آزمایش درون چاهی

آزمایش درون چاهی

ما در این مطلب به مبحث آزمایش درون چاهی میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

آزمایش دانهول یا درون چاهی

این روز ها روش‌های ژئوفیزیکی تحت عنوان تکنیک های موفق در معین سازی پارامترهای ژئوتکنیکی و مشخصه های لایه‌های زیرسطحی فعالیت کرده‌اند.

آزمایش های ژئوفیزیکی با هزینه پایین و سرعت بالا اجرا می‌شوند و بیشتر اطلاعات آنها کیفی است.

پایه تکنیک های لرزه ای در ژئوفیزیک بر پایه انتشار موج های مکانیکی در محیط الاستیک است.

بر پایه راستای حرکت موج در درون زمین دو گونه موج در فاز طراحی عملیات های مهندسی عمران بیشتر مورد بهره قرار می‌گیرد.

موج های تراکمی یا طولی که راستای حرکت ذره در راستای انتشار موج است.

موج های برشی یا عرضی که راستای حرکت ذره عمود بر راستای انتشار موج است.

با داشتن سرعت موج های تراکمی و سرعت موج های برشی و همینطور چگالی محیط نشر می‌توان مدول های دینامیکی لایه های خاک را حساب نمود.

آزمایش درون‌ چاهی یکی از کارآمدترین آزمایش‌ های ژئوفیزیک در ژئوتکنیک می‌باشد.

عملیات عمرانی که قرار است یک ساختار به روی ناحیه مشخصی انجام شود، مدول های الاستیک دینامیکی ماده شکل دهنده آن ناحیه، اهمیت به خصوصی دارد، زیرا که طراحی ساختار بر همین پایه اجرا خواهد شد و یکی از را‌ه‌ های حساب کردن این کمیت‌‌ها در دست داشتن سرعت موج های طولی یا عرضی است.

موج لرزه‌‌ای منتقل کردن انرژی با بهره از حرکت ذره های می‌‌باشد.

یک موج لرزه‌‌ای بعد از ایجاد در محل چشمه لرزه‌‌ای (از نوع پتک) در محیط نشر می‌‌‌شود.

الگوی نشر موج لرزه‌‌ای توسط جبهه موج لرزه‌‌ای (فضاهایی که در آن‌‌ها ذرات با یک فاز شبیه بهم حرکت می‌‌کنند) تعیین می‌‌شود.

در محیط همگن جبهه موج به شکل کروی انتشار می‌‌شود.

بیشتر بخوانید: مطالعات ژئوتکنیک 

آزمایشات ژئو سسمیک یا آزمایشات لرزه ای

موج های تراکمی

راه و روش انتشار موج تراکمی به شکلی است که راستای انتشار موج با راستای حرکت ذرات برابر است.

این موج زودتر از موج های دیگر لرزه‌‌‌ای نشر می‌‌شود.

از این سو به آن موج اولیه هم گفته می‌‌شود.

سرعت موج نخستین با مقاومت سنگ در مقابل متراکم شدن نسبت دارد.

بررسی های به دست آمده از موج نخستین یک برآورد خام از جنس ماده در اختیار قرار می‌‌دهد.

بیشتر بخوانید: فیزیک زمین یا ژئوفیزیک چیست؟

موج های برشی

راه و کار انتشار موج برشی به شکلی است که راستای انتشار موج عمود بر با راستای حرکت ذرات است.

نکته حائز اهمیت این است که همواره این موج پس از موج تراکمی نشر می‌‌شود.

از این سو به آن موج ثانویه هم گفته می‌‌شود.

موج های سطحی

این گونه موج ها در محیط نزدیک به سطح زمین نشر می‌‌شوند.

دامنه این موج ها با فاصله گرفتن از سطح زمین بسیار افت میکنند و محو می‌‌شوند.

در یک دسته بندی دیگر موج های سطحی به موج های لاو و ریلی گروه بندی می‌‌شوند.

بیشتر بخوانید: گمانه زنی یا سونداژ چیست؟

شیوه اجرای آزمایش درون چاهی بر حسب (ASTM D7400)

پایه شیوه های لرزه نگاری بر این واقع پایدار است که موج های الاستیک با سرعت های متفاوت در لایه های گوناگون زیر سطح حرکت می‌کنند.

بنابراین در این شیوه ها، موج ها در یک نقطه ایجاد شده و در یک سری نقطه های دیگر، هنگام رسیدن انرژی منعکس یا منکسره از ناپیوستگی‌ها یا فصل مشترک لایه های گوناگون اندازه گرفته می‌شود.

با بهره از شیوه لرزه نگاری شرایط و بافتار لایه های زیرسطحی، معلوم می‌شود.

مهمترین مزایا شیوه های لرزه نگاری آزمایش درون چاهی نسبت به دیگر شیوه های ژئوفیزیکی، این است که با بکار بردن متناسب این شیوه تفسیر دقیق تر و با شفافیت بیشتری از بافتار زیر سطح بدست می آید.

در تمام شیوه های لرزه‌ نگاری بعد از ایجاد انفجار و یا ضربه های مکانیکی، لرزه ‌‌هایی که در اثر این انفجار یا ضربه ها تشکیل شده ‌اند، ثبت می‌‌شوند.

انفجار در پوسته‌ی خارجی و در سطح زمین، به واسطه یک چشمه لرزه ‌ای با قدرت ایجاد یک موج با انرژی بسیار ایجاد می‌‌شود و تشخیص لرزه‌ها به جهت ثبت آن‌‌ها به صورت سیگنال هم به کمک سنسورهای صوتی ویژه اجرا می‌‌شود.

شیوه های لرزه‌ نگاری برای شناخت لایه‌بندی خاک در حالت کلی به سه دسته درون گمانه ‌ای، میان گمانه‌ ای و سطحی قابل دسته بندی هستند که آزمایش درون چاهی از گونه درون گمانه ‌ای است.

در آزمایشات دانهول، موج های برشی از طریق یک منبع ایجاد لرزه که در سطح زمین قرار گرفته، ایجاد شده و از طریق گیرنده ژئوفن که در انتهای گمانه جای گرفته است، دریافت میشود.

منبع ایجاد لرزه، شامل یک چکش و صفحه ای فلزی که به شکل افقی در سطح زمین قرار دارد، می‌باشد. با برخورد چکش به صفحه فلزی در راستای طول صحفه، لرزه تشکیل می‌شود.

برای بیشتر شدن تنش قائم وارد به صفحه فلزی در آزمایش درون چاهی، عموما بار چرخ یک وسیله نقلیه به شکل استاتیکی روی آن قرار می‌گیرد.

دقت کنید که در آزمایش درون چاهی گمانه‌ها باید به شیوه ماشینی حفاری شده و بعد از قرارگیری لوله از جنس پی وی سی مساعد با قطر ژئوفون های درون گمانه، اطراف لوله از ماسه ریزدانه با دانه‌بندی یکدست پر شود.

به طوری که لوله کامل در جای خود ثابت شود.

بعد از قرار گیری حسگرها و متصل کردن دستگاه به لپتاپ، لرزه ‌های تشکیل شده به واسطه ضربه های مکانیکی یا ایجاد انفجار در مجاورت دهانه دانهول، به شکل سیگنال ثبت و در صفحه نمایش مرتبط قابل دیدن خواهد بود.

عامل های ایجاد خطا در آزمایش درون چاهی

عامل های زیر می‌تواند سبب ایجاد اشتباه در آزمایش درون چاهی شود.

بنابراین تا حد امکان لازم است تا از اجرا آزمایش درون چاهی در موارد زیر پرهیز شود.

  • در مجاورت جاده ها؛ زیرا عبور و مرور خودروها، نویز ایجاد کرده و در نتیجه های آزمون خطا ایجاد می‌کند.
  • در مجاورت ساحل ها؛ زیرا که برخورد موج های دریا می‌تواند نویز ایجاد کرده و در نتیجه های آزمایش اشتباه ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: انواع روش های ژئوفیزیک كاربردی

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان


اکتشاف آب

مطالعات ژئوفیزیک

مطالعات ژئوتکنیک

کاربرد ژئوالکتریک

مطالعات ژئوالکتریک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما