف، احتیاج به بررسی و کشف محیط زمین شناسی و گرد آوري مطالعه ها با بهره از شیوه ها و ترفند های گوناگون الزامی میباشد.
این روزه کارایی شیوه های ژئوفیزیکی در مطالعه های ساختگاهی و زمین شناسی مهندسی برای کسی پنهان نیست و این کارایی ها سریعا در حال وسیع شدن هستند.
شیو های ژئوفیزیکی به شکل گسترده براي کمک به حل مسئله های زمین شناسی مهندسی کاربرد دارند.
اگر شیوه های مناسب با هدف مطالعه به خوبی برگزیده شوند احتمال موفقیت نتیجه ها بالا میرود.
ارتباط خواص مکانیکی سنگ ها با خواص های فیزیکی) تکنیک هاي ژئوفیزیکی (مبحثی است که زیر نظر محقق ها قرار گرفته شده)
در این بین روش هاي الکتریکی و لرزه اي بالاترین استفاده را دارند.
در این نوشته به تشریح کاملی در رابطه با برآورد خواص ژئومکانیک با بهره از تکنیک هاي ژئوالکتریک پرداخته خواهد شد تا از شکاف این شرح ها با ذکر اثر آن بتوان دیدگاه های برنامه کشورهایی پیشرو در عرصه بالا را مشخص نمود و لازمه استفاده از خاصیت ژئومکانیک را در صنعت نفت و گاز و معدن های کشور تعیین کرد.

شیوه ژئوالکتریک

ژئومکانیک به بررسی رفتار مکانیکی خاک و سنگ میپردازد.

این دانش به دو شاخه اساسی مکانیک خاک و مکانیک سنگ دسته بندی میشود.

کارایی عملی آن در ساخت تونل، سد سازي، حفاري، ساختار های سنگی و مهندسی نفت میباشد.

خیلی از جنبه هاي ژئو مکانیک با مهندسی ژئوتکنیک هم پوشانی دارد همینطور به علاوه مبحث هایی مانند لرزه شناسی، مکانیک محیط هاي پیوسته، مکانیک شکست و مکانیک محیط هاي غیرپیوسته در ژئومکانیک نفوذ کرده است.

بیشتر بخوانید: ژئوفیزیک و روش های آن

پیش گفتار:

با توجه به بالا رفتن درجه حرارت کره زمین و کم شدن نزولات جوی و بالا رفتن جمعیت، هر سال کاهش سطح آب های زیرزمینی را میبینیم که علت اهمیت مخفی ناپذیر منبع های آبی در زندگی انسان، دانش ژئوفیزیک در این بین از جایگاه به خصوصی روبرو بوده و می تواند در کشف لایه های آبدار و فهمیدن برترین نقطه برای حفاری چاه ها کمک سزاواری بکند.

با توجه به تازه بودن این دانش در ایران هنوز خیلی اخشاص  از وجود این نوع تکنیکی و مزایای آن اطلاع لازم را ندارند و همین کار سبب کم شدن  کارایی های آن در ایران شده است.

با توجه به هزینه های کم آن در قیاس با هزینه های حفاری و دیگر مبلغ های مرتبط به چاه ها، اجرا آن همواره به نفع بوده و توصیه می شود.

برنامه های کشف آب برای مطالعه های ژئوفیزیکی از شیوه مقاومت مخصوص و آرایش الکترودی شلومبرگر اجرا می شود.

بیشتر بخوانید: کاربرد ژئوالکتریک

هدف از مطالعه های ژئوفیزیکی:

کار ژئوالکتریک در منطقه برای دست یافتن به هدف های زیر اجرا میشود:

1- جداسازی لایه های مختلف در اعماق بواسطه مقاومت ویژه آنها.

2- تخمین ضخامت رسوبات آبرفتی

3- معین سازی عمق سنگ کف

4- معین سازی متناسب ترین مکان برای حفر چاه

5- معین سازی و تحقیق در رابطه با شکستگی هایی که احتمالا در محدوده مورد بررسی موجود است، در حد امکان های بررسی های ژئوالکتریک.

برای رسیدن به هدف های بالا از مانور های صحرایی و تعبیر و تفسیر نتیجه های ژئوفیزیکی بهره گرفته می شود.

بیشتر بخوانید: توپوگرافی سنگ کف

شیوه  های کاربرد:

به صورت کلی در مطالعه های ژئوفیزیکی بر حسب اختلاف خصوصیت های فیزیکی لایه ها و طبقه های متفاوت با ساختار های مجاور باید شیوه ای انتخاب شود که طبقه های ذکر شده دارای مشخصه های متفاوتی از لحاظ خواص فیزیکی مورد اندازه گیری باشند و در هر منطقه با توجه به عامل های متفاوت طبیعی و فنی و محدودیت ها و … شیوه ژئوفیزیکی مساعدی برگزیده می شود.

شیوه ژئوالکتریکی کاربردی در کشف آب زیرزمینی، شیوه مقاومت به خصوصی می باشد.

آن گروه از شیوه های الكتريكي كه در آن جريان به واسطه رسانش توسط الكترودهايي به زمين داده مي شود بر حسب اين واقعيت فعالیت مي كنند كه تغییر های رسانندگي زيرسطح زمين، صورت شارش جريان را در درون زمين تغيير مي دهد و اين بر پخش پتانسيل الكتريكي تاثیر مي گذارد.

درجۀ اين تاثیرگذاري به حجم، شكل، محل و مقاومت به خصوص الكتريكي لايه ها يا جسم های زيرسطح بستگي دارد.

پس اين امكان وجود دارد كه از اندازه گيري پتانسيل به روي سطح، بررسی هایی از زير زمين بدست آيد.

لذا هدف كاوش هاي الكتريكي، معین سازی توزيع مقاومت به خصوص زيرسطحي با اندازه گيري ها در سطح زمين است و با بهره از اين اندازه گرفتن ها، مي توان دوام به خصوص واقعی زيرسطحی را برآورد کرد.

روش های ژئوالکتریکی، به صورت گسترده در پیدا کردن براي منبع های آبه اي زير زميني و هم معین سازی کثیفی هاي آب هاي زيرزميني، در برداشت هاي مهندسي براي معین سازی محیط حفره ها، گسل ها، شكاف ها و… بهره گرفته شده است و در سال هاي گذشته براي مطالعه مبحث های زيست محيطي کاربرده شده است.

براي دست یابی مقاومت به خصوص زمين، جريان الكتريكي بتوسط دو الكترود به زمين تزريق مي شود و اختلاف پتانسيل میان دو نقطه هم با بهره از دو الكترود ديگر اندازه گيري مي شود، براي ترتيب قرار گیری الكترودهاي جريان و پتانسيل و فواصل آنها حالت هاي گوناگونی وجود دارد كه هر صورت را يك آرايش الكترودي مي گويند.

برگزیدن گونه آرايش در یک برداشت به عاملی هایی چون گونه سازه های مورد بررسی در منطقه، حساسيت دستگاه اندازه گيري مقاومت به خصوص، سطح نويز زمينه، هدف برداشت و مبلغ و سرعت برداشت مرتبط مي شود.

آرايش شلومبرگر يكي از کاربردی ترین آرايش ها براي براي برداشت هاي مقاومت به خصوص و کشف های الكتريكي است.

در این حالت، به صورت نرمال، الكترودهاي پتانسيل به فواصل كم از هم میان الكترودهاي جريان قرار می گیرند.

بیشتر بخوانید: مطالعات لرزه نگاری

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان


اکتشاف آب

مطالعات ژئوفیزیک

مطالعات ژئوتکنیک

روش ژئوالکتریک

مطالعات ژئوالکتریک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما