کاربرد مطالعات ژئوفیزیک

کاربرد مطالعات ژئوفیزیک -مطالعات الکترومغناطیس - مطالعات ژئوالکتریک - آزمایش دانهول - مطالعات GPR - آزمایش دانهول

ژئوفیزیک که به انگلیسی geophysics یا زمین گفته میشود ، از مباحث پای ای علوم طبیعی است که به پدیدها و خواص فیزیکی زمین و محیط و فضای اطراف آن، با استفاده از روش‌های کمّی برای تجزیه و تحلیل و برسی این فرایندها، می‌پردازد. این علم با زمین و زیست‌بوم آن، در ارتباط است ؛ از جمله این علم ها : هواشناسی، اقیانوس‌نگاری، لرزه‌شناسی و زمین‌مگنات‌مندی است. در ادامه مقاله به مبحث کاربرد مطالعات ژئوفیزیک میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

علم کاربردی ژئوفیزیک

زمین‌فیزیک موضوعی گسترده از علوم طبیعی است که در رابطه است با فراروندهای فیزیکی و انواع خاصیت‌های فیزیکی زمین و محیط فضایی اطراف آن و به کار بردن شیوه و روش‌های کمی برای آنالیزشان. موضوع ژئوفیزیک گاهی تنها به کاربردهای زمین‌شناختی بازمی‌برد: منظور از شکل زمین؛ میدان‌های گرانشی و مغناطیسی اش است .  ساختار و ترکیب درونی اش مثل ؛ توانیک اش و بیان رویه شان در سازانیک پلاک، تولید و آزانش ماگماها، آتش‌فشان‌مندی و دیسش سنگ است . در این حال، سازمان های زمین‌فیزیک نوین و دانشمندان خالص یک تعریف گسترده تری را به کار می‌برند که دربرگیرنده چرخه های آب از جمله برف و یخ است. دینامیک شاره‌های اقیانوس‌ها و هواسپهر است؛

مطالعات ژئوفیزیک:

به طور­کلی ما در علم ژئوفیزیک به مطالعه خصوصیات فیزیکی زمین و محیط های اطراف آن می‌پردازد. که این مطالعه به دو صورت و روش محض و کاربردی دنبال می‌شود. مطالعات ژئوفیزیکی به دوره گیلبرت در حدود ۱۶۰۰ میلادی بر می گردد

که اعتقاد داشت و می‌گفت زمین مانند یک مغناطیس غول‌پیکر عمل می‌کند. اما اولین قدم در کاربرد این علم برای اکتشاف مواد معدنی و شیمای به سال ۱۸۴۳ بر می گردد که فون‌ورده از تئودولیت مغناطیسی برای اندازه‌گیری انواع تغییرات میدان مغناطیسی زمین به منظور کشف برخی از توده‌های آهن استفاده نمود. در ادامه به دنبال آن در سال ۱۸۷۹ پروفسور رابرت تالن با تالیف وچاپ کتاب کشف ذخایر آهن به وسیله روش های مغناطیسی قدم موثری در جهت و سوی کاربردی نمودن ژئوفیزیک اکتشافی را برداشت.

پس از آن کشفیات  تقاضای روز افزون بازار به فلزات و افزایش بی‌سابقه مصرف  نفت، گاز و مشتقات آنها در اوایل قرن بیستم منجر به توسعه بسیاری از روش های ژئوفیزیکی شد و در زمینه شروع و توسعه دستگاه های ژئوفیزیکی نیز از زمان جنگ جهانی دوم پیشرفت های بسیاری و قابل توجه ای حاصل شد. از آغاز دهه ۱۹۶۰ با استفاده گسترده از رایانه در پردازش و تفسیر های داده‌های ژئوفیزیکی، تحول عظیم و گسترده ای در این شاخه از دانش ایجاد شد.

از آنجا که اکثریت ذخایر معدنی مدفون در زیر سطح زمین به وسیله یک لایه روباره پوشیده شده‌اند، کشف این ذخایر به خواص و ویژگی های که آنها را از محیط اطراف متمایز می‌نماید  نیز بستگی دارد. در شکل و صورتی که تفاوت خواص فیزیکی بین ماده معدنی و سنگ درون‌گیر آن وجود داشته باشد، می‌توان از ژئوفیزیک سطحی برای کشفیات اغلب ماده معدنی مربوطه استفاده کرد.

ژئوفیزیک از شاخه‌های پایه ای علوم زمین به‌شمار می‌رود، که به دو گروه ژئوفیزیک محض و ژئوفیزیک کاربردی دسته بندی می‌شود. بخش محض آن شامل گرایش به  زلزله‌شناسی می‌باشد. در قسمت کاربردی با استفاده از روش‌های لرزه‌ای، مغناطیسی، گرانی‌سنجی و الکتریکی به مطالعهٔ کمی خواص و ویژگی های فیزیکی زمین پرداخته می‌شود. با نتایج کمی بدست آمده می‌توان به مطالعهٔ انواع خصوصیات فیزیکی، رفتار پوسته و هستهٔ زمین نیز پرداخت. ژئوفیزیک را می‌توان پلی میان فیزیک و علم زمین‌شناسی دانست، که از تکنیک‌ها، تئوری‌های ریاضیات و علوم کامپیوتر نیز بهره کامل می‌گیرد. امروزه علم و دانش ژئوفیزیک شامل فیزیکِ اوزون (اوزونوگرافی) و فیزیکِ اتمسفر (مترولوژی) نیز می‌شود و به پدیده‌های طبیعی، همچنین رفتار و شکل زمین و اطرافش می‌پردازد

شاخه‌ها و گرایش‌ها ژئوفیزیک : 

 1. علم زلزله‌شناسی؛ که به مطالعه و برسی زلزله و انتشار امواج الاستیک در زمین می‌پردازد.
 2. علم لرزه‌شناسی یا لرزه‌نگاری؛ که به مطالعه و برسی انتشار امواج در لایه‌های کم‌عمق زمین می‌پردازد و در اکتشافات معدنی، خصوصاً اکتشاف نفت، کاربرد ویژه و  فراوان دارد. نتایج بدست آمده توسط ژئوفیزیست‌ها در زمین‌شناسی مهندسی ، کانی‌شناسی  و پتروفیزیک سنگ‌ها کاربرد دارد و مورد استفاده قرار میگیرد.
 3. علم ژئوفیزیک باستان‌شناسی؛ که بیشتر روش‌های مغناطیسی، الکترومغناطیسی و رادار را شامل می‌شود و از آن ها استفاده میشود.
 4.  علم مغناطیس سنجی:مطالعه ی ناهنجاری های مغناطیسی به منظور اکتشافات و دسترسی به منابع هیدروکربن -معدنی-باستانشناسی
 5. روش گرانی سنجی:بررسی انواع منابع معدنی و هیدروکربن
 6. کاربردالکترومغناطیس:کاربرد بسیار وسیع در کشف و برسی منابع هیدروکربن….شناسایی خطوط لوله ی قدیمی

  کاربرد مطالعات ژئوفیزیک:

  ژئوفیزیک کاربردی به دو دسته ژئوفیزیک اکتشافی و ژئوفیزیک مهندسی طبقه بندی می‌شود. زیرشاخه‌های ژئوفیزیک اکتشافی عبارت‌اند از:

  • ژئوفیزیک نفت: که بیشتر لرزه‌شناسی را شامل می‌شود و در آن مورد کاربرد بسیاری دارد.
  • ژئوفیزیک معدن: که روش‌های گوناگونی مانند الکتریکی، مغناطیس سنجی، الکترومغناطیس و گرانی را در بر می‌گیرد.
  • ژئوفیزیک آب: که در آن نیز بیشتر از انواع روش‌های الکتریکی و الکترومغناطیسی استفاده می‌شود.

  ژئوفیزیک آب شامل آب یابی یا همان تعیین محل حفر چاه آب توسط جدیدترین روشهای علمی و دستگاه‌های ژئوالکتریک روز دنیا  انجام میشود.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما