زمین فیزیک

زمین فیزیک - ژئوفیزیک - مطالعات GPR - اکتشاف آب

به طور­کلی ژئوفیزیک به مطالعه انواع خصوصیات فیزیکی زمین و محیط های اطراف آن می‌پردازد. این مطالعه به دو شکل محض و کاربردی کاملا دنبال می‌شود. مطالعات ژئوفیزیکی به زمان گیلبرت در حدود ۱۶۰۰ میلادی بر می گردد که می‌گفت زمین مثل یک مغناطیس غول‌پیکر عمل می‌کند. اما نخستین قدم در کاربرد این علم برای اکتشاف مواد معدنی به سال ۱۸۴۳ بر می گردد که فون‌ورده از تئودولیت مغناطیسی برای اندازه‌گیری تغییرات در میدان مغناطیسی زمین به منظور اکتشاف توده‌های آهن استفاده نمود. به دنبال آن در سال ۱۸۷۹ پروفسور رابرت تالن با بیان کتاب کشف ذخایر آهن به وسیله روش های مغناطیسی قدم موثری در جهت کاربردی نمودن ژئوفیزیک اکتشافی برداشت. در ادامه به مبحث زمین فیزیک می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

زمین فیزیک

پس از آن تقاضای روز افزون بازار به فلزات و افزایش بی‌سابقه  در مصرف  نفت، گاز و مشتقات آنها در شروع قرن بیستم سبب به توسعه بسیاری از روش های ژئوفیزیکی شد و در زمینه ساخت و توسعه دستگاه های ژئوفیزیکی نیز از زمان جنگ جهانی دوم پیشرفت های بسیاری زیادی حاصل شد. از آغاز دهه ۱۹۶۰ با استفاده گسترده از رایانه در پردازش و تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی، تحول بسیار عظیمی در این شاخه از دانش ایجاد شد.

از آنجا که اغلب ذخایر معدنی مدفون در زیر سطح زمین به وسیله یک روباره پوشیده شده‌اند، کشف این ذخایر به خواصی که آنها را از محیط اطراف را متمایز می‌نماید بستگی دارد. در حالتی که تفاوت خواص فیزیکی میان ماده معدنی و سنگ درون‌گیر آن وجود داشته باشد، می‌توان از ژئوفیزیک سطحی برای کشف مواد معدنی مربوطه استفاده کرد.

ژئوفيزيك‏ به‏ مفهوم‏ عام‏ حاوی‏ فيزيک‏ زمين‏، جو و اقيانوس ‏ها است‏. علم ژئوفيزيك، بررسي پارامتر هاي مختلف فيزيكي كرة زمين است. امروزه‏ اين‏ علم‏ با بهره گيري‏ از ديگر علوم‏ پايه‏ و دانشي‏ است‏ که با كاربردهاي‏ فراوان‏ و به شاخه ‏و زیر شاخه هاي‏ متعددي‏ تقسيم‏ مي‏شود. وظيفه اصلي و مهم‏ علم‏ ژئوفيزيك‏، مطالعه فرايندهاي‏ فيزيكی در جهان است‏ كه‏ در سياره زمين‏ و منظومه شمسي‏ رخ‏ مي‏دهد.

شناخت‏ پديده ها

شناخت‏ پديده هاي‏ مرتبط‏ با تحول‏ زمين‏، جو و اقيانوس ها براي‏ تامين‏ نيازهاي اساسي و اصلی‏ زندگي‏ انسان‏ ضروری‏ است؛ به‏ طور نمونه می توان‏ به‏ نياز روزافزون‏ به‏ كشف‏ منابع‏ جديد انرژي‏، اكتشاف‏ كاني ها و ذخاير آب هاي‏ زير زميني‏، پيش بيني‏ رويدادهاي‏ طبيعي‏ مثل زلزله‏، آتش فشان‏، سيل‏ و خشک سالی‏ و هم چنين‏ يافتن‏ راه های‏ چگونگی‏ كاهش‏ اثر ويرانگر اين‏ پديده ها نیز اشاره‏ كرد.

این علم با زمین و زیست‌بوم آن، سروکار دارد؛ از نمونه : هواشناسی، اقیانوس‌نگاری، لرزه‌شناسی و زمین‌مگنات‌مندی.

زمین‌فیزیک موضوعی از علوم طبیعی است که در رابطه است با فراروندهای فیزیکی و ویژگی  فیزیکی زمین و محیط فضایی اطراف آن و به کار بردن روش‌های کمی برای آنالیزشان. ترم ژئوفیزیک گاهی فقط به کاربردهای زمین‌شناختی بازمی‌برد: شکل زمین؛ میدان‌های گرانشی و مغناطیسی اش.  ساختار و ترکیب داخلی اش؛ توانیک اش و بیان رویه شان در سازانیک پلاک، تولید و آزانش ماگماها، آتش‌فشان‌مندی و دیسش سنگ. با این حال، سازمان های زمین‌فیزیک نوین و دانشمندان خالص یک تعریف پهن‌تری را به کار می‌برند که دربرمی‌گیرد چرخه های آب مانند برف و یخ است. دینامیک شاره‌های اقیانوس‌ها

ژئوفیزیک از شاخه‌های اصلی  و مهم علوم زمین به‌شمار می‌رود، که به دو شاخهٔ ژئوفیزیک محض و ژئوفیزیک کاربردی تقسیم‌بندی می‌گردد. بخش محض آن حاوی گرایش زلزله‌شناسی می‌باشد. در بخش کاربردی با استفاده از روش‌های لرزه‌ای، مغناطیسی، گرانی‌سنجی و الکتریکی به مطالعهٔ کیمّی ویژگی فیزیکی زمین پرداخته می‌شود. با نتایج کیمّی بدست آمده می‌توان به مطالعهٔ خصوصیات فیزیکی، رفتار پوسته و هستهٔ زمین  نیز پرداخت. ژئوفیزیک را می‌توان پُلی بین فیزیک و زمین‌شناسی دانست، که از تکنیک‌ها، تئوری‌های ریاضیات و علوم کامپیوتر نیز بهره می‌گیرد. امروزه دانش ژئوفیزیک حاوی فیزیکِ اوزون (اوزونوگرافی) و فیزیکِ اتمسفر (مترولوژی) نیز می‌شود و به پدیده‌های طبیعی، همچنین رفتار زمین نیز و اطرافش می‌پردازد.

شاخه‌ها و گرایش‌ها:

 1. زلزله‌شناسی؛ که به مطالعه زلزله و انتشار امواج الاستیک در عمق زمین می‌پردازد.
 2. لرزه‌شناسی یا لرزه‌نگاری؛ که به مطالعه انتشار اغلب امواج در لایه‌های کم‌عمق زمین می‌پردازد و در اکتشافات معدنی، خصوصاً اکتشاف نفت، کاربرد بسیار دارد. نتایج بدست آمده توسط ژئوفیزیست‌ها در زمین‌شناسی مهندسی، کانی‌شناسی و پتروفیزیک  در سنگ‌ها بکار می‌آید.
 3. ژئوفیزیک باستان‌شناسی؛ که بیشتر روش‌های مغناطیسی، الکترومغناطیسی و رادار را شامل می‌شود.
 4. مغناطیس سنجی:مطالعه ی ناهنجاری های مغناطیسی به هدف اکتشافات منابع هیدروکربن -معدنی-باستانشناسی
 5. گرانی سنجی:بررسی انواع منابع معدنی و هیدروکربن
 6. الکترومغناطیس:کاربرد های بسیار وسیع در منابع هیدروکربن….شناسایی انواع خطوط لوله ی قدیمی….

ژئوفیزیک و  کاربردهای آن:

ژئوفیزیک کاربردی به دو گروه ژئوفیزیک اکتشافی و ژئوفیزیک مهندسی تقسیم می‌گردد. زیرشاخه‌های ژئوفیزیک اکتشافی عبارت‌اند از:

 • ژئوفیزیک نفت: که بیشتر لرزه‌شناسی را حاوی  می‌شود.
 • ژئوفیزیک معدن: که روش‌های مختلفی چون الکتریکی، مغناطیس سنجی، الکترومغناطیس و گرانی را در بر می‌گیرد.
 • ژئوفیزیک آب: که در آن نیز اغلب از روش‌های الکتریکی و الکترومغناطیسی استفاده می‌شود.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما