اکتشاف آب زیرزمینی

اکتشاف آب زیرزمینی - آزمایش دانهول - مطالعات GPR - سونداژ

در ادامه به مبحث اکتشاف آب زیرزمینی میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اکتشاف آب زیرزمینی

ایران در مقایسه با متوسط جهانی میزان بارندگی آن کمتر از 1 سوم و تبخیر آن در حدود 3 برابر است . آرایه شلومبرژه منابع آب های تجدید شونده ایران حدود 130 میلیارد متر مکعب است که 92میلیارد متر مکعب منابع سطحی و 28 میلیارد متر مکعب را جریان های زیرزمینی تشکیل خواهند داد از آن جا که منابع سطحی و باران در سطح کشور به طور یکنواخت توزیع نمی شود.

بنابراین استفاده از منابع آب های زیرزمینی در ایران در آرایه شلومبرژه بسیار حائز اهمیت می باشد. یکی از روش های مهم اکتشاف آب زیرزمینی روش مقاومت ویژه الکتریکی می باشد که با کمک ساختارهای زمین شناسی می توان عمق و ضخامت لایه آبدار را تعیین کرد و سنگ کف را شناسایی نمود این اطلاعات در کاهش هزینه های حفاری نقش بسیار زیادی دارند و برای تعیین مکان های مناسب برای حفر چاه باید با نتایج حاصل از چاه های اکتشافی تلفیق نمود .

تعیین عمق و ضخامت و مقاومت ویژه لایه آبدار

برای تعیین عمق و ضخامت و مقاومت ویژه لایه آبدار باید تغییرات مقاوت ویژه را بررسی کرده و به این منظور شبه مقطع و مقطع مقاومت ویژه برداشت شود. برای تهیه شبه مقطع مقاومت ویِژه ظاهری محور افقی را منطبق با امتداد پروفیل مورد بررسی قرار داده و با انتخاب مقیاس های قائم و افقی مناسب مقادیر مقاومت ویژه ظاهری متناظر با هر یک از فاصله الکترود های فرستنده جریان را در زیر محل سونداژهای الکتریکی که در امتداد آن پروفیل برداشت شده اند به عمقی موثر برابر با یک چهارم فاصله ی الکترود های فرستنده جریان نسبت می دهد و منحنی های پربندی هم مقدار مقاومت ویژه ظاهری رسم می شود.

مراحل تهیه مقطع مقاومت ویژه

ابتدا خطای حداقل مربعات مدل اولیه محاسبه می گردد در صورت پایین بودن خطا این مدل توسط نرم افزارهای نام برده وارون سازی می شود تا جایی که به پایینترین مقدار خطا برسد.

آنگاه مدل با پایین ترین مقدار خطا به عنوان مدل نهایی انتخاب می گردد همانند شبه مقطع مقاومت ویژه محور افقی را منطبق با امتداد پروفیل مورد بررسی در نظر می گیرد و نتایج مربوط به ضخامت و عمق لایه ها که براساس مدل نهایی به دست آمده در زیر محل هر سونداژ با انتخاب مقیاس عمقی مناسب به صورت مرز جدایی لایه ها نشان داده خواهد شد. سپس با توجه به مقادیر مقاومت ویژه لایه های تفکیک شده و ویژگی های زمین شناسی منطقه ارتباط لایه ها در امتداد پروفیل تعیین می شود.

مدل سازی داده های مقاومت ویژه

همچنین مدل سازی داده های مقاومت ویژه با استفاده از نرم افزار RES2DINV برای مقایسه و بررسی بیشتر انجام می شود بدین منظور داده های یک پروفیل جهت ورود به این نرم افزار آماده می شوند در این نرم افزار مدل اولیه شامل یک سری بلوک های مستطیلی دو بعدی هستند که تعداد بلوک ها با تعداد نقاط داده در شبه مقطع مقاومت ویژه ظاهری برابر است. مدل اولیه توسط ابزار های نرم افزار تصحیح و در نهایت با انجام مدل سازی وارون دوبعدی به روش کمترین مربعات گوس- نیوتن مقطع مقاومت ویژه تهیه خواهد شد.

مقطع مقاومت ویژه در ژئوفیزیک

با توجه به دو مقطع مقاومت ویژه تهیه شده لایه سطحی در ژئوفیزیک معمولا از آبرفت های ریز تا دانه درشت و خشک یا با رطوبت کم تشکیل می شوند این لایه باتوجه به تغییرات در ابعاد دانه بندی آبرفت ها به چند قسمت قابل تفکیک هستند که واحدهای تفکیک شده از آبرفت های آبدار را مشخص می کنند.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک – اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما