تکنیک‌ های ژئوتکنیک

تکنیک‌ های ژئوتکنیک

ما در این مطلب به مبحث تکنیک‌ های ژئوتکنیک میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

تکنیک‌ و متدولوژی‌ مهندسی ژئوتکنیک

ژئوتکنیک از قاعده های مکانیک خاک و مکانیک سنگ برای مطالعه شرایط و مصالح زیرسطحی بهره گیری می نماید. معی سازی خاصیت فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی مرتبط به این مواد؛ ارزیابی پایداری شیب طبیعی و رسوبات خاک مصنوعی؛ ارزیابی خطر های حاصل از موقعیت سایت؛ طراحی فعالیت های خاکی و پی سازه؛ و نظارت به موقعیت سایت، کارهای خاکی و ساخت فونداسیون.

بیشتر بخوانید: مطالعات خاک یا ژئوتکنیک

مهندسی ژئوتکنیک

مهندسی ژئوتکنیک حیطه ای از مهندسی عمران میباشد که بر رفتار مهندسی ماده های خاک و زمین تمرکز دارد. با بهره از اصول مکانیک خاک و سنگ، این زیرشاخه مهندسی زمین شناسی از علم زمین شناسی، ژئوفیزیک، هیدرولوژی و … استفاده می نماید.

ضمن مهندسی عمران، مهندسی ژئوتکنیک هم در عرصه هایی مانند مهندسی ساحل، برنامه های ساخت و ساز دریایی، معادن، نظامی و نفت استفاده می شود.

مهندس های ژئوتکنیک از علم خود برای معین کردن خاصیت شیمیایی، مکانیکی و فیزیکی خاک و سنگ برای طراحی فعالیت های خاکی، پی و سازه های نگهدارنده استفاده می نمایند. چک کردن موقعیت زمین برای معین کردن عمق پایه ها استفاده می شود، در حالی که فعالیت خاکی امکان دارد خاکریزها، کانال ها، باندها و تونل ها شامل باشد و سازه های نگهدارنده دیوارهای حائل و سدهای پر از خاک شامل باشد.

مهندسی ژئوتکنیک فراساحلی با ساختار های دور از سواحل، مثل سکوهای نفتی، ساختار های توربین‌های بادی، جزیره های مصنوعی و خط های لوله زیر دریا سروکار دارد. مهندسی فراساحل گرانتر بوده و همینطور با طیف گسترده تری از خطر های زمین و پیامدهای زیست محیطی و مالی بیشتر درگیر میباشد.

بیشتر بخوانید: روش های الکتریکی یا ژئوالکتریک

ترفند های مورد بهره در مهندسی ژئوتکنیک

مهندس های ژئوتکنیک از ترفند های گوناگونی برای توصیف خاصیت خاک و سنگ استفاده می نمایند. این ترفند ها عبارت هستند از:

  • آزمایش نفوذ استاندارد (SPT): SPT یک شیوه آزمایش در محل میباشد که به صورت وسیعی مورد بهره قرار می گیرد که مقاومت خاک در مقابل نفوذ را اندازه گیری می نماید. این آزمایش شامل فرو بردن یک نمونه بردار بشکه ای به درون زمین با بهره از چکش و ثبت تعداد ضربه های مورد نیاز برای پیشروی در یک فاصله مشخص است. این تست اطلاعات ارزشمندی در مورد چگالی و دوام برشی خاک عرضه می دهد.
  • آزمایش نفوذ مخروط (CPT): CPT پیشبرد یک کاوشگر مخروطی شکل به درون زمین و اندازه گیری دوام در مقابل نفوذ شامل است. این اطلاعات دقیق راجع به استحکام خاک، فشار منافذ و ضخامت لایه عرضه می دهد. این تست به خصوص برای ارزیابی خاک های ریزدانه و رس های نرم مفید میباشد.
  • آزمایش فشارسنج: آزمایش فشارسنج رفتار تنش-کرنش خاک یا سنگ را معین می کند. این شامل قرار دهی یک پروب استوانه ای در زمین و فشار وارد کردن برای اندازه گیری تغییر شکل میباشد. این آزمون اطلاعات با ارزشی را برای حساب کردن نشست و پایداری سازه ها عرضه می دهد.
  • آزمایش برش مستقیم: تست برش مستقیم برای معین کردن پارامترهای مقاومت برشی خاک یا سنگ استفاده می شود. این قرار دهی نمونه خاک در دسترس نیروهای برشی و اندازه گیری مقاومت در مقابل لغزش را شامل است. این تست به مهندسان کمک می کند تا استواری شیب ها را ارزیابی نموده و سازه های نگهدارنده متناسب را طراحی نمایند.

تزریق تلفیقی

تزریق ترکیبی یک اصطلاح کلی برای تزریق میباشد که در درون یک توده سنگ با هدف پر نمودن ناپیوستگی های توده سنگ صورت میگیرد. این پروسه شامل تزریق یک ماده دوغاب برای پر نمودن ناپیوستگی ها میباشد، که راه هایی هستند که از طریق آن سیالات یا گازها در بیشتر سنگ ها نفوذ می نمایند.

با پر نمودن دوغاب ناپیوستگی سنگ، شیب هیدرولیکی با حرکت مایع ها یا گازها از طریق دوغاب افت پیدا میکند و در آخر مهاجرت را کم میکند یا متوقف می سازد.

بیشتر بخوانید: مهندسی ژئوتکنیک چیست؟

مهندسی بعد از دوغاب

درزگیری پستی شیوه ای برای بالا بردن ظرفیت تای بک، بند، انکر سنگ و میکروپایل میباشد. تزریق بعد از تزریق شامل تزریق دوغاب تحت فشار به ناحیه باند شده لنگر میباشد. پروسه تزریق به صورت قابل توجهی ظرفیت لنگرهای ما را بیشتر از محدودیت های نظری آنها بالا میبرد.

تزریق بعد از تزریق ظرفیت را به طریقه گوناگون زیاد میکند. اول، دوغاب تحت فشار، بلافاصله خاک اطراف لنگر را فشرده و تحکیم می نماید. این کار سبب بیشتر شدن مقاومت برشی خاک و قدرت آن در برداشتن بار از لنگر می شود. ثانیا، دوغاب تحت فشار به صورت موثر قطر لنگر زمین را زیاد میکند.

مارپیچ دائمی یا مداوم

شیوه مارپیچ پیوسته شامل یک مته دائمی میباشد که برای حفاری یک سوراخ بهره گیری می شود و بتن از طریق یک محور توخالی تحت فشار با خارج شدن مارپیچ تزریق می شود. بعد از برداشتن مارپیچ، تقویت کننده وارد می شود.

این امر یک شمع پیوسته را بدون ایجاد سوراخ باز ایجاد می نماید.

مارپیچ پروازی پیوسته را می شود برای ساخت یک دیوار جمع شده متقاطع استفاده نمود که می تواند تحت عنوان دیوار حائل یا تحت عنوان پایه در هنگام حفاری مورد استفاده قرار گیرد. زمانی که شمع های نخستین با بتن گیره می شوند، شفت های دیگری میان آنها و به شمع های اصلی بریده می شوند و شمع های تازه میلگرد دریافت می نمایند.

گذرگاه متقاطع

عابر های متقاطع سازه های بتن مسلح ساخته شده میان تونل های دوقلو یا در بین یک تونل و سطح زمین میباشند تا تحت عنوان راهی برای دسترسی، گذرگاه فرار، استراتژی ایمنی آتش سوزی و مسکن برای لوازم های الکتریکی و مکانیکی، نگهداری و تهویه فعالیت کنند.

عموما به شکل نعل اسب میباشد. کمترین محیط روشن و کمترین عرض روشن اندازه گذر را معین می کند.

سازه عموما با گودبرداری از طریق یک دهانه ساخته می شود. دهانه با برچیدن قسمت های تونل در قسمت کامل شده ایجاد می شود. دهانه موقت در درجه نخست از طریق یک قاب تکیه گاه دایره ای حمایت می شود تا وقتی که ساخت لنگه دائمی کامل شود.

بیشتر بخوانید: شناسایی زمین لرزه

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک – اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما