مطالعات زمینی

مطالعات زمینی - مطالعات ژئوالکتریک - لرزه نگاری - اکتشاف آب - مطالعات - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک - جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

در ادامه به مبحث مطالعات زمینی میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

مطالعات زمینی

از نظر شناسایی ساختار خاک و بستر سنگ، تحقیقات ژئوفیزیکی در کنار تحقیقات سنتی زمین شناسی انجام می شود . اما محدودیت تحقیقات زمین شناسی کسب اطلاعات به صورت نقطه ای و ماهیت تهاجمی آن است.

با این حال، تحقیقات ژئوفیزیک مهندسی امکان شناسایی غیر مخرب محیط را به روشی مداوم، سریع و اقتصادی فراهم می کند. چنین تحقیقاتی برای سال‌ ها به طور گسترده برای حل مشکلات مهندسی در وظایف تحقیقات زمینی برای اهداف طراحی مورد استفاده قرار گرفته است. آنها همچنین برای ارزیابی قابلیت اطمینان اجرای سرمایه گذاری و نظارت بر تغییرات در زیر خاک در طول زمان استفاده می شوند.

تحقیقات ژئوفیزیک مهندسی از جمله در موارد زیر استفاده می شود: هنگام بررسی زمین از نظر اشیاء زیرزمینی موجود در آن، مانند پی ها، دیوارها، دال های تقویت شده، اتاق ها و زیرساخت های اختراع نشده و غیره. تحقیقات انجام شده با استفاده از روش ها و تکنیک های مختلف، امکان نشان دادن دقیق محل دقیق آنها را در زیر سطح زمین فراهم می کند. منطقه تحقیقاتی و امکان تعیین پارامترهای هندسی آنها را فراهم می کند.

 چنین اشیایی، اگر قبل از شروع عملیات خاکی برداشته نشوند، ممکن است کار ساخت و ساز در سرمایه گذاری های جدید و الحاق ساختمان های موجود را مختل کنند یا مانع شوند. تشخیص چنین اجسامی نیز برای پی ریزی مناسب عناصر باربر ساختمان ها مهم است.

روش های تحقیق ژئوفیزیک زیر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد:

 • روش GPR (GPR)
 • روش لرزه ای مهندسی،
 • روش الکتروفیوژن،
 • روش وزن سنجی،
 • روش الکترومغناطیسی

چنین تحقیقاتی مکمل مهمی برای تحقیقات ژئوتکنیکی در زمینه شناسایی دقیق ساختار و شرایط ژئومکانیکی محیط است.

روش مقاومت در برابر برق

تحقیقات ژئوفیزیکی با استفاده از روش مقاومت الکتریکی بر اساس تغییرات در مقاومت محیط آزمایش شده ناشی از اشیاء با منشاء طبیعی یا انسانی است.

آزمایش ها با استفاده از تکنیک های زیر انجام می شود:

 • توموگرافی مقاومتی الکتریکی دو بعدی ERT
 • پروب الکتریکی 1 بعدی SGE
 • پروفیل الکتروفیوژن 1 بعدی PE

نتایج آزمایشات مقاومت الکتریکی در قالب پروفیل، مقطع و نقشه تغییرات مقاومت با تفسیر ژئوفیزیک یا زمین شناسی مهندسی ارائه شده است.

روش لرزه ای

اندازه‌گیری‌های ژئوفیزیکی با استفاده از روش لرزه‌ ای بر اساس تغییرات پارامترهای الاستیک محیط مورد آزمایش و با استفاده از تکنیک‌ های اندازه‌ گیری انجام می‌شوند:

 • تجزیه و تحلیل MASW 1D/2D/3D چند کاناله،
 • انکساری،
 • توموگرافی انکساری،
 • توموگرافی داخل چاله ای،
 • پروفیل سرعت پایین چاله/بالا،
 • پروفایل سرعت متقاطع

نتیجه تحقیق تعیین مرزهای لرزه ای و محاسبه پارامترهای لرزه ای و ژئومکانیکی است. نتایج تحقیقات لرزه نگاری در قالب پروفیل، نمودار، مقطع و نقشه لرزه ای همراه با تفسیر زمین شناسی و مهندسی ارائه شده است.

METODA GEORADAROWA

اساس تحقیقات ژئوفیزیکی با استفاده از روش GPR ، تغییرات در پارامترهای الکتریکی محیط مورد آزمایش است. آنها ساختار محیط را تا عمق چند ده متری با جزئیات بازتولید می کنند.

تحقیقات برای شناسایی بستر با استفاده از تکنیک پروفایل انجام می شود. نتایج تحقیقات GPR در قالب برش های عمقی با تفسیر ژئوفیزیک یا زمین شناسی و مهندسی ارائه شده است.

مزایای روش GPR

 • آزمایش غیر مخرب (غیر تهاجمی)،
 • دقت تست بالا (به ترتیب سانتی متر)،
 • شناسایی مستمر مرکز،
 • بازدهی بالا،
 • هزینه نسبتا پایین تست،
 • سرعت اندازه گیری،
 • امکان اندازه گیری در شرایط مختلف زمین و آب و هوا،
 • ارزیابی اولیه از وضعیت فنی در این زمینه،
 • بهینه سازی کارهای تحقیقاتی و تعمیرات ژئوتکنیکی

تحقیقات ژئوتکنیکی

تحقیقات زمین شناسی و ژئوتکنیکی امکان ارزیابی نقطه به نقطه ساختار و وضعیت زیر خاک را فراهم می کند:

 • محاسبه ثبات
 • تحقیق حفاری و صدابرداری
 • تست های ماکروسکوپی و آزمایشگاهی

مزایای تحقیقات ژئوفیزیک

 • اندازه گیری موبایل
 • اندازه گیری های غیر مخرب
 • شناسایی مستمر
 • سرعت اجرا
 • ارزیابی اولیه از مرکز بررسی شده در حال حاضر در این زمینه
 • بهینه سازی طراحی و اجرای کارهای زمین شناسی
 • توانایی انجام کارهای ژئوفیزیکی در هر زمانی از سال، بدون توجه به شرایط آب و هوایی
 • امکان پایش ژئوفیزیکی پدیده های نامطلوب در طول زمان.

امکانات ژئوفیزیک

بررسی های ژئوفیزیکی برای تعیین و تشخیص موارد زیر استفاده می شود:

 • مرزهای زمین شناسی، لایه های هوازدگی و عمق زیرسطحی
 • زمین بایر، زمین بایر، زیبایی، کاورن
 • گسل ها، مناطق شکستگی و ضعیف شدن
 • جداول آب های زیرزمینی
 • کارایی سنگ ها
 • تغییرات در چگالی متوسط ​​و فرونشست زمین، سطوح لغزش
 • پارامترهای ژئومکانیکی: مدول دینامیکی: اد یانگ، الاستیسیته برشی Gd و الاستیسیته توده ای Kd، و نسبت پواسون دینامیکی

کاربردهای منتخب تحقیقات ژئوفیزیک در وظایف شناسایی زمین

بررسی های ژئوفیزیکی برای تعیین و تشخیص موارد زیر استفاده می شود:

 • طراحی تونل های ارتباطی، بزرگراه ها، جاده ها، مسیرهای راه آهن و نظارت بر آنها
 • برنامه ریزی خطوط لوله گاز و حفاری جهت دار HDD، حفاری جهت دار DD و Direct Pipe
 • تجزیه و تحلیل علل آسیب به سطح زیرساخت های ارتباطی و بلایای ساختمانی
 • شالوده ساخت و ساز مکعب بزرگ و تاسیسات هیدروتکنیکی
 • شالوده اجسامی که ارتعاشات و بارهای دینامیکی بالا ایجاد می کنند (مانند توربین های نیروگاهی در مزارع بادی)
 • تشخیص حفره ها، تغییر شکل های ناپیوسته، تخته سنگ ها، کانال ها و سایر اشیاء زیرزمینی
 • ارزیابی پایداری زمین لغزش ها، شیب ها و تراکم توده ها و خاکریزها.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک – اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما