اکتشاف منابع آب


ما در این مطلب به مبحث اکتشاف منابع آب میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اکتشاف منابع آب

ما در این مطلب به مبحث های زلزله نگار یا لرزه نگار میپردازیم. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPRمطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس,مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات،‌ با آسیا ژئو فیزیک و ژئو تکنیکی تماس بگیرید.

اکتشاف منابع آب زیر زمینی

به طورکلی آبخوان های موجود را می توان به دو نوع آبخوان های موجود در محیط های متخلخل آبرفتی و آبخوان های موجود در سازنده سخت،تقسیم بندی کرد:

بخش اول مهمترین و اصلی ترین بخش تشکیل دهنده آبخوان های موجود را تشکیل می دهد به صورتی که پیشینه مصرف آب زیر زمینی به صور کلی شرب، صنعت و کشاورزی از این منبع ها تامین می شود و برای کشف منابع آب زیرزمینی بسیار مناسب می باشند.
بخش دوم آبخوان های موجود در سازندهای سخت به خاطر داشتن محدودیت های به خصوص خود معمولا در موارد خاص و بیشتر برای تامین آب استفاده می شود.

اکتشاف منابع آب - مطالعات ژئوفیزیک - اکتشاف آب - مطالعات GPR - مطالعات لرزه نگاری - آزمایش دانهول - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

بیشتر بخوانید: ژئوفیزیک برای ساخت و سازها

شناخت آبخوان های موجود در محیط های متخلخل

این نوع آبخوان ها از اصلی ترین محیط های شکل گیری سفره های آب زیر زمینی هستند که همان طور که از نامشان پیداست در این مدل آبخوان ها، آب درون فضای خالی میان خلل و فرج موجود در ذرات متشکل ذخیره می شوند. در اصل بر اثر چیدمان نامرتب ذرات تشکیل دهنده یک محیط متخلخل،فضای خالی ای درست می شود که آب داخل این فضا ذخیره می شود. مهمترین نوع آبخوان ها، آبرفت ها می باشند.

عوامل زمین شناختی مؤثر بر موفقیت کشف منابع آب زیرزمینی در آبخوان های آبرفتی

قبل از اینکه راجب علم ژئوفیزیک توضیح هایی داده شود به این موضوع پرداخته می شود که چه عامل هایی در زمین شناختی و اکتشاف منابع آب های زیرزمینی موثر است؟

هنگامی که در آبخوان های آبرفتی به اکتشاف منابع آب زیرزمینی میپردازیم، باید اول  فاکتورهایی که در موفقیت مطالعات ما مؤثر است را بشناسیم. به صورت کلی در کشف منابع آب زیرزمینی دو عامل تعیین کننده اصلی برای کشف موفقیت آمیز وجود دارد عبارتند از: تراوایی و عمق برخورد به سنگ کف و ضخامت آبرفت

بیشتر بخوانید: بررسی انکسار لرزه ای

تراوایی یا نفوذپذیری:

برخی از آبرفت ها نسبت به بعضی دیگر تراواتر هستند به معنی این که آبده تر بوده و ثابلیت آبدهی بیشتری در واحد سطح در مقایسه با بقیه دارند برای مثال: شن ها و ماده ها جزء آبرفت های تراوا و رس ها و سیلت ها جزء آبرفت های کم تراوا و یا ناتراوا حساب می شوند. هنگامی که حفاری درون آبرفتی که دارنده تراوایی بالایی است انجام میشود،مقدار آبدهی بیشتر از وقتی است که این حفاری درون آبرفت های ناتراوا و یا کم تراوا انجام می شود.

اکتشاف منابع آب - مطالعات ژئوفیزیک - اکتشاف آب - مطالعات GPR - مطالعات لرزه نگاری - آزمایش دانهول - شماره تماس: 09123533974 - آسیا ژئوفیزیک

در یک محدوده تحقیقاتی اگر چاهی در ناحیه ای حفر شود که هنگام حفاری و در منطقه آبدار به رسوبات شن و ماسه ای برخورد کند آبدهی به مراتب بیشتری در مقایسه با چاهی که در آبرفت های رسی و سیلتی حفاری شده،خواهد داشت.

اعماق برخورد به سنگ کف و ضخامت آبرفت:

در یک آبخوان آبرفتی، رسوبات آبرفتی مانند:شن، ماده، سیلت، رس وبر روی یک لایه سنگی صلب و متراکم قرار می گیرند. و آبخوان فقط در بالای این سنگ تشکیل می شود. سنگ کف مثل یک لایه نفوذ ناپذیر عمل می کند که آب زیرزمینی توان رد شدن از آن را نداشته و هر چقدر ضخامت آبرفت آبدار در محل حفاری بیشتر باشد

(یعنی دیرتر به سنگ برخورد کنیم)، اندازه آبدهی هم طبیعتا بالاتر است. در صورتی که عمق و نحوه قرار گیری سنگ کف را بتوانیم در نقشه آوریم میتوانیم جایی که بیشترین عمق سنگ کف (بیشترین ضخامت آبرفت آبدار) را دارد، تشخیص بدهیم و پیشنهاد حفاری کردن را در آن نقطه دهیم. این منطقه علاوه بر اینکه آبدهی بیشتری دارد، کمتر تحت تأثیر افت سطح ایستابی و کاهش آبدهی قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید: بررسی و آزمایش ژئوفیزیک

تعیین بهترین محل برای حفاری (سطوح مقطع یک آبخوان آبرفتی):

 نقطه جهت حفاری به لحاظ دو فاکتور معین مطرح شده یعنی دقت به بیشترین ضخامت لابه آبدار و بالاترین و بیشترین ضخامت لایه تراوا (مابه و گراول) نشان داده شده است.حالا توانایی علم ژئوفیزیک این است که با کمک از این علم و با استفاده از نتیجه های بدست آمده از این مطالعات می توان به طور غیرمستقیم و بدون انجام حفاری و رسیدن چاهکن به آب نسبت به شیوه پخش جنس های مختلف آبرفت و عمق سنگ کف و توزیع آن رسید.

در هر حال ژئوفیزیک دارنده گرایش ها و شیوه های مختلفی است .ولی در کشور ما عمدتا از شیوه ژئوالکتریکی برای مطالعه و اکتشاف منابع آب استفاده می گردد. این روش بر پایه انتقال جریان الکتریکی به داخل زمین و اندازه گیری اختلاف پتانسیل تشکیل شده بین دو نقطه برای به دست آوردن مقاومت ويژه عمق های مختلف زمین طراحی شده است.

در تحقیق های الکتریکی طبق اندازه گیری مقاومت ویژه در زمین بر پایه توزیع پتانسیل ها در یک محیط همگانی است.برای اندازه گیری مقاومت الکتریکی اغلب از یک ترکیب چهار قطبی با چهار الكترودی AMNB استفاده می شود. به این ترتیب که جریانی به واسطه دو الکترود A و B به زمین فرستاده شده، بعد اختلاف پتانسیلی که بر اثر حرکت جریان بین دو الکترود M و N به وجود می آید،اندازه گیری می گردد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک – اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما