الکترومغناطیس و مطالعات درباره آن

الکترومغناطیس و مطالعات درباره آن

ما در این مطلب به مبحث الکترومغناطیس و مطالعات درباره آن میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

الکترومغناطیس و مطالعات درباره آن

الکترومغناطیس برای نخستین بار در سال 1819 کشف شد، وقتی که یک دانشمند دانمارکی متوجه شد که عقربه قطب نمای مغناطیسی در زمان قرار گیری در نزدیکی سیم برق جا به جا می شود.

الکترومغناطیس منبعی از انرژی است که اتم ها را همراه هم نگه می دارد و همینطور از جریان های الکتریکی میدان های مغناطیسی ایجاد می کند.

تمام مواد دارای بار الکتریکی مثبت یا منفی هستند، ولی اگر بار خالص صفر باشد، به آن خنثی میگویند.

بار های مشابه هم را دفع می کنند با وجود اینکه بار های مخالف جذب هم می شوند.

این نیرو های الکتریکی، اتم ها را نزدیک هم نگه میدارند.

زمانی که اتم ها به واسطه منتقل شدن الکترون ها بار مثبت یا منفی به دست می آورند، یک میدان الکتریکی قابل اندازه گیری ایجاد می شود.

اگر این ذره های بارور الکتریکی آغاز به حرکت کنند، میدان به جریان الکتریکی تشکیل شده و یک میدان مغناطیسی در اطراف آن ایجادمی شود.

بیشتر بخوانید: مطالعات GPR چیست و چه کاربردی دارد؟

تشکیل میدان مغناطیسی با جریان برق

جریان الکتریکی سبب ایجاد میدان های مغناطیسی می شود.

یک سیم حمل کننده جریان هم میدان های مغناطیسی تشکیل میدهند که با حلقه های دایره ای اطراف سیم نمایش داده می شوند.

جریان الکتریکی یا بار الکتریکی در زمان حرکت در درون سیم، این میدان های مغناطیسی دایره ای را به وجود می آورند.

میدان مغناطیسی در مجاورت سیم قدرتمند تر است و سمت آن به حرکت جریانی که میدان را ایجاد می کند بستگی دارد.

سیم مثل آهنربا کار می کند پس بیشتر شدن حجم جریان در سیم موجب بالا رفتن توان میدان مغناطیسی می شود.

یک سیم حمل کننده جریان، میدان های مغناطیسی دایره ای تشکیل میدهد.

الکترومغناطیس چیست؟

در الکترومغناطیس مغناطیس و الکتروسیته دو روی یک سکه هستند.

جریان الکتریکی می‌تواند میدان مغناطیسی ایجاد کند و میدان مغناطیسی متغیر هم می‌تواند جریان الکتریکی را ایجاد کند.

به اصطلاحی دیگر، با کارایی الکترومغناطیس می‌توانیم ماده را در وجود الکتریسیته، مغناطیسی کنیم.

اگر بخواهیم با اهمیت ترین عامل در برهم‌کنش‌های الکترومغناطیسی را معین سازی کنیم، می‌توانیم به (بار الکتریکی) اشاره نماییم.

در حقیقت هر ذره‌ای در جهان دارای یک خواص به خصوصی است و این خواص معین می‌کند که برهم‌کنش ذره با هر کدام از چهار نیروی بنیادی چطور باشد.

همانگونه که این خواص در رابطه با (نیروی گرانش) جرم است، برای نیرو های الکترومغناطیسی بار الکتریکی هستند.

قبل از پیدا شدن الکترومغناطیس حدس ها بر این بود که الکتریسیته و مغناطیس دو معنای کاملا جدا از هم هستند.

بیشتر بخوانید: آزمایش درون چاهی

عملکرد الکترومغناطیس

دو عملکرد مهم الکترومغناطیس به این شکل است:

  • بارهای الکتریکی حرکت کننده در محیط های اطراف خود میدان مغناطیسی تشکیل میدهند.
  • زمانی که میدان‌ مغناطیسی اطراف بارها عوض میشوند، بارهای الکتریکی حرکت کننده یا الکتریسیته ایجاد می‌شود.

هر دو الکترومغناطیس نام دارند.

یکی از نتیجه های مهم دیگر الکترومغناطیس اتصال یا پیوند آن با نور است.

میدان الکتریکی و مغناطیسی می‌توانند مانند یک موج الکترومغناطیسی با سرعت برابری مساوی با سرعت نور نشر شوند.

همینطور فرمولاسیون کامل قانون های الکترومغناطیس را می‌توانیم در قالب چهار معادله ماکسول ذکر کنیم که در ادامه به آن پرداخت خواهیم کرد.

الکترومغناطیس یکی از با اهمیت ترین مسئله پایه در رشته فیزیک و مهندسی برق است.

الکتریسیته

راحت ترین مثال کرایی الکتریسیته در زندگی روزانه، روشن نمودن یک لامپ است.

با فشار دادن کلید، مدار بسته می‌شود.

اختلاف پتانسیل اجرا شده از سمت منبع باعسبب ث حرکت الکترون‌‌‌ها در طول سیم و بر قرار کردن جریان الکتریکی می‌شود.

در اخر با تبدیل الکتریسیته به نور، لامپ روشن میشود.

بعد الکتریسیته گونه ای انرژی است که با تحرک الکترون‌ها بدست می آید.

از مزیت های این گونه از انرژی در معرض بودن، توان تولید و منتقل کردن راحت آن به فاصله های دور است.

همینطور راحتی تبدیل الکتریسته به دیگر انرژی‌ها مثل نور، گرما و انرژی مکانیکی (حرکت) خیلی مفید است.

اگر به محیط خود دقت نماییم، می‌توانیم الکتریسیته را در قالب یکی از سه دسته زیر تحت نظر بگیریم:

  • الکتریسیته دینامیک (تحرک الکترون‌ها در یک سیم رسانا)
  • الکتریسیته استاتیک (جمع شدن الکترون‌ها روی قسمتی از یک ماده نارسانا)
  • انرژی الکترومغناطیسی (منتشر شدن از طریق موج های الکترومغناطیسی)

دسته سوم از پیوند الکتریسیته با مغناطیس حاصل می‌شود و مسئله بحث این نوشته است.

در الکتریسیته با قانون ها و مفهوم های مهمی مثل (اصل بقای بار)، (قانون کولن) و (قانون گاوس) مواجه می‌شویم که در ادامه به شکل کامل به مورد هایی اشاره شده است.

اصل بقای بار در الکتریسیته

اصل بقای بار یکی از قانون های بنیادی در طبیعت است.

مطابق با این اصل، بار الکتریکی کل یک سیستم ایزوله عوض نمیشود، به این معنا که زمانی بار مثبت اضافه در یک قسمت از سیستم تولید شود، در همین حال در جای دیگری از سیستم همان میزان بار به شکل منفی ایجاد شده است.

قوانین کولن برای حساب کردن نیروی الکتریکی

یکی از مهم‌ترین قانون های طبیعت که نیروی الکتریکی میان ذرات بارور را شحر میدهد، قوانین کولن است.

این قانون شباهت بسیاری با قوانین گرانش نیوتن دارد.

مقدار نیروی الکتریکی که دو ذره باردار بهم نفوذ می‌کنند با مجذور فواصل میان هر دو ذره کم شده و با مقدار بار ذرات بیشتر میشود.

سمت این نیرو با توجه به علائم های ذرات باردار و ماهیت دفع کننده یا جذب کننده بودن نیروها معین خواهد شد و امتداد عمل آن در طول خط متصل کننده هر دو ذرات است.

عامل های موثر روی شار مغناطیسی

  1. توان میدان مغناطیسی (B): میزان B می تواند با مرور زمان عوض شود.
  2. مساحت حلقه (A): اگر حلقه وسیع تر باشد، میدان مغناطیسی بزرگتری در مجاورت آن خواهد بود و بر عکس، مساحت حلقه می تواند با مرور زمان عوض شود.
  3. زوایای میان میدان مغناطیسی و خط عمود بر حلقه می تواند با گذر زمان تغییر کند.

بیشتر بخوانید: فیزیک زمین یا ژئوفیزیک چیست؟

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان


اکتشاف آب

مطالعات ژئوفیزیک

مطالعات ژئوتکنیک

کاربرد ژئوالکتریک

مطالعات ژئوالکتریک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما