مطالعات لرزه نگاری

مطالعات لرزه نگاری - شرکت ژئوفیزیک

لرزه ‌نگاری مطالعه علمی گسترش امواج لاستیک در زمین است و به عنوان یکی از شاخه‌های ژئوفیزیک معرفی شده است. با استفاده از اطلاعات به دست آمده از امواج الاستیک،بازسازی لایه‌های درون زمین را انجام می دهند. لرزه‌ نگاری برای مطالعه علمی به وجود آمدن زلزله و امواج بدست آمده از آن است.  امواج لرزه‌ای همان امواج صوتی با طیف فرکانس گسترده‌تر میباشد و به دو نوع کلی امواج حجمی شامل امواج فشاری ، امواج برشی و امواج سطحی (Surface waves) شامل امواج ریلی (Rayleigh waves)، امواج لاو (Love waves) طبقه بندی خواهد شد. در ادامه مقاله به مبحث مطالعات لرزه نگاری میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول،مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

علم لرزه خود به دو گروه مهم زلزله و نفت تقسیم می شود. در شاخه زلزله، امواج زلزله که از جنس امواج صوتی هستند، مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

با ثبت امواج زلزله اطلاعات زیادی از لایه‌های متفاوت کره زمین به دست می آید. در شاخه نفت با ساخت امواج لرزه‌ ای مصنوعی در سطح زمین و دریافت بازتاب این امواج از درون لایه‌های زیر سطحی اطلاعات لرزه ای یافت می شود.

به دلیل اقتصادی و اهمیت اکتشاف نفت، علم لرزه‌ نگاری کاربردهای زیادی در صنعت انرژی پیدا می کند که به دو گروه لرزه ‌نگاری اکتشافی به صورت دو بعدی و لرزه نگاری توسعه‌ای بصورت سه بعدی و چهار بعدی تقسیم می شود.

انواع آزمایش‌های لرزه نگاری:

 • لرزه‌ نگاری به روش‌ شکست‌ مرزی
 • لرزه‌ نگاری به روش‌ انعکاسی کم عمق
 • خرد لرزه‌ نگاری
 • لرزه‌ نگاری درون چاهی
 • لرزه ­نگاری بین گمانه‌ای
 • لرزه ­نگاری انکساری

تعیین پارامترهای دینامیکی خاک

مطالعه رفتار انواع خاک‌ ها تحت اثر بارهای دینامیکی را رفتار دینامیکی خاک گفته می شود. این رفتار به کرنش وابسته است و شامل موارد زیر است:

 • مدول دینامیکی
 • مدول یانگ
 • مدول کمانش و مدول برشی
 • نسبت پواسون
 • ضریب ثابت و متغیر فشار
 • ضریب ثابت و متغیر برشی
 • ضریب میرایی
 • پارامترهای مایع شوندگی
 • مشخصات مقاومت در برابر تغییر شکل

تحلیل خطر لرزه خیزی

شرایط لرزه زمین ساخت و تنوع نوع خاک مکان قرارگیری سازه و تجهیزات متفاوت موجب شده است تا در پروژه‌ های به سازی لرزه‌ ای با اهمیت، تحلیل خطر لرزه‌ای ساختگاه، امری اجتناب ناپذیر است.

با توجه به تعداد روزافزون پروژه‌های به سازی لرزه‌ ای ساختمان‌ها و شریان‌های حیاتی کشور، نیاز روز افزونی به تحلیل خطر لرزه‌ ای ویژه برای ساختگاه پروژه‌ها است.

یکی از رویکردهای مناسب جهت تعیین لرزه خیزی مناطقی که با کمبود اطلاعات و داده‌ها مواجه می شوند، ارزیابی احتمالاتی است. در این روش با استفاده از رویکرد احتمالاتی اقدام به بررسی خطر احتمالی زمین لرزه می شود. معیار خطر پذیری مناطق متفاوت در این مطالعه به صورت بیشینه شتاب طیفی مانند سطوح متفاوت خطر ارائه شده در آئین نامه‌های معتبر دنیا به دست می‌آید.

مطالعات ژئوتکنیکی و لرزه خیزی در تمامی سازه‌ها ضروری است

کاربرد دانش ژئوتکنیک هرگز به تعداد طبقات و نوع ساختمان بستگی نخواهد داشت. هرگاه تنشی به زمین وارد شود ساختگاه باید از نظر مقاومت و نشست بررسی شود.

سازه‌های زیادی براساس مقاومت مجاز خاک فرضی محاسبه و اجرا شده ولی پس از نشست ساختمان مشخص شد که در زیر پی، لایه ضعیف و یا نشست‌پذیر خاک بوده‌ است.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول،مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول،مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما