گراویمتری

گراویمتری - مطالعات الکترومغناطیس - اکتشاف آب - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات GPR

تجزیه گراویمتری یا وزن سنجی

تجزیه گراویمتری مجموعه ای از روش‌های مورد استفاده در رشته شیمی تجزیه است که برای تعیین کمی یک آنالیت (یون مورد تجزیه) با استفاده از جرم آن توصیف و بیان می‌شود.عمل این نوع تجزیه این است که پس از تعیین توده یونی به عنوان یک ترکیب منحصر به فرد و خاص، می‌توان از اندازه‌گیری شناخته شده برای تعیین  و تشخیص جرم همان آنالیت در یک مخلوط استفاده کرد، تا زمانی که مقادیر نسبی دیگر ترکیبات موجود مشخص شود. در ادامه مقاله به مبحث گراویمتری میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

گراویمتری

چهار نمونه اصلی این روش تجزیه عبارتند از 1-ته‌نشینی، 2-فرارسازی، 3-الکترو تجزیه و4-روش فیزیکی مختلف است. روش ها شامل تفاوت فاز آنالیت برای جدا کردن به صورت خالص آن از مخلوط اصلی و اندازه‌گیری‌های کمی هستند.

در نتیجه وزن سنجی یا گراویمتری (گراویمتری در شیمی تجزیه ) عبارتی است از اندازه گیري کمی یـک جسـم از طریـق رسـوب دادن آن و جـدا کـردن و توزین رسوب حاصل از آن .  به این صورت انجام می شود که وزن معین و مشخصی از یک نمونـه شـامل موادی مجهـول در حلال مناسبی حل می شود. سپس در مرحله بعد محلول رسوب دهنده به مقداری زیاد اضافه می گردد. رسوب حاصل  پس از صاف کردن، شستن و خشک کردن و افروزش توزین می شود. البته با توجه به وزن و ترکیب رسـوب  حاصل مقدار یونهاي رسوب کرده و با در نظـر داشتن وزن نمونـه درصـد جسـم مجهـول در نمونه  محاسبه و ارزیابی می گردد. روش وزن سنجی چون بر پایه توزین است داراي صحت و دقت( حدود 0.1 %)بسیار زیاد می باشد ولی یکی از عیب های آن این است که وقت بسیار زیاد می گیرد. 

گراویمتری یا وزن سنجی سولفات

سولفات باریم با داشتن ثابت انحلال بسیار کم بهترین رسوب در تعیین مقدار سولفات خالص است. بعلاوه این جسم در نتیجه حرارت بالا ، تغییری نکرده و ثابت باقی می ماند.  ذرات سولفات باریم تشکیل شده اغلب ریز بوده و ممکن است از جدار کاغذ صافی نیز عبور نماید بـراي حل این مشکل بهتر است در زمان اضافه نمودن نمک باریم عمل را به آهستگی  و با صبر تمام انجام داد.

روش ته نشینی:

عمل ته نشینی روشی است که برای تعیین و تشخیص میزان کلسیم در آب استفاده می گردد. با استفاده از این عمل ، مقدار اضافی اسید اگزالیک ، H 2 C 2 O 4 ، به یک حجم مشخص آب اضافه میگردد. با افزودن یک معرف خاص ، در اینجا آمونیاک ، کلسیم به عنوان اگزالات کلسیم رسوب می دهد. معرف مناسب ، هنگامی که به محلول آبی اضافه میگردد ، رسوباتی بسیاری نامحلول را از یونهای مثبت و منفی تولید می کند که در غیر این صورت با همتایان خود قابل حل شدن خواهند بود 

واکنش گفته شده این است:

تشکیل ماده کلسیم اگزالات:

Ca 2+ (aq) + C 2 O 4 2- → CaC 2 O 4

رسوبات جمع شده ، خشک و مشتعل شده به گرمای بالا (قرمز) که آن را به طور کاملاً به اکسید کلسیم تبدیل می کند.

واکنش اکسید کلسیم خالص که تشکیل شده است به این گونه است

CAC 2 O 4 → CaO به (بازدید کنندگان) + CO (g) و + CO 2 (g)

رسوبات خالص سرد می شود ، سپس با وزن کردن آن را اندازه گیری میکنند و اختلاف وزن قبل و بعد از آن ، نشان دهنده جرم آنالیت  و از دست رفته ، در این حالت اکسید کلسیم خالص است. در ادامه می توان از این عدد برای محاسبه مقدار یا درصد غلظت آن در ترکیب اصلی نیز استفاده کرد.

روش های فرارسازی مواد

در انواع روش های تبخیر ، حذف آنالیت شامل جداسازی با گرم کردن یا تجزیه شیمیایی یک نمونه فرار در دمای متناسب است.یا به بیان دیگر، انرژی حرارتی یا شیمیایی برای رسوب دادن یک گونه فرار استفاده میگردد. برای مثال ، با تبخیر آب با استفاده از انرژی گرمایی می توان مقداری آب یک ترکیب را تعیین و مشخص کرد. از گرما نیز در صورت وجود اکسیژن می توان برای جداسازی نمونه های مشکوک و به دست آوردن نتایج دلخواه نیز استفاده کرد.

دو روش رایج گراویمتری با استفاده از فرار و آب و دی اکسید کربن است مثالی از این گونه جداسازی بی کربنات هیدروژن سدیم (ماده اصلی اکثر قرص های آنتی اسید) از ترکیبی از کربنات و بی کربنات است. تمامی مقدار این آنالیت ، به هر شکلی ، با افزودن مقدار زیادی اسید سولفوریک رقیق به آنالیت موجود در محلول به وجود می آید.

انواع روش های فرارسازی

روش های فرارسازی می توانند  به دو صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشند . آب به روش کمی از بسیاری از مواد های معدنی با حرارت دیدن از بین می رود که مثالی برای روش مستقیم است. این ماده روی یک ماده جامد جمع آوری می گردد و جرم آن توسط افزایش جرم ماده خشک کن مشخص و برسی می شود.

نمونه‌ای دیگر از روش مستقیم عبارت است از کربناتها که عموماً برای انتشار دی اکسید کربن تجزیه می گردند زمانی که از اسیدها استفاده می شوند. از آنجا که دی اکسید کربن هنگام اعمال گرما به راحتی گسترش و انتشار می یابد ،جرم آن به‌طور مستقیم با افزایش جرم جامد جاذب مورد استفاده اندازه‌گیری  و محاسبه می گردد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما