حفر گمانه

حفر گمانه - ژئوفیزیک - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات GPR -خدمات شرکت ژئوفیزیک - سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی

برای محاسبه‌ی حداقلی تعداد گمانه، در شروع شما را با مفهوم شناسایی‌ ژئوتکنیکی آشنا می‌کنیم. شناسایی‌های ژئوتکنیکی به مجموعه ای از اقدامات و مطالعاتی گفته می‌شود که سبب شناخت مشخصات مهندسی لایه‌های زمین می‌شود. این اقدامات شامل بررسی نقشه‌های زمین‌شناسی و زمین‌شناسی مهندسی با مقیاس مناسب، بررسی گزارشات لایه‌های زمین در ساختگاه‌های مجاور، بازدید از برش‌ها و مقاطع خاک موجود، انجام انواع مطالعات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک از روش حفر گمانه وانجام آزمایش‌های آزمایشگاهی می‌باشد. در ادامه به مبحث عمق اکتشاف می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

 مفاهیم مهم و پرکاربرد در شناسایی‌های ژئوتکنیکی:

گمانه: عبارت است از حفاری در زمین، به منظور شناخت بهتر خواص مهندسی خاک، حفاری می‌تواند به شکل دستی با رعایت مسائل فنی و ایمنی خاص، و یا با ماشین های حفاری انجام شود.

لایه‌بندی پیچیده: عبارت است از آن شرایطی از لایه‌های خاک، که شکل آن‌ها به شکل منحنی با شیب تند، و جنس آن‌ها  نیزمتنوع باشند. همچنین در حالتی که لایه‌های خاک در مجاورت گسل‌ها یا نزدیک رودخانه‌ها یا پای شیب‌ها بوده و تفسیر لایه بندی نیز مشکل باشد، آن ها را به عنوان لایه‌بندی پیچیده نیز در نظر می‌گیریم.

لازم به ذکر است، در لایه‌بندی پیچیده، فاصله حداقل 30 متر ،بین گمانه‌ها قابل قبول و استاندارد است.

لایه بندی ساده: در دیگر شرایط، غیر از آنچه که اخیرا بیان شده، یعنی در شرایطی که لایه بندی یکنواخت است، به آن لایه بندی ساده نیز  اطلاق می‌شود.

آیا برای ساخت یک ساختمان نیز می‌توان از حفر گمانه صرف نظر کرد؟

بله، اما لازم است تمامی شرایط زیر برقرار باشد:

 • داده‌های کافی از محدوده‌ محل مورد نظر و زمین‌های با سازند زمین شناسی یکسان در دسترس باشند.
 • ساختمان مورد نظر با اهمیت بسیار کم یا با اهمیت متوسط و با حداکثر 4 طبقه باشد.
 • ساختمان مورد نظر با مساحت اشغال باید کمتر از 300 متر مربع باشد.
 • در طراحی و اجرای ساختمان ها نیاز به گودبرداری به میزان بسیار کمتر از 2 متر باشد.
 • تعداد ساختمان‌ها زیاد و بیش از 3 ساختمان مشابه و نزدیک به یکدیگر مثل شهرک‌ها، پروژه‌های انبوه‌سازی و غیره نباشد.
 • نوع زمین طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان  و استاندارد داخلی(استاندارد 2800)، از نوع 1و 2 نباشد.
 • نباید احتمال مواجه شدن با خاک‌های دستی در محل ساخت نباشد.
 • احتمال مواجه شدن با خاک‌های مسئله‌دار مثل خاک‌های متورم شونده، خاک‌های با پتانسیل روانگرایی و خاک‌های رمبنده نباشد.
 • سازه‌ای در مجاور محل مورد نظر که احتمال خسارت به آن وجود دارد نباشد.

نکات در حین حفر گمانه :

1) طبقه‌بندی نوع و جنس  خاک می‌باید بر مبنای مشاهدات، و انجام آزمایش‌های مورد نیاز و متناسب با مصالح به دست آمده از حفاری گمانه یا چاهک یا هر نوع شناسایی اکتشافی زیر سطحی در اکثر نقاط مناسب انجام شود.

2) آزمایش‌های لازم به منظور ارزیابی مقاومت برشی خاک، میزان باربری خاک، اثر تغییر رطوبت بر  باربری خاک ،تراکم پذیری و تورم زایی خاک، روانگرایی و دیگر موارد متناسب با نوع و مکان پروژه می‌باید انجام شود.

3) وسعت شناسایی زمین، از قبیل تعداد و نوع حفاری ، تجهیزات مورد استفاده برای حفاری و نمونه برداری باید حتما توسط طراح صاحب صلاحیت تعیین شود.

عمق گمانه ها بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

-در  زمانی که در طراحی پی بر روی زمین نشست تعیین کننده باشد:
در این شرایط لازم است، عمق حداقل یکی از گمانه‌ها بیش‌تر از عمقی باشد که افزایش تنش ناشی از بار ساختمان در آن عمق بهحداقل از هر یک از دو معیار زیر می‌رسد. هر عمقی که بیشتر شود ملاک عمل است:

الف) 10 درصد تنش موثر زمین در عمق

ب) 10 درصد تنش ناشی از ساختمان بر کف پی (که با توجه به منحنی‌های حباب تنش ،عمق می‌باید برای پی‌های مربعی بین 2B تا 2.5 B، و برای پی‌های نواری بین 3B تا 4Bباشد). منظور از B، عرض ساختمان یاهمان پی است.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ، مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما